Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 4/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Thông Vạn Vật
Top 41

Thông Vạn Vật

Đã xuất bản 1 truyện
60 Fan Hâm Mộ 151245 Chữ
Thần Cơ Đường Hồng Đậu
Top 42

Thần Cơ Đường Hồng Đậu

Đã xuất bản 4 truyện
206 Fan Hâm Mộ 4175297 Chữ
Hỏa Tinh Dẫn Lực
Top 43

Hỏa Tinh Dẫn Lực

Đã xuất bản 2 truyện
68 Fan Hâm Mộ 4512203 Chữ
Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng
Top 44

Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng

Đã xuất bản 2 truyện
18 Fan Hâm Mộ 2003416 Chữ
Ta Là Lão Ngũ
Top 45

Ta Là Lão Ngũ

Đã xuất bản 9 truyện
771 Fan Hâm Mộ 16019379 Chữ
Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử
Top 46

Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử

Đã xuất bản 2 truyện
11 Fan Hâm Mộ 1574175 Chữ
Cá Khô
Top 47

Cá Khô

Đã xuất bản 1 truyện
25 Fan Hâm Mộ 46401 Chữ
Hạ Tràng Thanh Danh
Top 48

Hạ Tràng Thanh Danh

Đã xuất bản 1 truyện
9 Fan Hâm Mộ 56352 Chữ
Trung  Vương
Top 49

Trung Vương

Đã xuất bản 1 truyện
76 Fan Hâm Mộ 1002598 Chữ
Vân Thiên Không
Top 50

Vân Thiên Không

Đã xuất bản 4 truyện
155 Fan Hâm Mộ 7504485 Chữ
GHTK
Top 51

GHTK

Đã xuất bản 1 truyện
7 Fan Hâm Mộ 233679 Chữ
Ngôn Quy Chính Truyện
Top 52

Ngôn Quy Chính Truyện

Đã xuất bản 1 truyện
5 Fan Hâm Mộ 139496 Chữ
Nhĩ Căn
Top 53

Nhĩ Căn

Đã xuất bản 10 truyện
392 Fan Hâm Mộ 22541978 Chữ
Cửu Nguyệt
Top 54

Cửu Nguyệt

Đã xuất bản 2 truyện
43 Fan Hâm Mộ 362540 Chữ
marvel
Top 55

marvel

Đã xuất bản 1 truyện
10 Fan Hâm Mộ 1235 Chữ
Sấu Bất Liễu
Top 56

Sấu Bất Liễu

Đã xuất bản 5 truyện
165 Fan Hâm Mộ 5641891 Chữ
Phi Tước Đoạt Bôi
Top 57

Phi Tước Đoạt Bôi

Đã xuất bản 2 truyện
53 Fan Hâm Mộ 1319057 Chữ
Ngã Yêu Tuyển Điêu Thiền
Top 58

Ngã Yêu Tuyển Điêu Thiền

Đã xuất bản 2 truyện
7 Fan Hâm Mộ 2731150 Chữ
Tả Đoạn Thủ
Top 59

Tả Đoạn Thủ

Đã xuất bản 1 truyện
24 Fan Hâm Mộ 656546 Chữ
BurNIng
Top 60

BurNIng

Đã xuất bản 3 truyện
37 Fan Hâm Mộ 721099 Chữ