Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 5/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

KhoaiVn9x
Top 141

KhoaiVn9x

Đã xuất bản 1 truyện
189 Fan Hâm Mộ 1189294 Chữ
DuongLuan
Top 142

DuongLuan

Đã xuất bản 1 truyện
15 Fan Hâm Mộ 18251 Chữ
Đại Hải Thật Nhiều Nước
Top 143

Đại Hải Thật Nhiều Nước

Đã xuất bản 1 truyện
44 Fan Hâm Mộ 7135214 Chữ
Đệ Nhất Thần
Top 144

Đệ Nhất Thần

Đã xuất bản 1 truyện
15 Fan Hâm Mộ 8128918 Chữ
Thiên Ý Lưu Hương
Top 145

Thiên Ý Lưu Hương

Đã xuất bản 1 truyện
8 Fan Hâm Mộ 5504853 Chữ
Bất Danh Lưu
Top 146

Bất Danh Lưu

Đã xuất bản 6 truyện
68 Fan Hâm Mộ 278325 Chữ
Ta Là Mặc Thuỷ
Top 147

Ta Là Mặc Thuỷ

Đã xuất bản 1 truyện
73 Fan Hâm Mộ 5207102 Chữ
Sắc yy
Top 148

Sắc yy

Đã xuất bản 1 truyện
128 Fan Hâm Mộ 191412 Chữ
Đả Tử Đô Yếu Tiền
Top 149

Đả Tử Đô Yếu Tiền

Đã xuất bản 2 truyện
3 Fan Hâm Mộ 9622204 Chữ
Thiện Lương Mật Phong
Top 150

Thiện Lương Mật Phong

Đã xuất bản 2 truyện
13 Fan Hâm Mộ 7278410 Chữ
Giải tam thiên
Top 151

Giải tam thiên

Đã xuất bản 1 truyện
2 Fan Hâm Mộ 3400305 Chữ
Trạch Trư
Top 152

Trạch Trư

Đã xuất bản 8 truyện
119 Fan Hâm Mộ 17619916 Chữ
Tiểu Manh Tịnh
Top 153

Tiểu Manh Tịnh

Đã xuất bản 2 truyện
2 Fan Hâm Mộ 1121565 Chữ
yên hỏa thành thành
Top 154

yên hỏa thành thành

Đã xuất bản 1 truyện
16 Fan Hâm Mộ 2780200 Chữ
Mộ Hàn
Top 155

Mộ Hàn

Đã xuất bản 1 truyện
63 Fan Hâm Mộ 240061 Chữ
Vượng Tử Lão Man Đầu
Top 156

Vượng Tử Lão Man Đầu

Đã xuất bản 2 truyện
6 Fan Hâm Mộ 11334242 Chữ
Ngôn Quy Chính Truyện
Top 157

Ngôn Quy Chính Truyện

Đã xuất bản 1 truyện
6 Fan Hâm Mộ 249270 Chữ
Hồ Đồ Tiếu Tiếu
Top 158

Hồ Đồ Tiếu Tiếu

Đã xuất bản 1 truyện
3 Fan Hâm Mộ 5398516 Chữ
Manh Nguyên Tử
Top 159

Manh Nguyên Tử

Đã xuất bản 1 truyện
7 Fan Hâm Mộ 5757195 Chữ
Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố
Top 160

Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố

Đã xuất bản 3 truyện
26 Fan Hâm Mộ 3011003 Chữ