Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Top Tác Giả Tháng 3/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Ngã hữu điểm cật kinh nha
Top 141

Ngã hữu điểm cật kinh nha

Đã xuất bản 2 truyện
9 Fan Hâm Mộ 868823 Chữ
Lạc Kỳ Nam
Top 142

Lạc Kỳ Nam

Đã xuất bản 1 truyện
48 Fan Hâm Mộ 81438 Chữ
Tam Thiên Phù Thế
Top 143

Tam Thiên Phù Thế

Đã xuất bản 1 truyện
7 Fan Hâm Mộ 1841786 Chữ
Bất Tố Áp
Top 144

Bất Tố Áp

Đã xuất bản 2 truyện
5 Fan Hâm Mộ 1769586 Chữ
Phong Du Tùng Lâm
Top 145

Phong Du Tùng Lâm

Đã xuất bản 1 truyện
18 Fan Hâm Mộ 397985 Chữ
Huy Nguyễn
Top 146

Huy Nguyễn

Đã xuất bản 2 truyện
6 Fan Hâm Mộ 11042 Chữ
Lão Bà Thái Đa Liễu Chẩm Yêu Bạn
Top 147

Lão Bà Thái Đa Liễu Chẩm Yêu Bạn

Đã xuất bản 1 truyện
3 Fan Hâm Mộ 50441 Chữ
&Xích Thiên&
Top 148

&Xích Thiên&

Đã xuất bản 1 truyện
5 Fan Hâm Mộ 17076 Chữ
MyMi
Top 149

MyMi

Đã xuất bản 2 truyện
35 Fan Hâm Mộ 149904 Chữ
Tiểu Hắc
Top 150

Tiểu Hắc

Đã xuất bản 1 truyện
43 Fan Hâm Mộ 156681 Chữ
Mục Cổ Thần Chung
Top 151

Mục Cổ Thần Chung

Đã xuất bản 1 truyện
26 Fan Hâm Mộ 1051879 Chữ
Leo xx Heo Tai
Top 152

Leo xx Heo Tai

Đã xuất bản 1 truyện
130 Fan Hâm Mộ 208980 Chữ
Kháng Ngũ Hành
Top 153

Kháng Ngũ Hành

Đã xuất bản 1 truyện
3 Fan Hâm Mộ 23827 Chữ
Cười bớt đau
Top 154

Cười bớt đau

Đã xuất bản 1 truyện
3 Fan Hâm Mộ 30264 Chữ
Edit bởi Ân Dương Diện
Top 155

Edit bởi Ân Dương Diện

Đã xuất bản 2 truyện
9 Fan Hâm Mộ 474882 Chữ
Hùng Lang Cẩu
Top 156

Hùng Lang Cẩu

Đã xuất bản 7 truyện
18 Fan Hâm Mộ 8372931 Chữ
Thần Đông
Top 157

Thần Đông

Đã xuất bản 3 truyện
46 Fan Hâm Mộ 10794993 Chữ
Soái Khí Tiểu Phàm Ca
Top 158

Soái Khí Tiểu Phàm Ca

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 137879 Chữ
Độc Lộ
Top 159

Độc Lộ

Đã xuất bản 1 truyện
26 Fan Hâm Mộ 239865 Chữ
Trongtb
Top 160

Trongtb

Đã xuất bản 1 truyện
2 Fan Hâm Mộ 4724 Chữ