Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 5/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

LEW. D
Top 161

LEW. D

Đã xuất bản 1 truyện
89 Fan Hâm Mộ 150162 Chữ
Hán Lệ
Top 162

Hán Lệ

Đã xuất bản 3 truyện
2 Fan Hâm Mộ 6026694 Chữ
Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ
Top 163

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

Đã xuất bản 3 truyện
6 Fan Hâm Mộ 6965956 Chữ
Thanh Y Vô Song
Top 164

Thanh Y Vô Song

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 3799722 Chữ
Thiên Đố Di Kế
Top 165

Thiên Đố Di Kế

Đã xuất bản 2 truyện
24 Fan Hâm Mộ 4316530 Chữ
Shen Long
Top 166

Shen Long

Đã xuất bản 1 truyện
4 Fan Hâm Mộ 27223 Chữ
Mục Đồng Thính Trúc
Top 167

Mục Đồng Thính Trúc

Đã xuất bản 2 truyện
0 Fan Hâm Mộ 6891076 Chữ
Nữ Vương Quyên Tỷ
Top 168

Nữ Vương Quyên Tỷ

Đã xuất bản 1 truyện
41 Fan Hâm Mộ 6238807 Chữ
KeoChuoi
Top 169

KeoChuoi

Đã xuất bản 4 truyện
81 Fan Hâm Mộ 643751 Chữ
Quỷ Thuật Yêu Cơ
Top 170

Quỷ Thuật Yêu Cơ

Đã xuất bản 1 truyện
7 Fan Hâm Mộ 5315930 Chữ
Thiên Vận Lão Miêu
Top 171

Thiên Vận Lão Miêu

Đã xuất bản 2 truyện
9 Fan Hâm Mộ 5165948 Chữ
Hồng Thu Phong
Top 172

Hồng Thu Phong

Đã xuất bản 1 truyện
17 Fan Hâm Mộ 39617 Chữ
Tác Tập Viết
Top 173

Tác Tập Viết

Đã xuất bản 1 truyện
12 Fan Hâm Mộ 13573 Chữ
Thương Thiên Bá Chủ
Top 174

Thương Thiên Bá Chủ

Đã xuất bản 2 truyện
5 Fan Hâm Mộ 9897535 Chữ
Trương Mục Chi
Top 175

Trương Mục Chi

Đã xuất bản 2 truyện
4 Fan Hâm Mộ 9602081 Chữ
Lạc Mất Não
Top 176

Lạc Mất Não

Đã xuất bản 1 truyện
12 Fan Hâm Mộ 157010 Chữ
Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian
Top 177

Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian

Đã xuất bản 6 truyện
4 Fan Hâm Mộ 9012751 Chữ
Kiếm Du Thái Hư
Top 178

Kiếm Du Thái Hư

Đã xuất bản 6 truyện
68 Fan Hâm Mộ 7823141 Chữ
Phong Hỏa Hí Chư Hầu
Top 179

Phong Hỏa Hí Chư Hầu

Đã xuất bản 4 truyện
3 Fan Hâm Mộ 5823409 Chữ
Tiêu Diêu Hoàn Vũ
Top 180

Tiêu Diêu Hoàn Vũ

Đã xuất bản 3 truyện
7 Fan Hâm Mộ 9238597 Chữ