Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Top Tác Giả Tháng 3/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Thiên Thiên Cật Diện
Top 21

Thiên Thiên Cật Diện

Đã xuất bản 3 truyện
3 Fan Hâm Mộ 2927953 Chữ
Phi Tước Đoạt Bôi
Top 22

Phi Tước Đoạt Bôi

Đã xuất bản 2 truyện
41 Fan Hâm Mộ 922783 Chữ
Loạn Thế Cuồng Đao
Top 23

Loạn Thế Cuồng Đao

Đã xuất bản 4 truyện
52 Fan Hâm Mộ 9882475 Chữ
Cổ Chân Nhân
Top 24

Cổ Chân Nhân

Đã xuất bản 5 truyện
40 Fan Hâm Mộ 8951231 Chữ
Tâm Tại Lưu Lãng
Top 25

Tâm Tại Lưu Lãng

Đã xuất bản 7 truyện
164 Fan Hâm Mộ 12366093 Chữ
Trừ Chín Mươi
Top 26

Trừ Chín Mươi

Đã xuất bản 1 truyện
4 Fan Hâm Mộ 245511 Chữ
Hắc Long (Hoàng Long)
Top 27

Hắc Long (Hoàng Long)

Đã xuất bản 2 truyện
128 Fan Hâm Mộ 843200 Chữ
Cao Lâu Đại Hạ
Top 28

Cao Lâu Đại Hạ

Đã xuất bản 5 truyện
14 Fan Hâm Mộ 5919709 Chữ
Tiễn Thủy II
Top 29

Tiễn Thủy II

Đã xuất bản 3 truyện
19 Fan Hâm Mộ 2319922 Chữ
Hỏa Tinh Dẫn Lực
Top 30

Hỏa Tinh Dẫn Lực

Đã xuất bản 2 truyện
57 Fan Hâm Mộ 4269993 Chữ
Ngã Hội Tu Không Điều
Top 31

Ngã Hội Tu Không Điều

Đã xuất bản 1 truyện
81 Fan Hâm Mộ 713093 Chữ
8 Khó
Top 32

8 Khó

Đã xuất bản 2 truyện
89 Fan Hâm Mộ 1376529 Chữ
hedaica
Top 33

hedaica

Đã xuất bản 2 truyện
110 Fan Hâm Mộ 516334 Chữ
HTTN
Top 34

HTTN

Đã xuất bản 2 truyện
125 Fan Hâm Mộ 7592075 Chữ
Hồ Điệp Lam
Top 35

Hồ Điệp Lam

Đã xuất bản 6 truyện
189 Fan Hâm Mộ 13160604 Chữ
Tân Phong
Top 36

Tân Phong

Đã xuất bản 7 truyện
398 Fan Hâm Mộ 10952531 Chữ
Loạn
Top 37

Loạn

Đã xuất bản 3 truyện
74 Fan Hâm Mộ 7584992 Chữ
BurNIng
Top 38

BurNIng

Đã xuất bản 3 truyện
28 Fan Hâm Mộ 448355 Chữ
Vân Thiên Không
Top 39

Vân Thiên Không

Đã xuất bản 4 truyện
146 Fan Hâm Mộ 6624088 Chữ
LOD_Centerrer
Top 40

LOD_Centerrer

Đã xuất bản 1 truyện
54 Fan Hâm Mộ 295971 Chữ