Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Phi Thăng Chi Hậu

Truyện có 542 chương.
101
Hồng Hoang Dị Chủng
102
Quỷ quyệt thanh ảnh
103
Hồi kinh
104
Chân thật diện mục
105
Đệ ngũ thiên ma vương
106
Bạo tăng đích ma khí
107
Đỉnh Thái Sơn (nhất)
108
Thái sơn chi điên (nhị)
109
Cuối cùng chiến tranh cũng thống nhất (nhất)
110
Tối hậu đích chiến tràng dữ thống nhất (nhị)
111
Cuối cùng chiến tranh cũng thống nhất (tam)
112
Tối hậu đích chiến tràng dữ thống nhất (tứ)
113
Ngũ thập vạn giáp sĩ
114
Bách vạn phi thăng giả
115
Trọng hồi thái cổ
116
Bạn cũ phương xa tới thăm
117
Thương mang vu thuật
118
Hoàng kim chiến quyết
119
Đông Hải
120
Du du vạn tái
121
Kiếm vực trọng hiện
122
Nam Thăng Bắc Đẩu chi loạn
123
Đao đế
124
Hủy kỳ vũ dực
125
Xoay chuyển thế cục
126
Quân lâm thiên hạ quyết
127
Hoàng Kim Giáp Sĩ
128
Phá vọng ngân mâu
129
Đế, Hoàng cách biệt
130
Nhất kiếm quang hoa kia
131
Đoạt xá trọng sinh
132
Cửu chuyển sinh tử huyền công – Sơ hở
133
Đông Hải cao thủ
134
Cửu Nghi Vu Tộc
135
Tuyệt thế cầm ma
136
Ám Hắc Đế Quân
137
Binh khí — bố bạch (vải trắng)
138
Quỳ Hoa hoàng hậu
139
Quỳ hoa sính uy
140
Truy sát
141
Ý ngoại
142
Sơn cùng thủy tận, liễu ám hoa minh
143
Vạn niên cố nhân
144
Dị biến lúc nửa đêm
145
Bắc hải Hiên Viên Khâu
146
Triêu thánh, Hiên viên khâu, Hoàng đế mộ
147
Bắc Hải Tù Đồ
148
Nội Mạc
149
Đế cấp
150
Thân phận Hắc bào nam nhân
151
Ác Ma
152
Thiên địa dị biến
153
Thái huyền
154
Lĩnh vực oan hồn
155
Thất sát đao pháp
156
Thất sát đao pháp cực mạnh
157
Phá Ma nhất quyền
158
Cường viện bất ngờ
159
Thái Huyền Thất Thức
160
Cuộc chiến đấu thảm liệt
161
Bí mật của Cửu Chuyển
162
Đường lang bộ thiền, Hoàng tước tại hậu
163
Đào xuất lĩnh vực
164
Lên thánh sơn một lần nữa
165
Hấp Tinh hung danh
166
Ám Hắc Lục Phân Thân
167
Đao Vực chi chủ
168
Sơ lâm địa cầu
169
Thiên sứ hàng lâm
170
Cổ thi vạn năm
171
Tin tức (1)
172
Lam dực thiên sứ
173
Huyết tộc phó lĩnh chủ
174
Tạp Nhĩ lĩnh chủ (thượng -1)
175
Tạp Nhĩ lĩnh chủ
176
Phá chướng
177
Tọa thiên sứ Mặc Đa Lí Tư
178
Thánh thương Long Cơ Nỗ Tư
179
Cái chết của Mặc Đa Lí Tư
180
Ai thương
181
Thái Cổ kinh biến
182
Loạn
183
Tán công trọng tu
184
Xuất quan
185
Mê hoặc
186
Thật giả
187
Đều là giả!
188
Biến trong biến!
189
Hoàng Kin Giáp Sĩ
190
Ma thần lĩnh vực (thượng)
191
Năm loại kiếm ý
192
thần ma chiến trường
193
ma thần mã cổ tư
194
thiên sứ không đầu
195
Cảm ứng
196
Cửu Mệnh Chiến Giáp
197
Cửu Chuyển Huyền Công đệ lục chuyển
198
Thần cấp!
199
Tổ vu
200
Bí mật của Vu