Danh sách chương Phi Thăng Chi Hậu

Chương mới lên trước
Truyện có 542 chương.
Phi thăng chi tế, mộng tỉnh chi thì
1
Nhân tộc thánh địa
2
Ý niệm kiếm thể đại pháp
3
Thái Cổ hiệp nghị
4
chí tôn yết ngữ
5
huyền minh quyển
6
thần vực
7
Ẩn cốc
8
Ẩn cốc tu hành giả
9
Bất tốc chi khách
10
Điêu linh yêu thú
11
Oan gia lộ trách
12
Tà đạo thánh địa u minh phong
13
Địa ma kiếm
14
Phá diệt đạo chủ
15
Hư không phá diệt điện
16
Bất phá bất lập, phá nhi lập hậu
17
Quán đỉnh, bách vạn niên công lực.
18
Đao vực tuần la sứ
19
Tây Môn Y Bắc
20
Nhất chiêu, nhất kiếm
21
Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp
22
Đại tự tại bất động căn bổn ấn
23
Nam thăng bắc đẩu kiếm phái
24
Tranh đoạt
25
Vong ngã sát cảnh
26
Đốn ngộ
27
Thiên Ma kiếm
28
Tự sang đao pháp, tả đạo!
29
Đệ Ngũ Kiếm Đảm
30
Kiếm Đảm nhận chủ.
31
Mục tí dục liệt
32
Đao vực dương kiếm
33
Danh động thiên hạ
34
Linh hồn đích kinh quý
35
Ma thần điêu tượng
36
Hựu nhất cá biến dị giả
37
Chấn hám đích địa hạ mộ huyệt
38
Cường đại đích thần thức
39
Dị dạng đích lạt kích
40
Phỉ Lệ Ti đích dụ hoặc
41
Lai tự ma tộc đích quan chú
42
Thâm dạ
43
Phát tiết, Hấp Tinh đại pháp
44
Tái thứ lộ diện đích nhị hoàng tử
45
Đại pháp sư Mai Lâm đích quyền trượng
46
Đào xuất sanh thiên
47
Côn bằng
48
Hí sái Côn Bằng
49
Trọng hồi Thái Cổ
50
Thái Cổ Ma Viên
51
Kiếm Hoàng chi cảnh
52
Ngã khiếu Trì Thương
53
Thân thể dị biến
54
Sát cơ (1)
55
Sát cơ (2)
56
Sát Cơ (3)
57
Sát cơ (4)
58
Sát cơ (5)
59
Đáng thương
60
Kiếm của Độc Cô Phiêu
61
Tả đạo truyện thừa
62
Tây môn y bắc đích tửu tế
63
Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại
64
Đại sự khả kì
65
Nam Thăng Bắc Đẩu chưởng môn công cáo
66
Ám vực ma quân
67
Nhất ba vị bình, nhất ba hữu khởi
68
Tuyệt cảnh
69
Kiếm ma lai viên
70
Bát phương lai viên
71
Ám triều
72
Thỏa hiệp
73
Kiếm vực tam hoàng
74
Người đến từ Thánh điện
75
Tam tộc chiếu hội
76
Không gian thông đạo
77
Vận toán dữ thôi diễn
78
Điên cuồng tu luyện
79
Hồi quy dữ chiến tràng
80
Thảm án Sơn trang
81
Giang hồ hỗn loạn, thiên hạ hỗn loạn
82
Khoái kiếm môn di cô
83
Phi thăng giả thứ nhất
84
Thân Đồ Ma Quân
85
Dịch biến trửu sinh
86
Huých tường chi loạn
87
Xảo ngộ Nguyệt Thiên
88
Bất diệu đích cảm giác
89
Lạt khách truyền tin
90
Manh mối sơ lộ
91
Chu thiên đại diễn kiếm trận
92
thần y Quỷ Kiến Sầu
93
Độc dược cổ quái
94
Phá cục
95
Đại Đức Thịnh Minh Hoàng Đế
96
Thần Phi Thần
97
“Ngươi nhường ngai vàng cho người khác!”
98
Triều đình cấm lệnh: không được phi thăng
99
Thiên hạ đại loạn
100