Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 1/2020

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Kiếm Thần Bất Khả Chiến Bại
Top 1

Kiếm Thần Bất Khả Chiến Bại

Đã xuất bản 2 truyện
262 Fan Hâm Mộ 2267386 Chữ
Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ
Top 2

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

Đã xuất bản 4 truyện
206 Fan Hâm Mộ 9953021 Chữ
Cao Lạnh
Top 3

Cao Lạnh

Đã xuất bản 2 truyện
46 Fan Hâm Mộ 826784 Chữ
Thanh Phong Loan Thượng
Top 4

Thanh Phong Loan Thượng

Đã xuất bản 2 truyện
580 Fan Hâm Mộ 1527595 Chữ
Giang Hồ Tái Kiến
Top 5

Giang Hồ Tái Kiến

Đã xuất bản 10 truyện
527 Fan Hâm Mộ 18414232 Chữ
BurNIng
Top 6

BurNIng

Đã xuất bản 8 truyện
305 Fan Hâm Mộ 2964197 Chữ
Hư Không
Top 7

Hư Không

Đã xuất bản 1 truyện
577 Fan Hâm Mộ 1024583 Chữ
Vinh Tiểu Vinh
Top 8

Vinh Tiểu Vinh

Đã xuất bản 5 truyện
66 Fan Hâm Mộ 6199855 Chữ
Thanh Sam Bạch
Top 9

Thanh Sam Bạch

Đã xuất bản 2 truyện
433 Fan Hâm Mộ 1617997 Chữ
Hắc Long (Hoàng Long)
Top 10

Hắc Long (Hoàng Long)

Đã xuất bản 2 truyện
228 Fan Hâm Mộ 945219 Chữ
Đạo Thảo Dã Phong
Top 11

Đạo Thảo Dã Phong

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 73862 Chữ
Sắc yy
Top 12

Sắc yy

Đã xuất bản 1 truyện
711 Fan Hâm Mộ 431828 Chữ
Akay Hau
Top 13

Akay Hau

Đã xuất bản 1 truyện
337 Fan Hâm Mộ 254205 Chữ
kỳ Phương
Top 14

kỳ Phương

Đã xuất bản 1 truyện
310 Fan Hâm Mộ 212709 Chữ
Vô Tâm Luyến Ái
Top 15

Vô Tâm Luyến Ái

Đã xuất bản 5 truyện
0 Fan Hâm Mộ 3448386 Chữ
Gia Kiện Hạo Hiên
Top 16

Gia Kiện Hạo Hiên

Đã xuất bản 2 truyện
220 Fan Hâm Mộ 62614 Chữ
Nhóc Đáng Yêu
Top 17

Nhóc Đáng Yêu

Đã xuất bản 2 truyện
511 Fan Hâm Mộ 566835 Chữ
Mạc Vô Danh
Top 18

Mạc Vô Danh

Đã xuất bản 3 truyện
154 Fan Hâm Mộ 582327 Chữ
Hyuuuu
Top 19

Hyuuuu

Đã xuất bản 2 truyện
300 Fan Hâm Mộ 211884 Chữ
Cao Điểm Trầm Mặc
Top 20

Cao Điểm Trầm Mặc

Đã xuất bản 7 truyện
80 Fan Hâm Mộ 8796113 Chữ