Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu

Truyện có 2900 chương.
1801
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (14)
1802
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (15)
1803
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (16)
1804
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (17)
1805
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (18)
1806
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (19)
1807
Trong Lửa Hòa Vào Nhau (20)
1808
Trở Lại Tông Môn (1)
1809
Trở Lại Tông Môn (2)
1810
Trở Lại Tông Môn (3)
1811
Trở Lại Tông Môn (4)
1812
Trở Lại Tông Môn (5)
1813
Trở Lại Tông Môn (6)
1814
Trở Lại Tông Môn (7)
1815
Trở Lại Tông Môn (8)
1816
Trở Lại Tông Môn (9)
1817
Trở Lại Tông Môn (10)
1818
Trở Lại Tông Môn (11)
1819
Trở Lại Tông Môn (12)
1820
Trở Lại Tông Môn (13)
1821
Trở Lại Tông Môn (14)
1822
Trở Lại Tông Môn (15)
1823
Trở Lại Tông Môn (16)
1824
Bên Trong Tông Tỷ Võ (1)
1825
Bên Trong Tông Tỷ Võ (2)
1826
Bên Trong Tông Tỷ Võ (3)
1827
Bên Trong Tông Tỷ Võ (4)
1828
Bên Trong Tông Tỷ Võ (5)
1829
Bên Trong Tông Tỷ Võ (6)
1830
Bên Trong Tông Tỷ Võ (7)
1831
Bên Trong Tông Tỷ Võ (8)
1832
Bên Trong Tông Tỷ Võ (9)
1833
Bên Trong Tông Tỷ Võ (10)
1834
Bên Trong Tông Tỷ Võ (11)
1835
Bên Trong Tông Tỷ Võ (12)
1836
Thi Đấu Bắt Đầu (1)
1837
Thi Đấu Bắt Đầu (2)
1838
Thi Đấu Bắt Đầu (3)
1839
Thi Đấu Bắt Đầu (4)
1840
Thi Đấu Bắt Đầu (5)
1841
Thi Đấu Bắt Đầu (6)
1842
Hỏa Chi Tỷ Đấu (1)
1843
Hỏa Chi Tỷ Đấu (2)
1844
Hỏa Chi Tỷ Đấu (3)
1845
Hỏa Chi Tỷ Đấu (4)
1846
Hỏa Chi Tỷ Đấu (5)
1847
Hỏa Chi Tỷ Đấu (6)
1848
Hỏa Chi Tỷ Đấu (7)
1849
Hỏa Chi Tỷ Đấu (8)
1850
Hỏa Chi Tỷ Đấu (9)
1851
Hỏa Chi Tỷ Đấu (10)
1852
Hỏa Chi Tỷ Đấu (11)
1853
Hỏa Chi Tỷ Đấu (12)
1854
Cướp Lấy Mồi Lửa
1855
Vạch Mặt
1856
Không Gì Hơn Cái Này
1857
Luyện Hóa Mồi Lửa
1858
Chưởng Môn Che Chở
1859
Tiên Tử Xuất Thủ
1860
Tiên Đình Tranh (thượng)
1861
Tiên Đình Tranh (xuống)
1862
Một Đen Một Trắng
1863
Quyết Chiến Bắt Đầu
1864
Không Chết Không Thôi
1865
Nói Được Là Làm Được
1866
Ngươi Thích Hắn
1867
Kỳ Dị Trạng Thái
1868
Bí Mật Tiết Lộ
1869
Không Tuân Quy Củ ?
1870
Thái Nhất Tâm Kinh
1871
Chu Thần Lấy Lòng
1872
Tối Nay Chớ Đi
1873
Kỳ Diệu Đan Dược
1874
Trợn Mắt Ngoác Mồm
1875
Tức Đến Nổ Phổi
1876
Thần Kỳ Đan Dược
1877
Tiến Thối Lưỡng Nan
1878
Chỉ Là Thành Thật Khuyên
1879
Trận Chiến Cuối Cùng
1880
Kinh Thiên Nghịch Chuyển
1881
Chạm Một Cái Liền Bùng Nổ
1882
Một Mũi Tên Miểu Sát
1883
Cửu Tử Nhất Sinh
1884
Thần Hồn Rời Thân Thể
1885
Suy Nghĩ Viễn Vong
1886
Lòng Dạ Ác Độc
1887
Trở Về Bản Thể
1888
Bùng Nổ Xung Đột
1889
Cường Thế Thủ Đoạn
1890
Mị Cốt Thiên Thành
1891
Tình Thế Nghiêm Trọng
1892
Đêm Khuya Rỉ Tai
1893
Điệu Hổ Ly Sơn ?
1894
Tiến Thối Lưỡng Nan
1895
Cuồng Dã Lãng Nhân
1896
Giương Đông Kích Tây
1897
Khải Minh Trưởng Lão
1898
Mộc Chi Nhà Tù
1899
Bắt Lầm Người
1900
Mọc Rễ Nảy Mầm