Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu

Truyện có 2900 chương.
2501
Đánh Chết Thủy Quái
2502
Bắt Được Con Tin
2503
Kinh Hiểm Cứu Người
2504
Một Hòn Đá Hạ Hai Con Chim
2505
Luyện Hóa Thành Công
2506
Cưỡng Ép Đột Phá
2507
Chẳng Lẽ Là Hắn
2508
Độ Kiếp Cuộc Chiến (một)
2509
Độ Kiếp Cuộc Chiến (hai)
2510
Độ Kiếp Cuộc Chiến (ba)
2511
Thiên Đế Hiện Thân
2512
Hồng Mông Kim Bảng
2513
Sinh Tử Ước Định
2514
Trở Lại Quê Cũ
2515
Miệng Người Con Buôn
2516
Lộ Ra Nguyên Hình
2517
Chính Nghĩa Lăng Nhiên
2518
Mạo Hiểm Trở Về Nước
2519
Đại Quân Vây Khốn
2520
Bá Đạo Cướp Người
2521
Cường Xoay Quả Dưa Hồng
2522
Vu Oan Giá Họa
2523
Đại Chiến Heo Mẹ (thượng)
2524
Đại Chiến Heo Mẹ (xuống)
2525
Quyết Định Đánh Một Trận
2526
Đêm Trước Đại Chiến
2527
Đại Quân Vây Khốn
2528
Công Lực So Đấu
2529
Thiên Cương Trận Pháp
2530
Quần Khởi Công Chi
2531
Hỗn Nguyên Chân Khí
2532
Đấu Trí So Dũng Khí
2533
Hỗn Nguyên Chân Nhân
2534
Hậu Trường Cuộc Chiến
2535
Chân Chính Tỷ Thí
2536
Thiệt Giả Tranh
2537
Thái Cực Trận Pháp
2538
Con Mắt Thứ Ba
2539
Một Kiếm Tam Sát
2540
Bất Phân Thắng Bại
2541
Thắng Bại Tay
2542
Tự Tay Giết Đồ
2543
Thực Lực Đại Tăng
2544
Phủ Động Cứu Người
2545
Có Động Thiên Khác
2546
Đại Sứ Hình Ảnh
2547
Một Đời Tiên Tông
2548
Thành Chủ Biểu Lộ
2549
Lập Tức Lên Đường
2550
Rừng Sâu Núi Thẳm
2551
Ngôi Miếu Đổ Nát Cứu Người
2552
Bị Kẹt Giếng Khô
2553
Nhược Thủy Bảo Châu
2554
Ám Thất Rắn Độc
2555
Bảo Tàng Chi Đồ
2556
Một Lần Nữa Gặp Nhau
2557
Ngự Giá Thân Chinh
2558
Nữ Vương Triệu Kiến
2559
Lễ Bộ Thượng Thư
2560
Ma Thú Công Tới
2561
Vô Hạn Giết Địch
2562
Thập Tam Cánh Ưng
2563
Đại Bại Mà Về
2564
Tuyệt Địa Phản Kích
2565
Loạn Cả Một Đoàn
2566
Có Người Đánh Lén
2567
Nội Bộ Phản Loạn
2568
Thủ Vệ Gây Khó Khăn
2569
Hoa Hồng Chi Loạn (một)
2570
Hoa Hồng Chi Loạn (hai)
2571
Hoa Hồng Chi Loạn (ba)
2572
Hoa Hồng Chi Loạn (bốn)
2573
Hoa Hồng Chi Loạn (năm)
2574
Hoa Hồng Chi Loạn (bảy)
2575
Hoa Hồng Chi Loạn (bảy)
2576
Hoa Hồng Cuộc Chiến (cửu)
2577
Hoa Hồng Cuộc Chiến (mười)
2578
Hoa Hồng Chi Loạn (mười Một)
2579
Hoa Hồng Chi Loạn (mười Hai)
2580
Hoa Hồng Chi Loạn (thập Tam)
2581
Hoa Hồng Chi Loạn (mười Bốn)
2582
Bắt Lại Nội Gian
2583
Chung Một Chiến Tuyến
2584
Lại Trở Về Nước Khác
2585
Chu Thần Trở Về
2586
Khinh Người Quá Đáng
2587
Chu Thần Phản Kích
2588
Âm Thầm So Tài
2589
Hoàng Bào Chân Nhân
2590
Thần Bí Lão Giả
2591
Tuyệt Không Thỏa Hiệp
2592
Đoạt Mệnh Phi Đao
2593
Dưới Cơn Nóng Giận
2594
Sinh Tử Lựa Chọn
2595
Cho Ngươi Cơ Hội
2596
Còn Lại Hai Chiêu
2597
Đòn Đánh Cuối Cùng
2598
Trùng Kiến Thổ Thành
2599
Ngu Công Dời Núi
2600
Hưng Binh Chinh Phạt (một)