Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 5/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Trúc Lâm Tiểu Hiền
Top 221

Trúc Lâm Tiểu Hiền

Đã xuất bản 2 truyện
1 Fan Hâm Mộ 5910793 Chữ
Cật Điểm Hậu Hối Dược
Top 222

Cật Điểm Hậu Hối Dược

Đã xuất bản 1 truyện
2 Fan Hâm Mộ 3136034 Chữ
Phong Hội Tiếu
Top 223

Phong Hội Tiếu

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 1473987 Chữ
Sắc Tiên Thị giả
Top 224

Sắc Tiên Thị giả

Đã xuất bản 2 truyện
10 Fan Hâm Mộ 9822 Chữ
Bất Tử Thiên Sư
Top 225

Bất Tử Thiên Sư

Đã xuất bản 1 truyện
4 Fan Hâm Mộ 14999 Chữ
Vô Địch Tiểu Bối
Top 226

Vô Địch Tiểu Bối

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 6706831 Chữ
Cực Phẩm Đậu Nha
Top 227

Cực Phẩm Đậu Nha

Đã xuất bản 1 truyện
2 Fan Hâm Mộ 4495565 Chữ
Everstill + Trang Lạc Yên
Top 228

Everstill + Trang Lạc Yên

Đã xuất bản 1 truyện
98 Fan Hâm Mộ 166639 Chữ
Mộng Tỉnh Lệ Thương
Top 229

Mộng Tỉnh Lệ Thương

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 1790622 Chữ
Mục Cổ Thần Chung
Top 230

Mục Cổ Thần Chung

Đã xuất bản 1 truyện
29 Fan Hâm Mộ 1314274 Chữ
Tác Tập Viết
Top 231

Tác Tập Viết

Đã xuất bản 1 truyện
3 Fan Hâm Mộ 2834 Chữ
Âm Liên
Top 232

Âm Liên

Đã xuất bản 1 truyện
34 Fan Hâm Mộ 12353 Chữ
thắng hê
Top 233

thắng hê

Đã xuất bản 1 truyện
1 Fan Hâm Mộ 82543 Chữ
Cô Đơn Địa Phi
Top 234

Cô Đơn Địa Phi

Đã xuất bản 9 truyện
416 Fan Hâm Mộ 22345169 Chữ
෴♕ ŞėþąśŦϊαռ ♉️ ℜаļթի ♕෴
Top 235

෴♕ ŞėþąśŦϊαռ ♉️ ℜаļթի ♕෴

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 1108389 Chữ
Thiết Ngưu Tiên
Top 236

Thiết Ngưu Tiên

Đã xuất bản 2 truyện
9 Fan Hâm Mộ 332392 Chữ
Thập Nguyệt Lưu Niên
Top 237

Thập Nguyệt Lưu Niên

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 4970000 Chữ
ĐẠI DÂM HIỆP
Top 238

ĐẠI DÂM HIỆP

Đã xuất bản 1 truyện
6 Fan Hâm Mộ 19263 Chữ
Cá Ngựa
Top 239

Cá Ngựa

Đã xuất bản 1 truyện
2 Fan Hâm Mộ 35427 Chữ
Tuan Viet
Top 240

Tuan Viet

Đã xuất bản 1 truyện
3 Fan Hâm Mộ 20649 Chữ