Quy Định Riêng Tư

24 Tháng 8, 2017

Truyện YY gọi tắt là YY đảm bảo các điều sau về tính riêng tư của người tham gia hoạt động tại website:

  1. Không tiết lộ địa chỉ email, hay các thông tin cần bảo mật khác cho bên thứ 3, trừ khi bạn vi phạm nội quy.
  2. Không tiết lộ địa chỉ IP cho bên thứ 3.
  3. Không tiết lộ vị trí của bạn cho bên thứ 3. Đồng thời chỉ sử dụng thông tin này để cải thiện chức năng của website. Mọi việc đều hoàn toàn tự động.
  4. YY lưu trữ các hoạt động mang tính công khai khi bạn tham gia hoạt động gồm:
    • Hoạt động tại truyện (nhật ký của truyện)
    • Hoạt động chung của tài khoản (nhật ký tài khoản)
  5. Các thông tin bạn nhập vào website hầu hết đều là công khai, vì vậy YY không chịu trách nhiệm về việc giữ tính riêng tư các thông tin đó.
  6. YY có cơ chế để cho biết khi nào bạn online hay offline khỏi website. Một chấm xanh sẽ xuất hiện bên cạnh tên của bạn khi online và biến mất khi offline.

Nắm lấy tay chúng tôi, hãy cùng chìm đắm trong những giấc mơ thật đẹp nào!