Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Phi Thăng Chi Hậu

Truyện có 542 chương.
201
Thời Không Nguyên Địa
202
Lĩnh vực của Phong Vân Vô Kị
203
Hoàng của mảnh đất thần ma
204
Thu phục Thái Cổ Ma Viên
205
Nguy cơ cực đại!!!
206
Tuyết Vực Chi Hành
207
Vực ngoại thiên ma
208
Thiên ma ngoại tướng
209
Vực Ngoại Thiên Ma Thiên
210
Xuất thủ
211
Hợp lại làm một
212
Bế quan lần nữa!
213
Đệ thất trọng thiên tâm pháp và chuyển biến
214
Đệ nhất phân thần – Ma Giới
215
Đệ nhị phân thần – Bổn tôn
216
Trầm miên
217
Vạn năm
218
Tân nhiệm đại ma quân
219
Sát Lục chiến giáp
220
Chinh chiến
221
Đệ Thất Thiên Ma Vương
222
Tinh hồng
223
Quỷ Dị
224
Linh hồn
225
Một truyền thuyết
226
Ma đế
227
Cáp Lạp Mỗ
228
Sống hay chết?
229
Sát Lục ma quyết
230
Vũ dạ !
231
Hắc Thiên đại ma đế
232
Hắc Thiên ma công
233
Tát Cáp Lạp vương triều
234
Hắc ám kim tự tháp
235
Chiến trường cổ Tư Đề Lạp
236
Phá đất bay lên
237
Hắc ám kim tự tháp và xích sắt
238
Yêu cầu của bổn tôn
239
Một đoạn tơ nhỏ
240
Hấp tinh đại pháp tầng thứ tám
241
Tuần thú giả
242
Tín ngưỡng chi liêu
243
Được một kẻ mạnh trợ giúp
244
Tuần thú
245
Kiếp ma đạo
246
Sát Lục chi hồn lại thức tỉnh
247
Hóa thân thiên ma, phá giới bay đi
248
Trọc thế ma trì
249
Đệ tứ ma sơn
250
Kiếp Ma Đạo đệ nhất chiêu - Quần Ma Loạn Vũ !
251
Ma thức của Thiên Ma Đế
252
Nhân giáp phân ly
253
Con mắt của A Bố La Địch và Chiến tộc
254
Chiến đế cô tịch
255
Quan tài thủy tinh dưới lòng đất và Phượng Phi
256
Chiến tộc xuất động
257
Phong vân biến sắc
258
Thực lực của Đao vực
259
Bội Lý Tư
260
Lần đầu giao thiệp
261
Quân Thiên Thương
262
Thức tỉnh
263
Đệ tam phân thần
264
Thái cổ chân chính
265
Là người quen cũ
266
Chiến Ma
267
Luân Hồi quyết
268
Sơ hở của Luân Hồi
269
Đế quân cho mời
270
Kiếm trung chi thần
271
Vạn kiếm triều tông
272
Chiến ý và sát khí
273
Chiến Ma!
274
Tây Môn trọng thương
275
Khốn cảnh của Tây Môn
276
Thái Cổ Ma Viên trưởng thành
277
Ma Viên độ kiếp
278
Bổn Tôn
279
Đây là quy tắc?
280
Dùng kiếm thôi diễn
281
Chiến Đế và Bổn Tôn
282
Tiến triển của Sát Lục ma quyết
283
Ám Tài thẩm phán giả
284
Mảnh đất lưu đày
285
Thần thức hàng lâm Đao vực
286
Quay về chốn cũ
287
Ngõ hẹp tương phùng
288
Phá Ma thần phục
289
Ta là Thái Huyền
290
Chiến Đế ra tay
291
Chiến tộc tổng tấn công
292
Cuộc chiến của lĩnh vực
293
Luân Hồi lĩnh vực
294
Lĩnh vực của Chiến Ma
295
Bức màn của Chiến Đế
296
Đao Thần
297
Lĩnh vực của Chiến Tâm
298
Lĩnh vực và kỹ xảo
299
Ưu thế của Vô Hạn Tiểu Thiên Địa
300
Bổn Tôn xuất thủ