Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu

Truyện có 2900 chương.
1501
Ngày Đại Hôn (trung)
1502
Ngày Đại Hôn (xuống)
1503
Thành Thân Đại Điển (thượng)
1504
Thành Thân Đại Điển (trung)
1505
Thành Thân Đại Điển (xuống)
1506
Vừa Lộ Tài Năng (thượng)
1507
Vừa Lộ Tài Năng (trung)
1508
Vừa Lộ Tài Năng (xuống)
1509
Mất Hết Mặt Mũi
1510
Ai Thắng Ai Thua (thượng)
1511
Ai Thắng Ai Thua (trung)
1512
Ai Thắng Ai Thua (xuống)
1513
Nỏ Mạnh Hết Đà
1514
Âm Mưu Tính Toán
1515
Thân Phận Bại Lộ
1516
Phong Huyệt Mở Rộng Ra (thượng)
1517
Phong Huyệt Mở Rộng Ra (trung)
1518
Phong Huyệt Mở Rộng Ra (xuống)
1519
Nhốt Vào Đại Lao
1520
Tu Vi Bị Phong
1521
Uy Bức Lợi Dụ
1522
Thân Ảnh Quen Thuộc
1523
Trùng Kích Phong Ấn
1524
Nhân Họa Đắc Phúc
1525
Gặp Nhau Không Xinh Đẹp
1526
Thiên Đế Kinh Hiện (thượng)
1527
Thiên Đế Kinh Hiện (xuống)
1528
Ba Ngày Thời Gian
1529
Kỳ Môn Độn Giáp
1530
Âm Dương Chi Pháp (thượng)
1531
Âm Dương Chi Pháp (trung)
1532
Âm Dương Chi Pháp (xuống)
1533
Cuối Cùng Ôn Tồn
1534
Hành Tung Bại Lộ (thượng)
1535
Hành Tung Bại Lộ (trung)
1536
Hành Tung Bại Lộ (xuống)
1537
Giết Ngày (thượng)
1538
Giết Ngày (trung)
1539
Giết Ngày (xuống)
1540
Tình Hình Phân Tích
1541
Phách Lối Chung Đình (thượng)
1542
Phách Lối Chung Đình (trung)
1543
Đệ Nhất Tông Môn (thượng)
1544
Đệ Nhất Tông Môn (trung)
1545
Đệ Nhất Tông Môn (xuống)
1546
Khí Thế Mở Hết (thượng)
1547
Khí Thế Mở Hết (trung)
1548
Khí Thế Mở Hết (xuống)
1549
Đối Chiến Lông Mày Trắng (thượng)
1550
Đối Chiến Lông Mày Trắng (trung)
1551
Đối Chiến Lông Mày Trắng (xuống)
1552
Nguy Cơ Lại Lên (thượng)
1553
Nguy Cơ Lại Lên (trung)
1554
Nguy Cơ Lại Lên (xuống)
1555
Đối Chiến Châu Chủ (xuống)
1556
Kiền Khôn Nhất Kiếm (thượng)
1557
Kiền Khôn Nhất Kiếm (trung)
1558
Đi Trước Rút Lui
1559
Thiên Đế Cố Kỵ
1560
Trở Lại Trung Châu (thượng)
1561
Trở Lại Trung Châu (xuống)
1562
Cự Tuyệt Ở Ngoài Cửa (thượng)
1563
Cự Tuyệt Ở Ngoài Cửa (trung)
1564
Châu Chủ Khảo Nghiệm (thượng)
1565
Châu Chủ Khảo Nghiệm (trung)
1566
Châu Chủ Khảo Nghiệm (xuống)
1567
Cùng Nhau Bỏ Trốn
1568
Hung Hiểm Khảo Nghiệm (thượng)
1569
Hung Hiểm Khảo Nghiệm (xuống)
1570
Thông Qua Khảo Nghiệm (thượng)
1571
Thông Qua Khảo Nghiệm (trung)
1572
Thông Qua Khảo Nghiệm (xuống)
1573
Thân Phận Bại Lộ (thượng)
1574
Thân Phận Bại Lộ (xuống)
1575
Vạn Cổ Chân Nhân (thượng)
1576
Vạn Cổ Chân Nhân (trung)
1577
Vạn Cổ Chân Nhân (xuống)
1578
Hi Vọng Le Lói (thượng)
1579
Hi Vọng Le Lói (trung)
1580
Hi Vọng Le Lói (xuống)
1581
Hợp Tác Kết Minh (thượng)
1582
Hợp Tác Kết Minh (trung)
1583
Hợp Tác Kết Minh (xuống)
1584
Kiếm Cuồng Đến (trung)
1585
Kiếm Cuồng Đến (xuống)
1586
Lôi Kéo Kiếm Cuồng (trung)
1587
Lôi Kéo Kiếm Cuồng (xuống)
1588
Thiên Đế Trọng Sinh (thượng)
1589
Thiên Đế Trọng Sinh (trung)
1590
Thiên Đế Trọng Sinh (xuống)
1591
Máu Tanh Trấn Áp (thượng)
1592
Máu Tanh Trấn Áp (trung)
1593
Máu Tanh Trấn Áp (xuống)
1594
Đối Kháng Thiên Đế (thượng)
1595
Đối Kháng Thiên Đế (trung)
1596
Đối Kháng Thiên Đế (xuống)
1597
Tình Hình Phân Tích (thượng)
1598
Tình Hình Phân Tích (trung)
1599
Tình Hình Phân Tích (xuống)
1600
Tiên Giới Đại Môn (thượng)