Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 4/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Trừ Chín Mươi
Top 1

Trừ Chín Mươi

Đã xuất bản 1 truyện
87 Fan Hâm Mộ 859964 Chữ
Y H Thành Thành
Top 2

Y H Thành Thành

Đã xuất bản 1 truyện
327 Fan Hâm Mộ 2450804 Chữ
Phong Lăng Thiên Hạ
Top 3

Phong Lăng Thiên Hạ

Đã xuất bản 6 truyện
500 Fan Hâm Mộ 20630054 Chữ
Thiên Hạ Thanh Không
Top 4

Thiên Hạ Thanh Không

Đã xuất bản 5 truyện
118 Fan Hâm Mộ 5677127 Chữ
Hắc Long (Hoàng Long)
Top 5

Hắc Long (Hoàng Long)

Đã xuất bản 2 truyện
163 Fan Hâm Mộ 861410 Chữ
Thái Thượng Bố Y
Top 6

Thái Thượng Bố Y

Đã xuất bản 5 truyện
218 Fan Hâm Mộ 10563054 Chữ
Sát Trư Đao
Top 7

Sát Trư Đao

Đã xuất bản 2 truyện
110 Fan Hâm Mộ 6798201 Chữ
Vạn Cổ Thanh Liên
Top 8

Vạn Cổ Thanh Liên

Đã xuất bản 3 truyện
87 Fan Hâm Mộ 5730256 Chữ
Hoa Gian Lãng Tử
Top 9

Hoa Gian Lãng Tử

Đã xuất bản 2 truyện
60 Fan Hâm Mộ 843920 Chữ
Cao Điểm Trầm Mặc
Top 10

Cao Điểm Trầm Mặc

Đã xuất bản 4 truyện
42 Fan Hâm Mộ 6195675 Chữ
TNDHASTS
Top 11

TNDHASTS

Đã xuất bản 1 truyện
16 Fan Hâm Mộ 402918 Chữ
Phong Thất Nguyệt
Top 12

Phong Thất Nguyệt

Đã xuất bản 4 truyện
33 Fan Hâm Mộ 4143085 Chữ
Giang Hồ Tái Kiến
Top 13

Giang Hồ Tái Kiến

Đã xuất bản 3 truyện
46 Fan Hâm Mộ 6823333 Chữ
Dược Thiên Sầu
Top 14

Dược Thiên Sầu

Đã xuất bản 4 truyện
111 Fan Hâm Mộ 13242771 Chữ
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Top 15

Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Đã xuất bản 9 truyện
509 Fan Hâm Mộ 13671769 Chữ
Tiếu Nhiên
Top 16

Tiếu Nhiên

Đã xuất bản 1 truyện
32 Fan Hâm Mộ 339732 Chữ
Tiếu Diện Tà Thần
Top 17

Tiếu Diện Tà Thần

Đã xuất bản 2 truyện
120 Fan Hâm Mộ 354824 Chữ
Duyên Phận
Top 18

Duyên Phận

Đã xuất bản 7 truyện
35 Fan Hâm Mộ 20694705 Chữ
Tạ Trường Thành
Top 19

Tạ Trường Thành

Đã xuất bản 2 truyện
566 Fan Hâm Mộ 660507 Chữ
Ngọa Ngưu Chân Nhân
Top 20

Ngọa Ngưu Chân Nhân

Đã xuất bản 1 truyện
7 Fan Hâm Mộ 849908 Chữ