Hình bìa

Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu

Tác giả Nhất Chi Yên Khoái Cảm
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Dropped
Số Chữ 5,508,582
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
1 thích
2588 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Gia tộc vứt đi Chu Thần trở lại đô thị , thề cầm lại chính mình hết thảy , giẫm đạp quần là áo lụa , thu đồ đệ , lãm mỹ nhân; ngẫu nhiên được tà thần ma huyết , là cứu mạng , tu pháp thuật , ngộ thiên đạo , bước lên nghịch thiên cải mệnh con đường.

Cuồng thiếu Chí Tôn , ma huyết phụ thể , một đời tà thần , pháp bảo toàn thu.

Gia tộc bí pháp , thân phận bí ẩn , bước vào Tu Tiên , nghịch thiên cải mệnh.

Tương Tự Truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu