Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu

Truyện có 2900 chương.
401
Cấu Kết Với Nhau Làm Việc Xấu
402
Đột Nhiên Động Thủ
403
Trọng Thương Phá Trận
404
Thần Long Ngâm Uy
405
Cự Long Thần Uy
406
Quần Hào Đồ Long
407
Ngàn Năm Hài Cốt
408
Một Luồng Ý Niệm
409
Nhất Mạch Truyền Thừa
410
Một Chiêu Chấn Nhiếp
411
Trời Băng Đất Lở
412
Trước Khi Đại Chiến
413
Lực Chiến Quần Hùng
414
Ngoài Ý Liệu
415
Kỳ Quái Bổ Nhiệm
416
Long Chi Tinh Hồn
417
Ngoài Ý Muốn Liên Tục
418
Có Người Đến
419
Cố Ý Tìm Lấp Kín
420
Cổ Quái Thôn
421
Che Chở Long Từ Đâu Tới
422
Hoang Thôn Án Mạng
423
Hỗ Trợ Nghiệm Thi
424
Trong Lòng Bí Mật
425
Cổ Lão Tà Thuật
426
Cao Thủ Tuyệt Thế
427
Tuyệt Nhiên Vỡ Tâm
428
Đủ Loại Phỏng Đoán
429
Trương Lão Chi Tử
430
Chân Tướng Của Sự Tình
431
Chủ Động Liên Lạc
432
Một Nhà Hắc Điếm
433
Chủ Mưu Sau Màn
434
Quỷ Thúc Đến
435
Đánh Chết Âm Hồn
436
Vết Thương Cũ Tái Phát
437
Vạn Hồn Quy Tông
438
Quỷ Thúc Chân Hồn
439
Hỗ Trợ Đến Cùng
440
Vượt Núi Băng Đèo
441
Y Quỷ Xảy Ra Chuyện
442
Vào Núi Cứu Người
443
Trong Núi Người Tới
444
Thầy Trò Gặp Nhau
445
Quỷ Dị Nặng Nề
446
Thâm Sơn Âm Linh
447
Thân Vùi Lấp Mê Trận
448
Một Dòng Sông Nhỏ
449
Vượt Nóc Băng Tường
450
Cửa Đá Chìa Khóa
451
Xuất Thủ Cứu Giúp
452
Hoàn Toàn Trắng Muốt
453
Đẩy Vào Tuyệt Cảnh
454
Tượng Đá Thần Uy
455
Ngũ Thải Thần Thạch
456
Thây Phơi Khắp Nơi
457
Không Thấy Tung Tích
458
Không Người Trấn Nhỏ
459
Ác Ma Tàn Sát Trấn
460
Tiến Hành Kiểm Nghiệm Xác
461
Đêm Khuya Trở Về Trấn
462
Ngũ Hành Sát Trận
463
Phá Sát Trận
464
Một Hồi Ác Chiến
465
Đánh Chết Hắc Bào
466
Phát Hiện Vấn Đề
467
Trăm Tâm Huyết Trận
468
Mỗi Người Vi Doanh
469
Thượng Cấp Mệnh Lệnh
470
Huyện Ủy Ê Kíp
471
Toàn Lực Phối Hợp
472
Quản Ngươi Mao Chuyện
473
Tổng Cục Người Tới
474
Sưu Hồn Truy Hồn
475
Trống Rỗng Tà Trận
476
Khắp Thành Truy Xét
477
Chỉ Số Thông Minh Bắt Gấp
478
Biến Thái Uy Người
479
Tuyệt Đối Cường Hãn
480
Huyết Ấn Sơ Hở
481
Bát Kích Thần Nhận
482
Hoang Long Thần Uy
483
Đại Sát Tứ Phương
484
Lại Thấy Hoang Long
485
Nhị Long Tỷ Thí
486
Ẩn Núp Quy Tắc
487
Tự Sát Không Thành Công
488
Sự Tình Nghiêm Trọng
489
Giận Dữ Xuất Thủ
490
Một Cái Chính Khí
491
Bắt Đầu Bố Trí
492
Liên Hệ Mất Đi Hiệu Lực
493
Nữ Nhân Thông Minh
494
Thẩm Gia Quần Là Áo Lụa
495
Thẩm Gia Giận Dữ
496
Hưng Sư Vấn Tội
497
Lời Không Hợp Ý
498
Mượn Lực Đả Lực
499
Khẩu Chiến Thẩm Gia
500
Chạm Một Cái Liền Bùng Nổ