Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu

Truyện có 2900 chương.
1401
Tìm Hiểu Tình Huống
1402
Gặp Lại Cố Nhân
1403
Ảo Giác Chân Thực
1404
Tựa Như Ảo Mộng
1405
Nhân Vật Thần Bí
1406
Chân Thực Dị Cảnh (1)
1407
Chân Thực Dị Cảnh (2)
1408
Chân Thực Dị Cảnh (3)
1409
Chân Thực Dị Cảnh (4)
1410
Chân Thực Dị Cảnh (5)
1411
Chân Thực Dị Cảnh (6)
1412
Chân Thực Dị Cảnh (7)
1413
Chân Tướng Hiển Lộ
1414
Rời Đi Ảo Cảnh
1415
Nghi Vấn Nặng Nề
1416
Thiên Hoa Lão Nhân
1417
Bí Mật Chuyện
1418
Hư Tình Giả Ý
1419
Đấu Trí So Dũng Khí
1420
Thân Hãm Tuyệt Cảnh
1421
Kiếm Cuồng Tỉnh Lại
1422
Bách Bộ Phi Kiếm
1423
Một Kiếm Càn Khôn
1424
Tiên Cùng Tiên Thuật
1425
Cáo Biệt Kiếm Cuồng
1426
Mộng Yểm Trùng Vương
1427
Giao Dịch Đạt Thành
1428
Lăng Mộ Tạo Thành
1429
Trên Đường Đi Gặp Chung Đình
1430
Một Chiêu Chế Địch
1431
Chinh Phục Quận Chúa
1432
Trên Nền Thịt Cá
1433
Chân Chính Lăng Mộ
1434
Linh Hồn Thệ Ước
1435
Không Thể Buông Tha
1436
Bị Phát Hiện
1437
Thiên Đế Thân Thể
1438
Bí Mật Chuyện
1439
Trọng Tố Linh Hồn
1440
Ám Sát Thiên Đế (thượng)
1441
Ám Sát Thiên Đế (trung)
1442
Ám Sát Thiên Đế (xuống)
1443
Kinh Khủng Phòng Ngự
1444
Uy Thế Của Một Kiếm
1445
Khẩn Cấp Thời Khắc
1446
Cực Hạn Trốn Chết (thượng)
1447
Cực Hạn Trốn Chết (xuống)
1448
Biển Sâu Không Gian
1449
Tình Thú Nuốt Mất (thượng)
1450
Tình Thú Nuốt Mất (trung)
1451
Tình Thú Nuốt Mất (xuống)
1452
Tình Thú Trong Cơ Thể
1453
Dịch Dạ Dày Bài Tiết
1454
Thất Tình Chi Pháp (thượng)
1455
Thất Tình Chi Pháp (trung)
1456
Thất Tình Chi Pháp (xuống)
1457
Thực Lực Chợt Tăng
1458
Bí Mật Chuyện Cũ
1459
Tĩnh Tâm Tu Luyện
1460
Liếc Mắt Đưa Tình
1461
Công Thành Rời Đi
1462
Rời Đi Long Mộ (thượng)
1463
Rời Đi Long Mộ (trung)
1464
Rời Đi Long Mộ (xuống)
1465
Chung Đình Thái Độ (thượng)
1466
Chung Đình Thái Độ (xuống)
1467
Thương Cảm Ly Biệt
1468
Trùng Vương Ngủ Say
1469
Trên Đường Đi Gặp Cố Nhân
1470
Gặp Lại Không Xinh Đẹp
1471
Hỏi Dò Tình Huống
1472
Hắc Phong Thành Chủ
1473
Còn Có Bí Mật ?
1474
Dạ Thám Trong Phủ
1475
Tìm Tới Không Xinh Đẹp
1476
Cứu Vãn Không Xinh Đẹp (1)
1477
Cứu Vãn Không Xinh Đẹp (2)
1478
Cứu Vãn Không Xinh Đẹp (3)
1479
Cứu Vãn Không Xinh Đẹp (4)
1480
Cứu Vãn Không Xinh Đẹp (5)
1481
Cứu Vãn Không Xinh Đẹp (6)
1482
Cứu Vãn Không Xinh Đẹp (7)
1483
Cứu Vãn Không Xinh Đẹp (8)
1484
Cứu Vãn Không Xinh Đẹp (9)
1485
Uy Thế Của Một Kiếm
1486
Đích Thân Ra Tay
1487
Đối Chiến Cường Địch
1488
Phi Kiếm Thức Hai
1489
Một Đòn Bị Thương Nặng
1490
Không Xinh Đẹp Cầu Tha Thứ
1491
Không Rõ Làn Gió (1)
1492
Không Rõ Làn Gió (2)
1493
Không Rõ Làn Gió (3)
1494
Không Rõ Làn Gió (4)
1495
Không Rõ Làn Gió (5)
1496
Không Rõ Làn Gió (6)
1497
Cảnh Giới Nguyên Anh
1498
Nguồn Gió Đầu
1499
Vô Tận Phong Huyệt
1500
Ngày Đại Hôn (thượng)