Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu

Truyện có 2900 chương.
701
Cùng Chống Ngoại Địch
702
Ăn Thịt Người Thần Thụ
703
Có Động Thiên Khác
704
Từng Bước Lên Trời
705
Lâu Đài Trên Cát
706
Giáo Đình Từ Đâu Tới
707
Tên Giả Chứng Thân
708
Giáo Hoàng Đích Thân Tới
709
Tứ Đại Thần Thú
710
Ý Niệm Của Bản Thân Lực
711
Lại Bị Tính Toán
712
Dễ Dàng Đạt Tới
713
Thô Bạo Chiếm Đoạt
714
Hộ Giá Hộ Tống
715
Thiên Chi Kiêu Nữ
716
Thần Bí Nghiên Cứu
717
Nghịch Thiên Mười Hai Châm
718
Như Cũ Hôn Mê
719
Trọng Điểm Đối Đãi
720
Tỉnh Lại Nhận Nhau
721
Kinh Khủng Thánh Dược
722
Kỳ Dị Thân Phận
723
Thủy Thần Thân Phận
724
Tiên Hạ Thủ Vi Cường
725
Công Vu Tâm Kế
726
Lâm Vào Ác Chiến
727
Viện Quân Chạy Tới
728
Hồn Phách Chia Lìa
729
Không Người Có Thể Địch
730
Tình Huống Có Biến
731
Tổng Đà Tiêu Diệt
732
Trung Thành Với Chính Mình
733
Một Đường Leo
734
Chạy Ra Khỏi Thăng Thiên
735
Một Phen Trò Chuyện
736
Cần Phải Đánh Một Trận
737
Xả Thân Chịu Chết
738
Công Hiệu Không Mất
739
Thảm Án Diệt Môn
740
Toàn Bộ Biến Mất
741
Diệt Môn Hung Thủ
742
Trọng Chấn Gia Môn
743
Khôi Phục Thân Phận
744
Quần Hào Tề Tụ
745
Ân Oán Tình Cừu
746
Thiên Thần Thánh Nữ
747
Nhất Kiếm Tây Lai
748
Không Người Có Thể Địch
749
Trên Trời Hạ Xuống Mưa Kiếm
750
Khắp Thành Phòng Bị
751
Năm Cục Nhân Viên
752
Năm Cục Bí Mật
753
Dị Năng Cường Giả
754
Hội Nghị Tổ Chức
755
Toàn Trường Hoài Nghi
756
Định Ra Hành Động
757
Ủy Thác Trách Nhiệm Nặng Nề
758
Chuyện Cũ Nhớ Lại
759
Bạn Tốt Trở Về
760
Quần Là Áo Lụa Học Trò
761
Làm Đồ Đệ Ra Mặt
762
Thật Điên Rồi
763
Cường Đại Khí Tràng
764
Đánh Năm Mươi
765
Tuyển Chọn Bắt Đầu
766
Cuối Cùng Tuyển Chọn
767
Đặc Thù Xứng Đôi
768
Mười Người Tập Huấn
769
Đánh Bất Ngờ Thắng
770
Bạch Lộ Trở Về
771
Xuất Phát Chuẩn Bị
772
Ly Biệt Thịnh Yến
773
Học Trò Trở Về
774
Một Đường Đồng Hành
775
Đông Sơn Dưới Chân Tiểu Sơn Thôn
776
Kỳ Quái Sơn Thôn
777
Tử Linh Hang Động
778
Một Tòa Cổ Thành
779
Ảo Ảnh Hư Tượng
780
Bất Đắc Dĩ Xuất Thủ
781
Phá Ảo Cảnh
782
Thần Sách Bức Họa
783
Thần Ban Cho Vạn Hồn
784
Thần Bộc Tướng Sĩ
785
Thất Tinh Phục Giết Trận
786
Tiêu Diệt Thất Tinh
787
Trở Về Tới Này
788
Một Đám Uy Người
789
Canh Thừa Cơm Cặn
790
Tụ Chúng Một Đường
791
Định Ra Quy Củ
792
Thần Bí Chi Môn
793
Thiên Làm Nên Môn
794
Như Con Chó
795
Thần Bí Cảnh Địa
796
Quỷ Dị Cảnh Địa
797
Nghĩa Bạc Vân Thiên
798
Gặp Cố Nhân
799
Hư Cấu Lời Nói Dối
800
Tuyệt Mệnh Trốn Giết