Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu

Truyện có 2900 chương.
1901
Liều Mạng Một Lần
1902
Bóng Đêm Vô Tận
1903
Bị Mất Mặt
1904
Cái Chân Thứ Ba
1905
To Lớn Con Ngươi
1906
Đều Là Người Chết
1907
Một Chút Hi Vọng Sống
1908
Đầy Đất Bộ Xương Khô
1909
Địa Ngục Ma Chó
1910
Người Sống Tài Sản
1911
Huyền Thiên Bà Bà
1912
Một Cái Cam Kết
1913
Phát Sinh Biến Cố
1914
Tử Vong Phong Bạo
1915
Sức Sống
1916
Phong Bạo Đi Qua
1917
Diệp Tình Cái Chết
1918
Âm Thầm Ra Tay
1919
Đêm Tối Hạ Xuống
1920
Vô Tận Tử Vực
1921
Thiên Mệnh Con Gái
1922
Nhân Hoàng Cơn Giận
1923
Chạy Thoát
1924
Tu Vi Tăng Vọt
1925
Nhân Tính Bản Ác
1926
Tù Binh Thanh Vân
1927
Củi Khô Lửa Bốc
1928
Một Cái Điều Kiện
1929
Cố Tình Gây Sự
1930
Đánh Đêm Đại Giao
1931
Bị Gài Bẫy
1932
Man Giao Độ Kiếp
1933
Man Giao Bỏ Mạng
1934
Thiên Trì Ấn Ký
1935
Lại Vừa Là Mùi Thơm
1936
Nguyên Lai Là Ngươi
1937
Lẫn Vào Nơi Trú Quân
1938
Đêm Khuya Dị Thường
1939
Chiến Thương Lang Vương
1940
Còn Sống Là Tốt Rồi
1941
Bị Người Bắt
1942
Nhân Họa Đắc Phúc
1943
Thiên Trì Thịnh Điển
1944
Phát Sinh Biến Cố
1945
Đứng Ra
1946
Tiến Vào Thiên Trì
1947
Thanh Trừ Tạp Chất
1948
Thái Độ Thay Đổi
1949
Sợ Gì Tiên Đình
1950
Không Phải Cảm Tình
1951
Bạch Ngọc Tê Giác
1952
Màu Đen Quyển Trục
1953
Không Gian Giới Chỉ
1954
Mặt Nạ Màu Đen
1955
Ngồi Nằm Khó An
1956
Điệu Hổ Ly Sơn
1957
Thẳng Thắn Gặp Nhau
1958
Bặt Vô Âm Tín
1959
Mặt Người Con Khỉ
1960
Tìm Tới Cửa
1961
Xông Tiên Đình
1962
Đi Về Phía Nam Sứ Giả
1963
Tâm Thần Có Chút Không Tập Trung
1964
Đêm Khuya Tuyết Lớn
1965
Trong Lòng Ma Chướng
1966
Đóng Băng Thiết Kỵ
1967
Điên Lão Đầu
1968
Ma Thú Thiếu Niên
1969
Tráng Hán Nhị Thúc
1970
Công Dã Tràng
1971
Đêm Khuya Khách Tới
1972
Bầu Không Khí Vi Diệu
1973
Vu Thần Trưởng Lão
1974
Tiên Đình Tru Diệt
1975
Luyện Hóa Mồi Lửa
1976
Nhất Chuyển Tiên Đế
1977
Vô Tâm Chết
1978
Tổng Yếu Ly Biệt
1979
Cái Kia Kẻ Ngu
1980
Bị Quản Chế Ở Người
1981
Thích Giết Chóc Lão Đạo
1982
Ngũ Hành Đại Trận
1983
Tôn Trọng Nhau
1984
Màu Đỏ Long Hồn
1985
Kêu To Hơn Một Tí
1986
Nhân Vật Trọng Yếu
1987
Thượng Cổ Tuyết Liên
1988
Ngũ Hành Đại Trận ?
1989
Thượng Cổ Hồn Thú
1990
Biến Sắc Chu Vương
1991
Cự Long Phản Kích
1992
Thu Phục Long Hồn
1993
Long Hồn Bảo Giáp
1994
Chu Thần Độ Kiếp
1995
Nguy Hiểm Tới
1996
Lấy Mạng Đổi Mạng
1997
Niết Bàn Trọng Sinh
1998
Huyền Băng Tù Trưởng
1999
Quyết Đấu Đỉnh Cao
2000
Cửu Long Huyền Băng