Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Top Tác Giả Tháng 12/2018

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Y H Thành Thành
Top 1

Y H Thành Thành

Đã xuất bản 1 truyện
100 Fan Hâm Mộ 1276082 Chữ
HTTN
Top 2

HTTN

Đã xuất bản 2 truyện
98 Fan Hâm Mộ 7212921 Chữ
Phong Lăng Thiên Hạ
Top 3

Phong Lăng Thiên Hạ

Đã xuất bản 5 truyện
363 Fan Hâm Mộ 17075576 Chữ
Cổ Hi
Top 4

Cổ Hi

Đã xuất bản 5 truyện
49 Fan Hâm Mộ 6181944 Chữ
Thái Thượng Bố Y
Top 5

Thái Thượng Bố Y

Đã xuất bản 4 truyện
55 Fan Hâm Mộ 8803755 Chữ
Tịnh Vô Ngân
Top 6

Tịnh Vô Ngân

Đã xuất bản 6 truyện
178 Fan Hâm Mộ 18236333 Chữ
Gái Già
Top 7

Gái Già

Đã xuất bản 2 truyện
19 Fan Hâm Mộ 114661 Chữ
Cửu Đăng Hiền Lành
Top 8

Cửu Đăng Hiền Lành

Đã xuất bản 2 truyện
59 Fan Hâm Mộ 1265886 Chữ
Ngã Ý Như Đao
Top 9

Ngã Ý Như Đao

Đã xuất bản 1 truyện
124 Fan Hâm Mộ 1318220 Chữ
Ngã Hội Tu Không Điều
Top 10

Ngã Hội Tu Không Điều

Đã xuất bản 1 truyện
58 Fan Hâm Mộ 418009 Chữ
Cao Điểm Trầm Mặc
Top 11

Cao Điểm Trầm Mặc

Đã xuất bản 3 truyện
21 Fan Hâm Mộ 2658699 Chữ
Sát Trư Đao
Top 12

Sát Trư Đao

Đã xuất bản 2 truyện
29 Fan Hâm Mộ 4643293 Chữ
Nhất Nhị 01
Top 13

Nhất Nhị 01

Đã xuất bản 2 truyện
39 Fan Hâm Mộ 1534545 Chữ
ToànKhống
Top 14

ToànKhống

Đã xuất bản 1 truyện
45 Fan Hâm Mộ 127413 Chữ
Lâm Phong
Top 15

Lâm Phong

Đã xuất bản 2 truyện
5 Fan Hâm Mộ 151467 Chữ
Thần Cơ Đường Hồng Đậu
Top 16

Thần Cơ Đường Hồng Đậu

Đã xuất bản 3 truyện
187 Fan Hâm Mộ 3741347 Chữ
Tạ Trường Thành
Top 17

Tạ Trường Thành

Đã xuất bản 2 truyện
264 Fan Hâm Mộ 467084 Chữ
Hiệp Tưởng
Top 18

Hiệp Tưởng

Đã xuất bản 1 truyện
59 Fan Hâm Mộ 2654816 Chữ
Tả Đoạn Thủ
Top 19

Tả Đoạn Thủ

Đã xuất bản 1 truyện
17 Fan Hâm Mộ 557231 Chữ
Hư Không
Top 20

Hư Không

Đã xuất bản 1 truyện
69 Fan Hâm Mộ 425646 Chữ