Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Phi Thăng Chi Hậu

Truyện có 542 chương.
301
Trì Thương đến tìm
302
Phía sau bức màn
303
Chiến Đế bá đạo
304
Hàn Băng quyết cứu mạng
305
Quyết định của Quân Thiên Thương
306
Thái Cổ rất lớn
307
Phượng Phi xuất quan
308
Ma vực tuyết bay
309
Thái Cổ đệ nhất đao
310
Ý niệm mô phỏng
311
Hoành không xuất thế
312
Thì ra là thế
313
Bí mật của Cửu Chuyển Sinh Tử huyền công
314
Đỉnh Kiếm các, ba người uống rượu
315
Quân Thiên Thương rời đi
316
Chém giết tại cực tây
317
Gặp gỡ định mệnh
318
Kiếm Thần và Phượng Phi
319
Lôi Uyên Tàn Sư
320
loạn chiến
321
Dùng kiếm ngăn địch
322
Sách cổ Hiên Viên bị mất
323
Viêm tộc
324
Nguy cơ của Quân Thiên Thương
325
Quân, Phong, Chiến
326
Luân hồi vô tình (phần 1)
327
Luân hồi vô tình (phần 2)
328
Luân hồi vô tình (phần 3)
329
Lần đầu giao thủ
330
Quyết đấu đỉnh cao
331
Chiến bia cô độc
332
“keng keng keng!”
333
Lĩnh vực màu bạc
334
Độc Cô xuất quan (phần 1)
335
Độc Cô xuất quan (phần 2)
336
Cảnh báo của Thái Huyền
337
Thiên hàng Ma Viên
338
Trấn phục Phá Ma
339
Bổn Tôn cộng hưởng
340
Cấu tạo của lĩnh vực.
341
Thất đỉnh
342
Giao dịch giữa hư không
343
Kinh sợ thối lui
344
Nam nhi phải đội trời đạp đất
345
Tháp nghiêng Bắc Hải
346
Pháp tổ Phục Hy
347
Thái Cổ ngũ tộc
348
Phong tộc
349
Cường giả gặp mặt
350
Kiếm chi lĩnh vực
351
Chân tướng (phần 1)
352
Chân tướng (phần 2)
353
Thái Cổ hỗn loạn
354
Bước ngoặt
355
Ám các
356
Thái Cổ Ma Viên biến mất
357
Ẩn cốc
358
Ngộ thương
359
Kiếm các trong bóng tối
360
Pháp nhãn nhìn ma
361
Dấu vết
362
Sự khiêu khích của Phong tộc
363
Một lưới bắt gọn (phần 1)
364
Một lưới bắt gọn (phần 2)
365
Khẩn cấp
366
Người và thần đều phẫn nộ
367
Đao tên Phong Liễm
368
Mục đích
369
Kiếm vực lại biến mất lần nữa
370
Hỏa Ma hiện thế, đất cằn ngàn dặm
371
Số mệnh luân hồi
372
Phong tộc dưới lòng đất
373
Thiếu nữ U Nhược
374
Gieo gió gặt bão
375
Bờ Bắc hải, Trì Thương ngộ đạo
376
Thái Cổ đệ nhất đao quyết đấu Viêm Ma
377
A Khách La cường hãn
378
Chạy trốn
379
Phá rồi lại lập
380
Dùng kiếm ngự nhân
381
Kiếm vực tam chủ, bình nguyên tụ họp
382
Vị diện nguy cơ
383
Bí mật trăm triệu năm
384
Evil invade
385
Attack & defend
386
Ác ma lĩnh chủ
387
Không thể không tàn nhẫn
388
Chỉ chiến chi thương (phần 1)
389
Chỉ chiến chi thương (phần 2)
390
Chỉ chiến chi thương (phần 3)
391
Chỉ chiến chi thương (phần 4)
392
Chỉ chiến chi thương (phần 5)
393
Chỉ chiến chi thương (phần 6)
394
Chỉ chiến chi thương (phần 7)
395
Chỉ chiến chi thương (phần 8)
396
Âm mưu của Hình Thiên
397
Biến hóa bất ngờ
398
Lối đi của Bổn Tôn
399
Thái Cổ
400
Hoàng Kim thành