Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 5/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Cô Đơn Địa Phi
Top 61

Cô Đơn Địa Phi

Đã xuất bản 1 truyện
15 Fan Hâm Mộ 7268274 Chữ
AD
Top 62

AD

Đã xuất bản 1 truyện
13 Fan Hâm Mộ 139386 Chữ
Tiếu Nhiên
Top 63

Tiếu Nhiên

Đã xuất bản 1 truyện
39 Fan Hâm Mộ 452536 Chữ
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
Top 64

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

Đã xuất bản 4 truyện
2 Fan Hâm Mộ 4408244 Chữ
Thập Bội
Top 65

Thập Bội

Đã xuất bản 2 truyện
19 Fan Hâm Mộ 103872 Chữ
Tâm Tại Lưu Lãng
Top 66

Tâm Tại Lưu Lãng

Đã xuất bản 7 truyện
196 Fan Hâm Mộ 12587179 Chữ
Đường Gia Tam Thiếu
Top 67

Đường Gia Tam Thiếu

Đã xuất bản 24 truyện
495 Fan Hâm Mộ 35441691 Chữ
Thần Cơ Đường Hồng Đậu
Top 68

Thần Cơ Đường Hồng Đậu

Đã xuất bản 4 truyện
210 Fan Hâm Mộ 4209360 Chữ
Trì Mạch
Top 69

Trì Mạch

Đã xuất bản 3 truyện
67 Fan Hâm Mộ 2258321 Chữ
Tửu Trì Túy
Top 70

Tửu Trì Túy

Đã xuất bản 5 truyện
57 Fan Hâm Mộ 4716494 Chữ
JunWei
Top 71

JunWei

Đã xuất bản 3 truyện
53 Fan Hâm Mộ 959392 Chữ
Cửu Tiêu
Top 72

Cửu Tiêu

Đã xuất bản 2 truyện
47 Fan Hâm Mộ 635459 Chữ
Tô Phái
Top 73

Tô Phái

Đã xuất bản 3 truyện
140 Fan Hâm Mộ 4008807 Chữ
Ngải Hề Hề
Top 74

Ngải Hề Hề

Đã xuất bản 1 truyện
14 Fan Hâm Mộ 805574 Chữ
Lam Giang tán nhân
Top 75

Lam Giang tán nhân

Đã xuất bản 1 truyện
133 Fan Hâm Mộ 569434 Chữ
Lưu Phù
Top 76

Lưu Phù

Đã xuất bản 1 truyện
14 Fan Hâm Mộ 170810 Chữ
vip010398
Top 77

vip010398

Đã xuất bản 1 truyện
6 Fan Hâm Mộ 32478 Chữ
Bằng Thành Vạn Lý
Top 78

Bằng Thành Vạn Lý

Đã xuất bản 2 truyện
35 Fan Hâm Mộ 185010 Chữ
Phong Lưu Thư Ngốc
Top 79

Phong Lưu Thư Ngốc

Đã xuất bản 10 truyện
30 Fan Hâm Mộ 4460091 Chữ
Loạn Thế Cuồng Đao
Top 80

Loạn Thế Cuồng Đao

Đã xuất bản 5 truyện
62 Fan Hâm Mộ 13409729 Chữ