Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 4/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Cửu Tiêu
Top 101

Cửu Tiêu

Đã xuất bản 2 truyện
41 Fan Hâm Mộ 610653 Chữ
Tô Tiểu Noãn
Top 102

Tô Tiểu Noãn

Đã xuất bản 3 truyện
22 Fan Hâm Mộ 10500448 Chữ
Tân Phong
Top 103

Tân Phong

Đã xuất bản 8 truyện
408 Fan Hâm Mộ 11590185 Chữ
Lý Tiếu Tà
Top 104

Lý Tiếu Tà

Đã xuất bản 1 truyện
113 Fan Hâm Mộ 2526226 Chữ
Cô Đơn Địa Phi
Top 105

Cô Đơn Địa Phi

Đã xuất bản 10 truyện
399 Fan Hâm Mộ 22124470 Chữ
Lâm Thiển Sênh
Top 106

Lâm Thiển Sênh

Đã xuất bản 1 truyện
21 Fan Hâm Mộ 518328 Chữ
Phi Thiên Ngư
Top 107

Phi Thiên Ngư

Đã xuất bản 3 truyện
18 Fan Hâm Mộ 6281601 Chữ
Thiên Tằm Thổ Đậu
Top 108

Thiên Tằm Thổ Đậu

Đã xuất bản 6 truyện
576 Fan Hâm Mộ 12541712 Chữ
Tiễn Thủy II
Top 109

Tiễn Thủy II

Đã xuất bản 4 truyện
21 Fan Hâm Mộ 2656599 Chữ
Táo bạo hồ ly
Top 110

Táo bạo hồ ly

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 59497 Chữ
Nam Hi-sung
Top 111

Nam Hi-sung

Đã xuất bản 2 truyện
17 Fan Hâm Mộ 4307235 Chữ
Khứu Sắc Vi
Top 112

Khứu Sắc Vi

Đã xuất bản 1 truyện
3 Fan Hâm Mộ 152716 Chữ
Ngải Hề Hề
Top 113

Ngải Hề Hề

Đã xuất bản 1 truyện
6 Fan Hâm Mộ 753851 Chữ
Lục Như Hoà Thượng
Top 114

Lục Như Hoà Thượng

Đã xuất bản 2 truyện
82 Fan Hâm Mộ 4909361 Chữ
Nguyệt Thất Nhi
Top 115

Nguyệt Thất Nhi

Đã xuất bản 1 truyện
19 Fan Hâm Mộ 867081 Chữ
Mộ Vũ Thần Thiên
Top 116

Mộ Vũ Thần Thiên

Đã xuất bản 3 truyện
37 Fan Hâm Mộ 9962176 Chữ
Đường Gia Tam Thiếu
Top 117

Đường Gia Tam Thiếu

Đã xuất bản 24 truyện
458 Fan Hâm Mộ 35200052 Chữ
Cuồng Kiếm
Top 118

Cuồng Kiếm

Đã xuất bản 1 truyện
15 Fan Hâm Mộ 762046 Chữ
KhoaiVn9x
Top 119

KhoaiVn9x

Đã xuất bản 1 truyện
135 Fan Hâm Mộ 1033326 Chữ
Yêu Tuyên
Top 120

Yêu Tuyên

Đã xuất bản 2 truyện
7 Fan Hâm Mộ 1273209 Chữ