Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phi Thăng Chi Hậu

Truyện có 542 chương.
1
Phi thăng chi tế, mộng tỉnh chi thì
2
Nhân tộc thánh địa
3
Ý niệm kiếm thể đại pháp
4
Thái Cổ hiệp nghị
5
chí tôn yết ngữ
6
huyền minh quyển
7
thần vực
8
Ẩn cốc
9
Ẩn cốc tu hành giả
10
Bất tốc chi khách
11
Điêu linh yêu thú
12
Oan gia lộ trách
13
Tà đạo thánh địa u minh phong
14
Địa ma kiếm
15
Phá diệt đạo chủ
16
Hư không phá diệt điện
17
Bất phá bất lập, phá nhi lập hậu
18
Quán đỉnh, bách vạn niên công lực.
19
Đao vực tuần la sứ
20
Tây Môn Y Bắc
21
Nhất chiêu, nhất kiếm
22
Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp
23
Đại tự tại bất động căn bổn ấn
24
Nam thăng bắc đẩu kiếm phái
25
Tranh đoạt
26
Vong ngã sát cảnh
27
Đốn ngộ
28
Thiên Ma kiếm
29
Tự sang đao pháp, tả đạo!
30
Đệ Ngũ Kiếm Đảm
31
Kiếm Đảm nhận chủ.
32
Mục tí dục liệt
33
Đao vực dương kiếm
34
Danh động thiên hạ
35
Linh hồn đích kinh quý
36
Ma thần điêu tượng
37
Hựu nhất cá biến dị giả
38
Chấn hám đích địa hạ mộ huyệt
39
Cường đại đích thần thức
40
Dị dạng đích lạt kích
41
Phỉ Lệ Ti đích dụ hoặc
42
Lai tự ma tộc đích quan chú
43
Thâm dạ
44
Phát tiết, Hấp Tinh đại pháp
45
Tái thứ lộ diện đích nhị hoàng tử
46
Đại pháp sư Mai Lâm đích quyền trượng
47
Đào xuất sanh thiên
48
Côn bằng
49
Hí sái Côn Bằng
50
Trọng hồi Thái Cổ
51
Thái Cổ Ma Viên
52
Kiếm Hoàng chi cảnh
53
Ngã khiếu Trì Thương
54
Thân thể dị biến
55
Sát cơ (1)
56
Sát cơ (2)
57
Sát Cơ (3)
58
Sát cơ (4)
59
Sát cơ (5)
60
Đáng thương
61
Kiếm của Độc Cô Phiêu
62
Tả đạo truyện thừa
63
Tây môn y bắc đích tửu tế
64
Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại
65
Đại sự khả kì
66
Nam Thăng Bắc Đẩu chưởng môn công cáo
67
Ám vực ma quân
68
Nhất ba vị bình, nhất ba hữu khởi
69
Tuyệt cảnh
70
Kiếm ma lai viên
71
Bát phương lai viên
72
Ám triều
73
Thỏa hiệp
74
Kiếm vực tam hoàng
75
Người đến từ Thánh điện
76
Tam tộc chiếu hội
77
Không gian thông đạo
78
Vận toán dữ thôi diễn
79
Điên cuồng tu luyện
80
Hồi quy dữ chiến tràng
81
Thảm án Sơn trang
82
Giang hồ hỗn loạn, thiên hạ hỗn loạn
83
Khoái kiếm môn di cô
84
Phi thăng giả thứ nhất
85
Thân Đồ Ma Quân
86
Dịch biến trửu sinh
87
Huých tường chi loạn
88
Xảo ngộ Nguyệt Thiên
89
Bất diệu đích cảm giác
90
Lạt khách truyền tin
91
Manh mối sơ lộ
92
Chu thiên đại diễn kiếm trận
93
thần y Quỷ Kiến Sầu
94
Độc dược cổ quái
95
Phá cục
96
Đại Đức Thịnh Minh Hoàng Đế
97
Thần Phi Thần
98
“Ngươi nhường ngai vàng cho người khác!”
99
Triều đình cấm lệnh: không được phi thăng
100
Thiên hạ đại loạn