Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Vấn Đề Bản Quyền


Điều kiện về bản quyền chỉ áp dụng đối với các tác giả viết truyện tại YY.

Các điều khoản sau tự động được kích hoạt khi tác giả đăng truyện.

  1. Bản quyền truyện gồm tên truyện, nội dung chương truyện thuộc về tác giả truyện đó.
  2. YY có quyền sử dụng truyện, nội dung truyện đăng lại trên các website thuộc sở hữu của YY.
  3. YY có quyền đăng quảng cáo chèn vào nội dung của truyện.
  4. YY sẽ lên tiếng bảo hộ cho các truyện đăng độc quyền tại YY. Đối với việc tác giả chia sẻ ở nhiều trang, tác giả phải tự chịu trách nhiệm ở những trang khác ngoài YY nếu có vấn đề phát sinh.
  5. YY có quyền tháo gỡ truyện mà không cần báo trước.
  6. YY không can thiệp vào nội dung truyện hoặc các bình luận, đề cử của người đọc.
  7. YY chia sẻ lợi nhuận với các truyện VIP (xem thêm quy định truyện VIP trong phần VIP Zone ở trang quản lý của mỗi truyện).
  8. YY chỉ xử lý yêu cầu về bảo hộ cho các truyện miễn phí (không phải VIP) khi có yêu cầu.
  9. YY mặc định bảo hộ bản quyền cho các truyện VIP. Mọi hành vi sao chép dưới bất cứ hình thức nào mà không có sự chấp nhận của YY và tác giả đều là vi phạm bản quyền tác giả. Người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  10. Bản quyền truyện có ký hợp đồng với YY thuộc về cả tác giả và YY. Tỉ lệ % sở hữu phụ thuộc và cụ thể từng hợp đồng.
Cập nhật: