Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 5/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Trung  Vương
Top 81

Trung Vương

Đã xuất bản 1 truyện
76 Fan Hâm Mộ 1073977 Chữ
Quân Mạc Tiếu
Top 82

Quân Mạc Tiếu

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 13204 Chữ
Lam Phuc
Top 83

Lam Phuc

Đã xuất bản 2 truyện
15 Fan Hâm Mộ 263531 Chữ
Vô Ngã Chân Phàm
Top 84

Vô Ngã Chân Phàm

Đã xuất bản 1 truyện
10 Fan Hâm Mộ 13747 Chữ
ng
Top 85

ng

Đã xuất bản 1 truyện
6 Fan Hâm Mộ 13974 Chữ
Jang Sung-Lak
Top 86

Jang Sung-Lak

Đã xuất bản 2 truyện
11 Fan Hâm Mộ 266099 Chữ
Hỏa Thần Sáng Tạo
Top 87

Hỏa Thần Sáng Tạo

Đã xuất bản 1 truyện
5 Fan Hâm Mộ 24639 Chữ
Tâm Tại Lưu Lãng
Top 88

Tâm Tại Lưu Lãng

Đã xuất bản 7 truyện
194 Fan Hâm Mộ 12556876 Chữ
Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng
Top 89

Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng

Đã xuất bản 2 truyện
19 Fan Hâm Mộ 2176618 Chữ
Hoa Gian Lãng Tử
Top 90

Hoa Gian Lãng Tử

Đã xuất bản 2 truyện
63 Fan Hâm Mộ 856417 Chữ
Chu Đình Hạ Bình
Top 91

Chu Đình Hạ Bình

Đã xuất bản 1 truyện
3 Fan Hâm Mộ 469793 Chữ
Tớ là ai
Top 92

Tớ là ai

Đã xuất bản 1 truyện
1 Fan Hâm Mộ 1568511 Chữ
Tiêu Dao Dâm Thư Sinh
Top 93

Tiêu Dao Dâm Thư Sinh

Đã xuất bản 1 truyện
16 Fan Hâm Mộ 36315 Chữ
Samurai Đen
Top 94

Samurai Đen

Đã xuất bản 3 truyện
41 Fan Hâm Mộ 158043 Chữ
hedaica
Top 95

hedaica

Đã xuất bản 2 truyện
137 Fan Hâm Mộ 641187 Chữ
Phiên Thước
Top 96

Phiên Thước

Đã xuất bản 2 truyện
0 Fan Hâm Mộ 579177 Chữ
Toản Thạch Tinh Thần Kích
Top 97

Toản Thạch Tinh Thần Kích

Đã xuất bản 1 truyện
1 Fan Hâm Mộ 704194 Chữ
Lâm Thiển Sênh
Top 98

Lâm Thiển Sênh

Đã xuất bản 1 truyện
24 Fan Hâm Mộ 525108 Chữ
LOD_Centerrer
Top 99

LOD_Centerrer

Đã xuất bản 1 truyện
98 Fan Hâm Mộ 375018 Chữ
hquanlx
Top 100

hquanlx

Đã xuất bản 1 truyện
2 Fan Hâm Mộ 125086 Chữ