Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu

Truyện có 2900 chương.
601
Quan Công Ở Trên Cao
602
Nguy Cơ Cứu Người
603
Khuyên , Cự Tuyệt
604
To Gan Lớn Mật
605
Xuống Bộ Hành Động
606
Nô Bộc Cùng Vương
607
Tôn Kính Làm Chủ
608
Thương Đội Tham Dự
609
Phát Hiện Tung Tích
610
Quần Anh Tập Trung
611
Lựa Chọn Khó Khăn
612
Tam Phương Tụ Tập
613
Tam Phương Hỗn Chiến
614
Tuyệt Chiêu Cùng Lên
615
Ngàn Năm Ân Oán
616
Vạn Quỷ Triền Thân
617
Tam Nguyên Ngưng Khí
618
Mê Đoàn Không Ngừng
619
Tư Thông Với Địch Tội
620
Dưỡng Thương , Tán Tỉnh
621
Không Thể Lạc Quan
622
Dưới Hồ Cung Điện
623
Vào Đỉnh , Khảo Nghiệm
624
Dẫn Dụ , Thật Lòng
625
Phía Trước Tin Tới
626
Chân Chính Nằm Vùng
627
Đa Mưu Túc Trí
628
Tổng Cục Nha Môn
629
Lẻn Vào Tổng Cục
630
Tình Huống Hồi Báo
631
Quân Lâm Thiên Hạ
632
Trở Lại Cung Điện
633
Đưa Tới Nghi Kỵ
634
Kế Hoạch Bắt Đầu
635
Mật Đạo Cơ Quan
636
Địa Lao Cửa Vào
637
Lẻn Vào Địa Lao
638
Trong Kế Có Kế
639
Dễ Dàng Phá Tính Toán
640
Trí Lực So Đấu
641
Một Đoàn Loạn Chiến
642
Bại Lộ Thân Phận
643
Nguyên Thần Xuất Khiếu
644
Chu Gia Sáu Người Hầu
645
Linh Vực Không Gian
646
Ma Nhân Lãnh Địa
647
Thần Hồn Cường Hóa
648
Hai Con Ngươi Ma Nhãn
649
Thượng Cổ Ma Huyết
650
Vạn Năm Chiến Sự
651
Ma Tộc Công Pháp
652
Gặp Phải Hoài Nghi
653
Từ Chối Trách Nhiệm
654
Lại Một Độc Kế
655
Dẫn Dắt Truy Binh
656
Ẩn Giấu Long Tổ Trưởng
657
Đặc Thù Dược Tề
658
Ma Nhân Thí Nghiệm
659
Đặc Biệt Thể Chất
660
Đổ Máu Tại Chỗ
661
Đại Hoạch Toàn Thắng
662
Cúng Tế , Phúng Viếng
663
Vạch Mặt Rồi
664
Phế Sở Long Ngâm
665
Dựa Vào Lí Lẽ Biện Luận
666
Cùng Nhau Chịu Phạt
667
Tuyết Vực Ngân Lang
668
Đỉnh Núi Tọa Lạc Một Ngôi Miếu
669
Đặc Thù Đám Người
670
Thần Bí Vải Trắng
671
Ma Nữ Vào Ngực
672
Gặp Gỡ Ngân Lang
673
Miệng Sói Chạy Thoát Thân
674
Tổng Đà Chỗ Ở
675
Đêm Khuya Thịnh Yến
676
Xử Phạt Mệnh Lệnh
677
Lôi Kéo Tư Thái
678
To Lớn Thủ Bút
679
679:
680
Chỉnh Đốn Môn Hạ
681
Yêu Là Ngươi Ta
682
Cái Gọi Là Tôn Nghiêm
683
Trị Điên Tra Hỏi
684
Tình Thế Liên Hệ
685
Lạnh Lùng Đối Đãi
686
Khắp Nơi Xuất Thủ
687
Linh Phòng Bí Mật
688
Thích Cường
689
Hành Động Mắc Cạn
690
Toàn Thể Động Viên
691
Tam Quân Thống Soái
692
Cừu Nhân Xuất Hiện
693
Giết Người Chấn Nhiếp
694
Tình Huống Phức Tạp
695
Bí Mật Hành Sự
696
Ngân Lang Xuất Hiện
697
Cùng Chó Sói Huyết Chiến
698
Chạy Tới Thần Sơn
699
Nhiếp Hồn Thần Thụ
700
Kim Tôn Hoạt Phật