Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu

Truyện có 2900 chương.
2101
Thiệt Giả Chu Thần (bốn)
2102
Thiệt Giả Chu Thần (năm)
2103
Thiệt Giả Chu Thần (sáu)
2104
Thiệt Giả Chu Thần (bảy)
2105
Lộng Khéo Thành Vụng
2106
Đùa Mà Thành Thật
2107
Chân Tướng Đại Bạch
2108
Hoàng Thành Lại Tụ Họp
2109
Thần Bí Lối Đi
2110
Phát Hiện Nguyên Tinh
2111
Huyền Vũ Thần Thú
2112
Biến Thái Con Rùa Đen
2113
Bất Diệt Kim Thân
2114
Hoàng Kim Thánh Thể
2115
Hóa Kén Thành Bướm
2116
Trở Lại Tiên Giới
2117
Hành Sơn Bên Trong Thành
2118
Gặp Lại Vu Thần
2119
Tư Vũ Nghĩ Nước
2120
Ông Chủ Sau Màn
2121
Vẫy Tay Một Cái
2122
Khách Sạn Kỳ Ngộ
2123
Đột Phá Nhạc Đệm
2124
Gian Nan Đột Phá
2125
Đại Hội Mời
2126
Tương Kế Tựu Kế
2127
Trường Sinh Đại Hội (một)
2128
Trường Sinh Đại Hội (hai)
2129
Trường Sinh Đại Hội (ba)
2130
Trường Sinh Đại Hội (bốn)
2131
Trường Sinh Đại Hội (năm)
2132
Trường Sinh Đại Hội (sáu)
2133
Trường Sinh Đại Hội (bảy)
2134
Trường Sinh Đại Hội (tám)
2135
Trường Sinh Đại Hội (cửu)
2136
Quyết Đấu Đỉnh Cao (một)
2137
Quyết Đấu Đỉnh Cao (hai)
2138
Quyết Đấu Đỉnh Cao (ba)
2139
Quyết Đấu Đỉnh Cao (bốn)
2140
Quyết Đấu Đỉnh Cao (năm)
2141
Quyết Đấu Đỉnh Cao (sáu) ,
2142
Quyết Đấu Đỉnh Cao (bảy)
2143
Quyết Đấu Đỉnh Cao (tám)
2144
Quyết Đấu Đỉnh Cao (cửu)
2145
Quyết Đấu Đỉnh Cao (mười)
2146
Quyết Đấu Đỉnh Cao (mười Một)
2147
Lưu Kim Chiến Đao
2148
Lật Lọng
2149
Toàn Lực Cuộc Chiến (thượng)
2150
Toàn Lực Cuộc Chiến (trung)
2151
Toàn Lực Cuộc Chiến (xuống)
2152
Tuyệt Địa Phản Kích
2153
Tất Cả Vốn Liếng
2154
Vô Hạn Phân Thân
2155
Cười Đến Cuối Cùng
2156
Cuối Cùng Cố Gắng
2157
Này Kéo Dài
2158
Bụi Bậm Lắng Xuống
2159
Gắng Sức Một Đòn
2160
Xích Kim Lực
2161
Vạn Kiếm Quy Tông
2162
Đây Là Nơi Nào
2163
Chôn Hắn
2164
Một Chén Cháo
2165
Đầy Máu Sống Lại
2166
Hô Hấp Nhân Tạo
2167
Thượng Cổ Tiên Giới
2168
Đứng Lại Cho Ta
2169
Hổ Lạc Đồng Bằng
2170
Thiên Mệnh Chi Thạch
2171
Làm Sao Có Thể
2172
Lý Gia Báo Thù
2173
Vương Giả Trở Về
2174
Chu Thần Cơn Giận
2175
Không Tự Lượng Sức
2176
Gia Tộc Tan Biến
2177
Dị Giới Ma Thú
2178
Tám Đuôi Yêu Thú
2179
Sinh Tử Tỷ Thí
2180
Đối Kháng Ma Thú
2181
Tay Không
2182
Càng Nhiều Thuộc Tính
2183
Trở Về Từ Cõi Chết
2184
Phòng Ngự Tuyệt Đối
2185
Lấy Mạng Đổi Mạng
2186
Đêm Trước Đại Chiến
2187
Cửu Long Bảo Châu
2188
Thổ Phỉ Giá Lâm
2189
Quân Lính Cùng Phỉ
2190
Tìm Một Lý Do
2191
Cường Giả Xuất Hiện
2192
Ngươi Là Thánh Nhân ?
2193
Nhường Ngươi Ba Chiêu
2194
Thượng Cổ Hằng Sơn
2195
Đô Thị Sầm Uất
2196
Cùng Rửa A
2197
Lý Gia Đại Viện
2198
Mượn Chút Tiền Xài
2199
Tăng Lên Một Bậc
2200
Bắt Đầu Đấu Giá