Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Top Tác Giả Tháng 3/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Tường Viêm
Top 61

Tường Viêm

Đã xuất bản 2 truyện
10 Fan Hâm Mộ 1523473 Chữ
Kiếm Du Thái Hư
Top 62

Kiếm Du Thái Hư

Đã xuất bản 5 truyện
63 Fan Hâm Mộ 7030638 Chữ
Lang Yên
Top 63

Lang Yên

Đã xuất bản 2 truyện
15 Fan Hâm Mộ 4556049 Chữ
Trung  Vương
Top 64

Trung Vương

Đã xuất bản 1 truyện
63 Fan Hâm Mộ 922896 Chữ
Hư Không
Top 65

Hư Không

Đã xuất bản 1 truyện
210 Fan Hâm Mộ 596846 Chữ
Sắc yy
Top 66

Sắc yy

Đã xuất bản 1 truyện
79 Fan Hâm Mộ 166755 Chữ
Tào Lôi Đại Sư
Top 67

Tào Lôi Đại Sư

Đã xuất bản 1 truyện
3 Fan Hâm Mộ 372816 Chữ
Thần Cơ Đường Hồng Đậu
Top 68

Thần Cơ Đường Hồng Đậu

Đã xuất bản 4 truyện
205 Fan Hâm Mộ 4124393 Chữ
Phong Lưu Thư Ngốc
Top 69

Phong Lưu Thư Ngốc

Đã xuất bản 9 truyện
21 Fan Hâm Mộ 2960270 Chữ
Vị Hi Sơ Hiểu
Top 70

Vị Hi Sơ Hiểu

Đã xuất bản 2 truyện
69 Fan Hâm Mộ 3624513 Chữ
Thanh Duy
Top 71

Thanh Duy

Đã xuất bản 1 truyện
58 Fan Hâm Mộ 112424 Chữ
Em Gái Hàng Xóm
Top 72

Em Gái Hàng Xóm

Đã xuất bản 4 truyện
48 Fan Hâm Mộ 327296 Chữ
Độc Lộ
Top 73

Độc Lộ

Đã xuất bản 1 truyện
27 Fan Hâm Mộ 250803 Chữ
Mập Mạp muốn Sáu Múi
Top 74

Mập Mạp muốn Sáu Múi

Đã xuất bản 4 truyện
82 Fan Hâm Mộ 685657 Chữ
Lục Như Hoà Thượng
Top 75

Lục Như Hoà Thượng

Đã xuất bản 2 truyện
72 Fan Hâm Mộ 4879750 Chữ
Nam Yên Vũ
Top 76

Nam Yên Vũ

Đã xuất bản 1 truyện
6 Fan Hâm Mộ 1694829 Chữ
Trì Mạch
Top 77

Trì Mạch

Đã xuất bản 1 truyện
62 Fan Hâm Mộ 460107 Chữ
Hoa Gian Lãng Tử
Top 78

Hoa Gian Lãng Tử

Đã xuất bản 2 truyện
54 Fan Hâm Mộ 829799 Chữ
Châu Thành
Top 79

Châu Thành

Đã xuất bản 3 truyện
48 Fan Hâm Mộ 74608 Chữ
Cùi Bắp tiên sinh
Top 80

Cùi Bắp tiên sinh

Đã xuất bản 4 truyện
95 Fan Hâm Mộ 221585 Chữ