Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu

Truyện có 2900 chương.
1301
Dị Hỏa Chi Chủ (năm)
1302
Dị Hỏa Chi Chủ (sáu)
1303
Dị Hỏa Chi Chủ (bảy)
1304
Tông Môn Tân Chủ
1305
Hoàn Mỹ Thu Quan (thượng)
1306
Hoàn Mỹ Thu Quan (xuống)
1307
Tình Huống Không Đúng
1308
Mạn Toa Truyền Tin
1309
Tịch Nguyệt Mất Tích
1310
Chia Nhau Hành Động
1311
Đồng Nhất Cửu Đỉnh (thượng)
1312
Đồng Nhất Cửu Đỉnh (xuống)
1313
Chỉ Lưu Lại Trí Nhớ
1314
Toàn Thể Hội Họp
1315
An Bài Kế Hoạch
1316
Đi Sâu Vào Hổ Huyệt (thượng)
1317
Đi Sâu Vào Hổ Huyệt (xuống)
1318
Không Thay Đổi Miệng
1319
Dò Xét Hư Thật
1320
Xem Tình Thế Hành Sự
1321
Âm Mưu Dò Xét (thượng)
1322
Âm Mưu Dò Xét (xuống)
1323
Ba Tấc Không Nát Miệng Lưỡi
1324
Lớn Mật Cử Chỉ
1325
Khắp Nơi Nguy Cơ (thượng)
1326
Khắp Nơi Nguy Cơ (trung)
1327
Khắp Nơi Nguy Cơ (xuống)
1328
Lấy Tính Toán Hành Động (thượng)
1329
Lấy Tính Toán Hành Động (trung)
1330
Lấy Tính Toán Hành Động (xuống)
1331
Mỗi Người Hành Động (thượng)
1332
Mỗi Người Hành Động (xuống)
1333
Thần Âm Tà Trận
1334
Máu Tanh Tàn Sát
1335
Tù Khốn Tai Ương
1336
Mật Tù Thương Thảo
1337
Tề Tụ Tông Môn
1338
Quần Khởi Công Chi (thượng)
1339
Quần Khởi Công Chi (trung)
1340
Quần Khởi Công Chi (xuống)
1341
Đủ Loại Thử (thượng)
1342
Đủ Loại Thử (xuống)
1343
Ba Ngày Ước Hẹn (thượng)
1344
Ba Ngày Ước Hẹn (trung)
1345
Ba Ngày Ước Hẹn (xuống)
1346
Thái Độ Kiên Quyết
1347
Dị Hỏa Tương Thông (thượng)
1348
Dị Hỏa Tương Thông (xuống)
1349
Chạy Ra Khỏi Tông Môn (thượng)
1350
Chạy Ra Khỏi Tông Môn (xuống)
1351
Phân Thân Thuật
1352
Mưu Trí Tỷ Thí
1353
Chân Tình Vẫn Còn
1354
Âm Hiểm Lão Quỷ (thượng)
1355
Âm Hiểm Lão Quỷ (xuống)
1356
Lại Vào Hiểm Cảnh (xuống)
1357
Hỉ Nộ Vô Thường
1358
Người Khác Áo Cưới
1359
Như Thế Nào Bản Tâm
1360
Thân Chôn Hồn Tán
1361
Thần Hồn Trọng Tố
1362
Phá Sau Rồi Lập
1363
Đường Hỏi Tin Tức
1364
Dưới Đất Long Lăng (thượng)
1365
Dưới Đất Long Lăng (trung)
1366
Dưới Đất Long Lăng (xuống)
1367
Tin Tức Tiết Lộ
1368
Đại Lộ Gặp Nhau
1369
Kinh Hiểm Vạn Phần
1370
Thương Nghị Liên Hiệp
1371
Bách Tông Tụ Thủ
1372
Chạm Một Cái Liền Bùng Nổ
1373
Cừu Hận Nảy Sinh
1374
Thiên Sơn Đàm Phán (thượng)
1375
Thiên Sơn Đàm Phán (trung)
1376
Thiên Sơn Đàm Phán (xuống)
1377
Dựa Vào Lí Lẽ Biện Luận
1378
Lăng Mộ Cửa Vào
1379
Tan Rã
1380
Âm Mưu Tính Toán
1381
Tiến Vào Cửa Động
1382
Cửa Vào Bên Trong
1383
Nguy Hiểm Đánh Tới
1384
Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
1385
Hắc Hoa Hướng Dương
1386
Thực Nhân Hoa Mà
1387
Vượt Mọi Chông Gai
1388
Chủ Động Phản Kích
1389
Thiên Hỏa Hộ Thể
1390
Người Quen Gặp Nhau (thượng)
1391
Người Quen Gặp Nhau (xuống)
1392
Tung Hoàng Ngang Dọc
1393
Liên Thủ Đối Địch
1394
Chạm Một Cái Liền Bùng Nổ (thượng)
1395
Chạm Một Cái Liền Bùng Nổ (xuống)
1396
Hai Hai Tỷ Thí
1397
Lực Lượng Tương Đương
1398
Cuộc Chiến Sinh Tử (thượng)
1399
Cuộc Chiến Sinh Tử (trung)
1400
Cuộc Chiến Sinh Tử (xuống)