Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cuồng Thiếu

Truyện có 2900 chương.
1
Chủ Động Đến Cửa
2
Uy Mãnh Nữ Cảnh Sát
3
Tê Liệt Thiếu Nữ
4
Nhớ Giáo Huấn
5
Oan Gia Ngõ Hẹp
6
Thổ Phỉ Nữ Cảnh Sát
7
Làm Người Ranh Giới Cuối Cùng
8
Âm Độc Hung Tàn Thủ Đoạn
9
Nội Kình Cao Thủ
10
Thô Bạo Tra Hỏi
11
Quần Là Áo Lụa Khí Chất
12
Quý Quyển Thật Loạn
13
Bá Đạo Sát Ý
14
Hành Tung Bại Lộ
15
Kéo Người Xuống Nước
16
Rung Động Toàn Trường
17
Mưu Trí Thủ Thắng
18
Toàn Thân Trở Ra
19
Ẩn Giấu Sát Cơ
20
Tế Tỏa Ngân Câu
21
Giả Bộ Như Thế
22
Phía Sau Thất Thủ
23
Y Quỷ Yêu Cầu
24
Một Đám Điêu Dân
25
Cảnh Phỉ Một Nhà
26
Cục Cảnh Sát Thứ Bại Hoại
27
Phía Sau Có Người
28
Mọi Người Chờ Lệnh
29
Lấy Huyệt Phế Thân
30
Truy Cứu Tội Khác
31
Anh Em Kết Nghĩa
32
Thầm Mến Cảm Giác
33
Cự Tuyệt Ở Ngoài Cửa
34
Thiếu Nữ Bất Lương
35
Dỗ Con Chơi Đùa
36
Phái Người Tiệc Mời
37
Ngang Ngược Kiêu Ngạo Cực Kỳ
38
Khiếp Sợ Không Gì Sánh Nổi
39
Lời Không Hợp Ý
40
Biểu Lộ , Cự Tuyệt
41
Nói Phách Lối Tư Thái
42
Thật Là Hố Cha
43
Kéo Cái Đồng Minh
44
Đều Tại Tính Toán
45
Vạ Lây Người Vô Tội
46
Hoàn Toàn Điên Rồi
47
Bỏ Mạng Uyên Ương
48
Toàn Diện Bố Trí
49
Đuổi Giết Đánh Lén
50
Thư Hùng Song Hiệp
51
Phúc Trạch Chi Địa
52
Chuyện Xưa Trọng Đề
53
Chỗ Căn Nguyên
54
Thất Phu Oai
55
Ranh Giới Cuối Cùng Không Đổ
56
Hoành Tảo Thiên Quân
57
Bái Sư Học Nghệ
58
Phát Hiện Vấn Đề
59
Phong Thủy Sát Cục
60
Thuận Tay Dắt Dê
61
Hoài Nghi Dò Xét
62
Phát Hiện Căn Nguyên
63
Võ Lực Đối Kháng
64
Chất Phác Không Màu Mè
65
Sát Phạt Ác Liệt
66
Táng Tận Lương Tâm
67
Lôi Thôi Hòa Thượng
68
Làm Phép Bị Ngăn Cản
69
Cao Nhân Đấu Pháp
70
Phật Âm Phá Cục
71
Ẩn Núp Kế Hoạch
72
Lời Không Hợp Ý
73
Tự Mình Dụng Hình
74
Nổ Tung Tổn Thương Người
75
Đang Ở Muốn Chết
76
Uy Hiếp Thả Người
77
Bụi Bậm Lắng Xuống
78
Hình Tượng Toàn Diệt
79
Hai Mạch Nhâm Đốc
80
Xuất Thủ Giáo Huấn
81
Nữ Hài Muốn Lừa
82
Kích Thích Cảm Giác
83
Đầu Tư Gia Nhập Liên Minh
84
Dưới Đất Làm Việc
85
Từng Bước Nguy Cơ
86
Cao Thủ Tỷ Thí
87
Bị Thấy Hết
88
Ngủ Sóng Gió
89
Chưa Lập Gia Đình Vợ
90
Bạn Cũ Đến
91
Thân Có Kiếp Nạn
92
Hóa Hình Long Mạch
93
Dưỡng Thi Chi Địa
94
Nữ Thi Sinh Biến
95
Quốc Giáo Tổng Cục
96
Chia Nhau Hành Động
97
Bát Quái Trận Pháp
98
Âm Tà Nhất Mạch
99
Bát Quái Gương Đồng
100
Phật Pháp Mang Bầu