Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 5/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Chính Nghĩa Địch
Top 21

Chính Nghĩa Địch

Đã xuất bản 3 truyện
8 Fan Hâm Mộ 1605509 Chữ
Hạn Bạt Huyết Phần
Top 22

Hạn Bạt Huyết Phần

Đã xuất bản 1 truyện
239 Fan Hâm Mộ 73815 Chữ
Duyên Phận
Top 23

Duyên Phận

Đã xuất bản 8 truyện
44 Fan Hâm Mộ 21874242 Chữ
Lãnh Khuyết
Top 24

Lãnh Khuyết

Đã xuất bản 1 truyện
210 Fan Hâm Mộ 118814 Chữ
8 Khó
Top 25

8 Khó

Đã xuất bản 3 truyện
100 Fan Hâm Mộ 1807342 Chữ
Cá Khô
Top 26

Cá Khô

Đã xuất bản 1 truyện
93 Fan Hâm Mộ 125466 Chữ
BurNIng
Top 27

BurNIng

Đã xuất bản 3 truyện
57 Fan Hâm Mộ 932375 Chữ
Lạp Mỗ
Top 28

Lạp Mỗ

Đã xuất bản 2 truyện
24 Fan Hâm Mộ 4908701 Chữ
Lang Yên
Top 29

Lang Yên

Đã xuất bản 2 truyện
23 Fan Hâm Mộ 4984138 Chữ
Vân Thiên Không
Top 30

Vân Thiên Không

Đã xuất bản 4 truyện
163 Fan Hâm Mộ 7649397 Chữ
Tân Phong
Top 31

Tân Phong

Đã xuất bản 10 truyện
444 Fan Hâm Mộ 12752648 Chữ
Cô Độc Phiêu Lưu
Top 32

Cô Độc Phiêu Lưu

Đã xuất bản 6 truyện
9 Fan Hâm Mộ 12959065 Chữ
Tạ Trường Thành
Top 33

Tạ Trường Thành

Đã xuất bản 2 truyện
653 Fan Hâm Mộ 699581 Chữ
Trí Bạch
Top 34

Trí Bạch

Đã xuất bản 3 truyện
13 Fan Hâm Mộ 5979114 Chữ
Phát Cuồng Đích Yêu Ma
Top 35

Phát Cuồng Đích Yêu Ma

Đã xuất bản 2 truyện
22 Fan Hâm Mộ 4525610 Chữ
Ngã Yêu Tuyển Điêu Thiền
Top 36

Ngã Yêu Tuyển Điêu Thiền

Đã xuất bản 3 truyện
18 Fan Hâm Mộ 2994572 Chữ
Ta Là Lão Ngũ
Top 37

Ta Là Lão Ngũ

Đã xuất bản 9 truyện
786 Fan Hâm Mộ 16100953 Chữ
Lâm Phong
Top 38

Lâm Phong

Đã xuất bản 4 truyện
31 Fan Hâm Mộ 7320660 Chữ
Cao Điểm Trầm Mặc
Top 39

Cao Điểm Trầm Mặc

Đã xuất bản 4 truyện
57 Fan Hâm Mộ 6601239 Chữ
Knud Xnt
Top 40

Knud Xnt

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 1590 Chữ