Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu

Truyện có 2900 chương.
2401
Sinh Tử Tỷ Thí (mười Chín)
2402
Sinh Tử Tỷ Đấu (20)
2403
Sinh Tồn , Tử Vong
2404
Thần Hồn Phụ Thể
2405
Niết Bàn Trọng Sinh
2406
Nhường Ngươi Ba Chiêu
2407
Gấp Bội Trả Lại
2408
Vương Giả Đăng Tràng
2409
Một Chiêu Cuối Cùng
2410
Còn Có Một Chiêu
2411
Thù Mới Hận Cũ
2412
Cuối Cùng Quyết Chiến
2413
Một Giờ
2414
Cuối Cùng Quyết Chiến
2415
Tiên Thiên Thần Công
2416
Thực Lực Chân Chính
2417
Màu Đen Phong Bạo
2418
Chu Thần Trở Về
2419
Kinh Thiên Âm Mưu
2420
Mới Chiến Đấu
2421
Màu Đen Cự Long
2422
Thời Khắc Mấu Chốt
2423
Hắc Long Hóa Thân
2424
Hằng Sơn Dãy Núi
2425
Chu Thần Bị Bắt
2426
Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
2427
Bát Cước Thỏ
2428
Dẫn Dụ Cự Xà
2429
Cự Xà Cơn Giận
2430
Hút Độc Chữa Thương
2431
Tiếp Tục Tiến Lên
2432
Hoàng Gia Bảo Điển
2433
Tỳ Hưu Thần Thú
2434
Bên Trong Có Huyền Cơ
2435
Mới Vật Cưỡi
2436
Lần Nữa Thấy Quang Minh
2437
Đã Từng Chuyện Cũ
2438
Thông Thiên Cua Khổng Lồ
2439
Cá Ăn Thịt Người Bầy
2440
Nhân Ngư Đại Chiến
2441
Ánh Nắng Tiên Kiếm
2442
Chu Nho Chứng Người
2443
Tiểu Nhân Tộc Đảo
2444
Thất Dực Ma Ưng
2445
Quốc Vương Triệu Kiến
2446
Mỹ Nữ Người Hầu
2447
Trong Hoàng Cung
2448
Sau Khi Đột Phá Kỳ
2449
Cự Nhân Bộ Lạc
2450
Trên Biển Bắt Thú
2451
Xây Dựng Cơ Sở Tạm Thời
2452
Phún Hỏa Phi Lang
2453
Đêm Đầu Gặp Ngăn Trở
2454
Tiểu Thí Ngưu Đao
2455
Đuổi Tận Giết Tuyệt
2456
Đại Phát Thần Uy
2457
Không Chừa Một Mống
2458
Giết Chó Sói Diệt Khẩu
2459
Chu Thần Thu Học Trò
2460
Dò Xét Thân Thủ
2461
Cách Sơn Đả Ngưu
2462
Dốc Lòng Tu Luyện
2463
Hấp Tinh Đại Pháp
2464
Sứ Thần Bị Bắt
2465
Hoàng Cung Cứu
2466
Không Bằng Cầm Thú
2467
Bụi Cỏ Mai Phục
2468
Hắc Y Hiện Thân
2469
Cả Nước Truy Nã
2470
Trở Lại Dịch Trạm
2471
Tỳ Hưu Phát Uy
2472
Bên Ngoài Thành Mượn Binh
2473
Đại Quân Trở Về Thành
2474
Gắng Sức Thủ Thành
2475
Mưa Bom Bão Đạn
2476
Cao Thủ Tỷ Thí
2477
Tử Vong Uy Hiếp
2478
Viện Quân Trình Diện
2479
Hấp Tinh Đại Pháp
2480
Rơi Xuống Đất Thành Cái Hố
2481
Lại Giết Một Cái
2482
Tuyệt Địa Phản Kích
2483
Một Tên Sau Cùng
2484
Nội Loạn Không Ngừng
2485
Hóa Địch Thành Bạn
2486
Vận Công Chữa Thương
2487
Thành Chủ Tranh
2488
Vết Xe Đổ
2489
Lưỡng Hổ Tranh Nhau
2490
Kiếm Pháp Tinh Diệu
2491
Gặp Chiêu Phá Chiêu
2492
La Hán Kim Chung
2493
Thắng Bại Đã Phân
2494
Kinh Thiên Một Chưởng
2495
Binh Thoát Hiểm Chiêu
2496
Lưỡng Bại Câu Thương
2497
Chu Thần Xuất Phát
2498
Cự Thú Mắt
2499
Sâu Không Thấy Đáy
2500
Hỏa Nhãn Thanh Oa