Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 4/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Cuồng Kiếm
Top 121

Cuồng Kiếm

Đã xuất bản 1 truyện
15 Fan Hâm Mộ 762046 Chữ
KhoaiVn9x
Top 122

KhoaiVn9x

Đã xuất bản 1 truyện
135 Fan Hâm Mộ 1036912 Chữ
Yêu Tuyên
Top 123

Yêu Tuyên

Đã xuất bản 2 truyện
7 Fan Hâm Mộ 1273209 Chữ
Thiên Thiên Cật Diện
Top 124

Thiên Thiên Cật Diện

Đã xuất bản 3 truyện
15 Fan Hâm Mộ 2970685 Chữ
Vong Ngữ
Top 125

Vong Ngữ

Đã xuất bản 7 truyện
317 Fan Hâm Mộ 16694695 Chữ
Đả Tử Đô Yếu Tiền
Top 126

Đả Tử Đô Yếu Tiền

Đã xuất bản 2 truyện
3 Fan Hâm Mộ 9508359 Chữ
Thiên Ý Lưu Hương
Top 127

Thiên Ý Lưu Hương

Đã xuất bản 1 truyện
6 Fan Hâm Mộ 5463673 Chữ
Nhị Phi Nịnh Manh
Top 128

Nhị Phi Nịnh Manh

Đã xuất bản 1 truyện
14 Fan Hâm Mộ 155028 Chữ
Edit bởi Ân Dương Diện
Top 129

Edit bởi Ân Dương Diện

Đã xuất bản 2 truyện
23 Fan Hâm Mộ 627639 Chữ
Phong Nhất Sắc
Top 130

Phong Nhất Sắc

Đã xuất bản 1 truyện
4 Fan Hâm Mộ 5101077 Chữ
Thanh Loan Phong Thượng
Top 131

Thanh Loan Phong Thượng

Đã xuất bản 3 truyện
111 Fan Hâm Mộ 7075991 Chữ
Sắc yy
Top 132

Sắc yy

Đã xuất bản 1 truyện
103 Fan Hâm Mộ 177966 Chữ
Ngạo Thiên (Mộng Nhập Thiên Cơ)
Top 133

Ngạo Thiên (Mộng Nhập Thiên Cơ)

Đã xuất bản 1 truyện
31 Fan Hâm Mộ 198094 Chữ
Mộng Trung Bút Chủ
Top 134

Mộng Trung Bút Chủ

Đã xuất bản 1 truyện
2 Fan Hâm Mộ 3895139 Chữ
Phong Lưu Thư Ngốc
Top 135

Phong Lưu Thư Ngốc

Đã xuất bản 10 truyện
23 Fan Hâm Mộ 4386465 Chữ
BựaNhânThiênCổ
Top 136

BựaNhânThiênCổ

Đã xuất bản 1 truyện
29 Fan Hâm Mộ 30154 Chữ
Đại Hải Thật Nhiều Nước
Top 137

Đại Hải Thật Nhiều Nước

Đã xuất bản 1 truyện
41 Fan Hâm Mộ 6935634 Chữ
Điên cuồng Manh Manh
Top 138

Điên cuồng Manh Manh

Đã xuất bản 1 truyện
14 Fan Hâm Mộ 4616117 Chữ
Thần Kiến
Top 139

Thần Kiến

Đã xuất bản 1 truyện
10 Fan Hâm Mộ 6566255 Chữ
Shin1500
Top 140

Shin1500

Đã xuất bản 2 truyện
35 Fan Hâm Mộ 592843 Chữ