Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

17

Bình

101

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2

Truyện có 825 chương.
701
Khiêu Khích (chúc Mừng Năm Mới 2019)
702
Giáo Huấn Một Cái
703
Giá Chênh Lệch
704
Thơm Lây
705
Nội Loạn
706
Được Mời
707
Kiểm Kê
708
Gặp Gỡ
709
Hoàn Cảnh Lưỡng Nan
710
Tẩy Sát Trì
711
Mạo Hiểm
712
Song Thủ Hồ Đao
713
Lạt Mềm Buộc Chặt
714
Rút Đao
715
Đao Nhập Vỏ
716
Sơ Nhập Hắc Xỉ Vực
717
Đến Cửu U Vực
718
Gợn Sóng
719
Đều Có Tư Tâm
720
Điên Đảo Nhai
721
Lén Đi
722
Tái Tụ Tập
723
Dòm Ngó
724
Chia Ra Hành Động
725
Giương Đông Kích Tây
726
Cấp Bách
727
Tin Đồn
728
Giả Làm Địch Nhân
729
Động Thủ
730
Gặp Biến Cố
731
Tình Thế Nguy Hiểm
732
U Lao
733
Vô Gian Ngục
734
Thất Bại Trong Gang Tấc?
735
Thực Trùng
736
Không Thể Giải Thích
737
Rốt Cuộc Là Người Nào?
738
Trải Qua Gập Ghềnh
739
Thoát Khốn
740
Ước Định
741
Mất Liên Lạc
742
Hợp Lực Đẩy Lui Quân Địch
743
Theo Đuổi Không Bỏ
744
Xông Vào Cấm Địa
745
Liều Chết Đánh Cược Một Trận
746
Lại Bị Giam Cầm
747
Nước Cờ Mạo Hiểm
748
Dị Thú Thái Cổ
749
Xuất Thế
750
Giải Phong Ấn Lần Hai
751
Minh Tranh Ám Đấu
752
Chuyện Ngoài Ý Muốn Kinh Người
753
Bốn Màu Lôi Cấm
754
Thiên Hồ Lão Tổ
755
Tiên Khí Tam Phẩm
756
Giao Dịch
757
Tiến Vào Lôi Trì
758
Không Phá Thì Không Thể Xây
759
Chém Xích
760
Thần Niệm Phân Thân
761
Tình Thầy Trò
762
Giấc Mộng Nam Kha (*)
763
Chém Lôi Liên Thứ Hai
764
Liều Mạng Đánh Cược
765
Chiến Đấu Với Đại La
766
Chiến Đấu Với Đại La (2)
767
Sát Vực
768
Xuất Kỳ Chế Thắng
769
Gác Lại Tranh Luận
770
Tiến Hoá
771
Lửa Sém Lông Mày
772
Cực Kỳ Nguy Hiểm
773
Đại Nạn Không Chết
774
Tẩy Rửa Ngọc Thể
775
Tiến Giai Thái Ất
776
Tìm Kiếm Hồng Nhan
777
Đại Hoàng Tử
778
Chặn Đường
779
Kiếm Giết Quần Hung
780
Trảm Thảo Trừ Căn
781
Bao Vây Chặn Đánh
782
Chiến Song Vũ
783
Nói Về Kinh Nghiệm
784
Liều Mạng Chạy Trốn
785
Xua Hổ Nuốt Sói
786
Một Lòng Hướng Tục
787
Trắng Trợn Thu Mua
788
Giao Dịch Ngoài Ý Muốn
789
Gương Mặt Thật
790
Hoàng Tước Phía Sau
791
Trong Nháy Mắt Phá Địch
792
Nhận Chủ
793
Đến Cổng Mà Không Vào
794
Giải Thích Điều Khó Hiểu
795
Vạn Vật Đều Ẩn Chứa Thời Gian
796
Lấy Khỏe Ứng Mệt
797
Đồng Thể Song Hồn
798
Địa Bàn Nhà Mình
799
Nuốt Không Gian Mà Đi
800
Thương Đô Ma Vực