Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 4/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Trừ Chín Mươi
Top 1

Trừ Chín Mươi

Đã xuất bản 1 truyện
77 Fan Hâm Mộ 786037 Chữ
Y H Thành Thành
Top 2

Y H Thành Thành

Đã xuất bản 1 truyện
319 Fan Hâm Mộ 2428494 Chữ
Thiên Hạ Thanh Không
Top 3

Thiên Hạ Thanh Không

Đã xuất bản 5 truyện
117 Fan Hâm Mộ 5640991 Chữ
Hắc Long (Hoàng Long)
Top 4

Hắc Long (Hoàng Long)

Đã xuất bản 2 truyện
157 Fan Hâm Mộ 859935 Chữ
Phong Lăng Thiên Hạ
Top 5

Phong Lăng Thiên Hạ

Đã xuất bản 6 truyện
496 Fan Hâm Mộ 20600372 Chữ
Thái Thượng Bố Y
Top 6

Thái Thượng Bố Y

Đã xuất bản 5 truyện
209 Fan Hâm Mộ 10542434 Chữ
Sát Trư Đao
Top 7

Sát Trư Đao

Đã xuất bản 2 truyện
104 Fan Hâm Mộ 6708142 Chữ
Hoa Gian Lãng Tử
Top 8

Hoa Gian Lãng Tử

Đã xuất bản 2 truyện
59 Fan Hâm Mộ 843920 Chữ
Vạn Cổ Thanh Liên
Top 9

Vạn Cổ Thanh Liên

Đã xuất bản 3 truyện
85 Fan Hâm Mộ 5711476 Chữ
Cao Điểm Trầm Mặc
Top 10

Cao Điểm Trầm Mặc

Đã xuất bản 4 truyện
39 Fan Hâm Mộ 6080382 Chữ
TNDHASTS
Top 11

TNDHASTS

Đã xuất bản 1 truyện
11 Fan Hâm Mộ 326150 Chữ
Dược Thiên Sầu
Top 12

Dược Thiên Sầu

Đã xuất bản 4 truyện
111 Fan Hâm Mộ 13221874 Chữ
Tiếu Nhiên
Top 13

Tiếu Nhiên

Đã xuất bản 1 truyện
32 Fan Hâm Mộ 321607 Chữ
Giang Hồ Tái Kiến
Top 14

Giang Hồ Tái Kiến

Đã xuất bản 3 truyện
44 Fan Hâm Mộ 6777721 Chữ
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Top 15

Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Đã xuất bản 9 truyện
505 Fan Hâm Mộ 13633573 Chữ
Duyên Phận
Top 16

Duyên Phận

Đã xuất bản 7 truyện
34 Fan Hâm Mộ 20585086 Chữ
Phong Thất Nguyệt
Top 17

Phong Thất Nguyệt

Đã xuất bản 4 truyện
27 Fan Hâm Mộ 4006931 Chữ
Tạ Trường Thành
Top 18

Tạ Trường Thành

Đã xuất bản 2 truyện
539 Fan Hâm Mộ 653993 Chữ
Tâm Tại Lưu Lãng
Top 19

Tâm Tại Lưu Lãng

Đã xuất bản 7 truyện
183 Fan Hâm Mộ 12459688 Chữ
Ngọa Ngưu Chân Nhân
Top 20

Ngọa Ngưu Chân Nhân

Đã xuất bản 1 truyện
6 Fan Hâm Mộ 813132 Chữ