Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu

Truyện có 2900 chương.
2301
Luyện Hóa Bắt Đầu
2302
Thời Khắc Mấu Chốt
2303
Nguyên Tinh Tập Trung
2304
Trở Thành Thánh Nhân
2305
Mộng Yểm Bí Ẩn
2306
Càn Khôn Kiếm Phổ
2307
Long Hành Dãy Núi
2308
Sơn Động Kỳ Duyên
2309
Ta Là Ngươi
2310
Dốc Lòng Tu Luyện
2311
Tiêu Diệt Đầu Sói
2312
Giả Vờ Cool Ghiền
2313
Xông Vào Hang Sói
2314
Tiểu Thí Thân Thủ
2315
Đường Hầm Không Gian
2316
Năm Tháng Vội Vã
2317
Sinh Ly Tử Biệt
2318
Lẻn Vào Hậu Cung
2319
Mị Giới Công Chúa
2320
Vừa Gặp Đã Yêu
2321
Bỏ Trốn Trên Đường (thượng)
2322
Bỏ Trốn Trên Đường (trung)
2323
Cùng Nhau Bỏ Trốn (xuống)
2324
Tái Tạo Một Thành
2325
Bắt Đầu Động Công
2326
Nam Phương Hành Cung
2327
Thủ Thành Cuộc Chiến (một)
2328
Thủ Thành Cuộc Chiến (hai)
2329
Thủ Thành Cuộc Chiến (ba)
2330
Thủ Thành Cuộc Chiến (bốn)
2331
Thủ Thành Cuộc Chiến (năm)
2332
Thủ Thành Cuộc Chiến (sáu) ?
2333
Thủ Thành Cuộc Chiến (bảy)
2334
Thủ Thành Cuộc Chiến (tám)
2335
Thủ Thành Cuộc Chiến (cửu)
2336
Thủ Thành Cuộc Chiến (mười)
2337
Thủ Thành Cuộc Chiến (mười Một)
2338
Thủ Thành Cuộc Chiến (mười Hai)
2339
Thủ Thành Cuộc Chiến (thập Tam)
2340
Thủ Thành Cuộc Chiến (mười Bốn)
2341
Thủ Thành Cuộc Chiến (mười Lăm)
2342
Thủ Thành Cuộc Chiến (mười Sáu)
2343
Thủ Thành Cuộc Chiến (mười Bảy)
2344
Thủ Thành Cuộc Chiến (mười Tám)
2345
Quét Dọn Chiến Trường
2346
Ma Thú Tụ Tập
2347
Ma Thú Đánh Tới
2348
Tiên Ma Đại Chiến (một)
2349
Tiên Ma Đại Chiến (hai)
2350
Tiên Ma Đại Chiến (ba)
2351
Tiên Ma Đại Chiến (bốn)
2352
Tiên Ma Đại Chiến (năm)
2353
Tiên Ma Đại Chiến (sáu)
2354
Tiên Ma Đại Chiến (bảy)
2355
Tiên Ma Đại Chiến (tám)
2356
Tiên Ma Đại Chiến (cửu)
2357
Tiên Ma Đại Chiến (mười)
2358
Tiên Ma Đại Chiến (mười Một)
2359
Tiên Ma Đại Chiến (mười Hai)
2360
Tiên Ma Đại Chiến (thập Tam)
2361
Tiên Ma Đại Chiến (mười Bốn)
2362
Tiên Ma Đại Chiến (mười Lăm)
2363
Bắt Tay Giảng Hòa
2364
Mị Băng Gặp Nạn
2365
Kinh Thiên Âm Mưu
2366
Nhiếp Chính Vương Đến
2367
Năng Lượng Mũi Tên
2368
Đại Quân Áp Cảnh
2369
Hóa Địch Thành Bạn
2370
Tân Binh Đản Tử
2371
Mộng Yểm Hiện Thân
2372
Huyết Giáo Huấn
2373
Mộng Yểm Lực
2374
Vương Quyền Tranh
2375
Vương Giả Tranh
2376
Chu Thần Nổ Tung
2377
Chiến Thuật Tâm Lý
2378
Đại Động Can Qua
2379
Kỳ Tư Diệu Tưởng
2380
Trở Về Nguyên Thần Đan
2381
Kỳ Phùng Địch Thủ
2382
Khích Bác Ly Gián
2383
Sinh Tử Tỷ Đấu (một)
2384
Sinh Tử Tỷ Đấu (hai)
2385
Sinh Tử Tỷ Đấu (ba)
2386
Sinh Tử Tỷ Đấu (bốn)
2387
Sinh Tử Tỷ Đấu (năm)
2388
Sinh Tử Tỷ Đấu (sáu)
2389
Sinh Tử Tỷ Đấu (bảy)
2390
Sinh Tử Tỷ Đấu (tám)
2391
Sinh Tử Tỷ Đấu (cửu)
2392
Sinh Tử Tỷ Đấu (mười)
2393
Sinh Tử Tỷ Đấu (mười Một)
2394
Sinh Tử Tỷ Đấu (mười Hai)
2395
Sinh Tử Tỷ Đấu (thập Tam)
2396
Sinh Tử Tỷ Đấu (mười Bốn)
2397
Sinh Tử Tỷ Đấu (mười Lăm)
2398
Sinh Tử Tỷ Đấu (mười Sáu)
2399
Sinh Tử Tỷ Đấu (mười Bảy)
2400
Sinh Tử Tỷ Đấu (mười Tám)