Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu

Truyện có 2900 chương.
2601
Hưng Binh Chinh Phạt (hai)
2602
Hưng Binh Chinh Phạt (ba)
2603
Hưng Binh Chinh Phạt (bốn)
2604
Hưng Binh Chinh Phạt (năm)
2605
Hưng Binh Chinh Phạt (sáu)
2606
Hưng Binh Chinh Phạt (bảy)
2607
Hưng Binh Chinh Phạt (tám)
2608
Hưng Binh Chinh Phạt (cửu)
2609
Hưng Binh Chinh Phạt (mười)
2610
Hưng Binh Chinh Phạt (mười Một)
2611
Hưng Binh Chinh Phạt (mười Hai)
2612
Hưng Binh Chinh Phạt (thập Tam)
2613
Hưng Binh Chinh Phạt (mười Bốn)
2614
Hưng Binh Chinh Phạt (mười Lăm)
2615
Hưng Binh Chinh Phạt (mười Sáu)
2616
Hưng Binh Chinh Phạt (mười Bảy)
2617
Kẻ Cầm Đầu
2618
Hươu Chết Vào Tay Ai
2619
Hồng Y Nhẫn Giả
2620
Lấy Một Đánh Bảy
2621
Đại Ma Pháp Sư
2622
Thân Phận Chân Thật
2623
Đại Hỏa Cầu Thuật
2624
Ma Pháp Áo Nghĩa
2625
Quyết Đấu Bắt Đầu
2626
Thất Tinh Tụ Hội
2627
Dưới Đất Đại Chiến
2628
Quốc Vương Bị Giết
2629
Chim Sẻ Tại Sau
2630
Ngọn Lửa Màu Đen
2631
Ngũ Hành Hợp Nhất
2632
Khổng Lồ Nhẫn Giả
2633
Hắc Hỏa Phòng Ngự
2634
Lấy Mạng Đổi Mạng
2635
Biến Mất Không Thấy Gì Nữa
2636
Hô Duyên Vào Cung
2637
Giao Ra Linh Thạch
2638
Linh Thạch Tranh
2639
Ngôi Vị Hoàng Đế Đại Tuyển
2640
Đại Hội Luận Võ (một)
2641
Đại Hội Luận Võ (hai)
2642
Đại Hội Luận Võ (ba)
2643
Đại Hội Luận Võ (bốn)
2644
Đại Hội Luận Võ (năm)
2645
Đại Hội Luận Võ (sáu)
2646
Đại Hội Luận Võ (bảy)
2647
Đại Hội Luận Võ (tám)
2648
Đại Hội Luận Võ (cửu)
2649
Trở Lại Cựu Địa
2650
Hoa Hồng Thành
2651
Tử Vong Cứu
2652
Nữ Vương Xuất Thủ
2653
Lại Về Nam Phương
2654
Âm Thầm Trợ Giúp
2655
Thiết Huyết Chiến Lang
2656
Quần Khởi Công Chi
2657
Nữ Thần Tương Trợ
2658
Cường Đại Lá Chắn Bảo Vệ
2659
Thú Vương Nổi Giận
2660
Long Trời Lở Đất
2661
Trong Bụng Cầu Sinh
2662
Tự Giết Lẫn Nhau
2663
Lửa Đốt Liên Doanh
2664
Nước Lửa Bất Dung
2665
Cực Hạn Khiêu Chiến
2666
Thú Vương Cái Chết
2667
Phản Bội Đổi Màu Cờ
2668
Thu Nạp Và Tổ Chức Ma Thú
2669
Trùng Kiến Thành Mới
2670
Chu Thần Đám Cưới
2671
Chủ Động Đánh Ra
2672
Xuất Chinh Ra Bắc
2673
Trận Đầu Thắng Lợi
2674
Liều Chết Giãy Giụa
2675
Liên Tiếp
2676
Thắng Liên Tiếp Bất Bại
2677
Đơn Đao Phó Hội
2678
Thần Đô Thay Đổi
2679
Mỗi Người Một Ngả
2680
Gặp Lại Cố Nhân
2681
Họa Sát Thân
2682
Tiếp Xúc Nghiêm Tung Tích
2683
Cửu Tử Không Tiếc
2684
Độc Chiến Quân Đoàn
2685
Bắt Giặc Bắt Vua
2686
Bát Đại Trưởng Lão
2687
Đơn Đả Độc Đấu
2688
Trưởng Lão Cái Chết
2689
Cường Giả Xuất Thủ
2690
Trưởng Lão Áo Tím
2691
Bị Kẹt Trong Đó
2692
Chạy Thoát
2693
Trở Lại Mẫu Đơn
2694
Đường Máu Trọng Sinh
2695
Đột Phá Trùng Vây
2696
Không Người Nào Có Thể Địch
2697
Đại Sát Tứ Phương
2698
Trưởng Lão Áo Tím
2699
Lại Giết Một Cái
2700
Phá Nguyệt Tiên Kiếm