Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Top Tác Giả Tháng 2/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Thái Thượng Bố Y
Top 1

Thái Thượng Bố Y

Đã xuất bản 4 truyện
93 Fan Hâm Mộ 9850066 Chữ
Y H Thành Thành
Top 2

Y H Thành Thành

Đã xuất bản 1 truyện
214 Fan Hâm Mộ 1878418 Chữ
Tạ Trường Thành
Top 3

Tạ Trường Thành

Đã xuất bản 2 truyện
375 Fan Hâm Mộ 587631 Chữ
Cổ Hi
Top 4

Cổ Hi

Đã xuất bản 5 truyện
70 Fan Hâm Mộ 6630067 Chữ
8 Khó
Top 5

8 Khó

Đã xuất bản 2 truyện
79 Fan Hâm Mộ 1334510 Chữ
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Top 6

Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Đã xuất bản 9 truyện
387 Fan Hâm Mộ 13224058 Chữ
Hiệp Tưởng
Top 7

Hiệp Tưởng

Đã xuất bản 2 truyện
68 Fan Hâm Mộ 5880945 Chữ
Hắc Long (Hoàng Long)
Top 8

Hắc Long (Hoàng Long)

Đã xuất bản 2 truyện
108 Fan Hâm Mộ 812484 Chữ
Phong Lăng Thiên Hạ
Top 9

Phong Lăng Thiên Hạ

Đã xuất bản 6 truyện
407 Fan Hâm Mộ 20007357 Chữ
Dã Thảo Cuồng Phong
Top 10

Dã Thảo Cuồng Phong

Đã xuất bản 1 truyện
30 Fan Hâm Mộ 1010252 Chữ
Diệp Thiên Sầu
Top 11

Diệp Thiên Sầu

Đã xuất bản 1 truyện
23 Fan Hâm Mộ 1088644 Chữ
Tịnh Vô Ngân
Top 12

Tịnh Vô Ngân

Đã xuất bản 6 truyện
248 Fan Hâm Mộ 20542191 Chữ
Huyền Minh Nhị Kiếm
Top 13

Huyền Minh Nhị Kiếm

Đã xuất bản 1 truyện
12 Fan Hâm Mộ 320804 Chữ
Ngã Hội Tu Không Điều
Top 14

Ngã Hội Tu Không Điều

Đã xuất bản 1 truyện
74 Fan Hâm Mộ 615283 Chữ
HTTN
Top 15

HTTN

Đã xuất bản 2 truyện
118 Fan Hâm Mộ 7482420 Chữ
Thiên Cơ Đường Hồng Đậu
Top 16

Thiên Cơ Đường Hồng Đậu

Đã xuất bản 2 truyện
119 Fan Hâm Mộ 765328 Chữ
Sát Trư Đao
Top 17

Sát Trư Đao

Đã xuất bản 2 truyện
51 Fan Hâm Mộ 5307170 Chữ
Cô Đơn Địa Phi
Top 18

Cô Đơn Địa Phi

Đã xuất bản 10 truyện
333 Fan Hâm Mộ 22067453 Chữ
BurNIng
Top 19

BurNIng

Đã xuất bản 2 truyện
10 Fan Hâm Mộ 141068 Chữ
VCT
Top 20

VCT

Đã xuất bản 1 truyện
29 Fan Hâm Mộ 1803710 Chữ