Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 4/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Samurai Đen
Top 181

Samurai Đen

Đã xuất bản 3 truyện
7 Fan Hâm Mộ 118810 Chữ
Lý Thiếu
Top 182

Lý Thiếu

Đã xuất bản 1 truyện
24 Fan Hâm Mộ 15151 Chữ
TIẾN ĐỘC HÀNH
Top 183

TIẾN ĐỘC HÀNH

Đã xuất bản 1 truyện
6 Fan Hâm Mộ 3655 Chữ
CửuNguyệt
Top 184

CửuNguyệt

Đã xuất bản 1 truyện
5 Fan Hâm Mộ 19731 Chữ
Dâm Dâm Công Tử
Top 185

Dâm Dâm Công Tử

Đã xuất bản 1 truyện
32 Fan Hâm Mộ 16734 Chữ
Tịch Mịch Quan Hỏa
Top 186

Tịch Mịch Quan Hỏa

Đã xuất bản 2 truyện
3 Fan Hâm Mộ 4505261 Chữ
Nam Hi-sung
Top 187

Nam Hi-sung

Đã xuất bản 2 truyện
15 Fan Hâm Mộ 2818531 Chữ
Phát Cuồng Đích Yêu Ma
Top 188

Phát Cuồng Đích Yêu Ma

Đã xuất bản 2 truyện
17 Fan Hâm Mộ 4511831 Chữ
baby tự sướng
Top 189

baby tự sướng

Đã xuất bản 1 truyện
30 Fan Hâm Mộ 50033 Chữ
Mai Can Thái Thiếu Bính
Top 190

Mai Can Thái Thiếu Bính

Đã xuất bản 6 truyện
95 Fan Hâm Mộ 12053877 Chữ
Tathichthoi
Top 191

Tathichthoi

Đã xuất bản 1 truyện
12 Fan Hâm Mộ 82829 Chữ
Vô Ưu Hắc Ma
Top 192

Vô Ưu Hắc Ma

Đã xuất bản 1 truyện
5 Fan Hâm Mộ 20992 Chữ
Kayl
Top 193

Kayl

Đã xuất bản 1 truyện
29 Fan Hâm Mộ 40174 Chữ
Erik Trịnh
Top 194

Erik Trịnh

Đã xuất bản 1 truyện
3 Fan Hâm Mộ 52930 Chữ
nashi imi
Top 195

nashi imi

Đã xuất bản 2 truyện
22 Fan Hâm Mộ 26055 Chữ
Cùi Bắp tiên sinh
Top 196

Cùi Bắp tiên sinh

Đã xuất bản 4 truyện
100 Fan Hâm Mộ 240624 Chữ
Đế Kiếm Nhất
Top 197

Đế Kiếm Nhất

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 4960122 Chữ
Nhâm Ngã Tiếu
Top 198

Nhâm Ngã Tiếu

Đã xuất bản 5 truyện
153 Fan Hâm Mộ 6681598 Chữ
Tớ là ai
Top 199

Tớ là ai

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 1436503 Chữ
Nhất Diệp Thanh Thiên
Top 200

Nhất Diệp Thanh Thiên

Đã xuất bản 1 truyện
1 Fan Hâm Mộ 17114 Chữ