Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

17

Bình

102

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2

Truyện có 825 chương.
201
Xuất Hiện Dị Thường
202
Trọng Thủy Chân Luân
203
Tiến Vào Điện Thái Huyền
204
Phe nhóm cạnh tranh
205
Nghịch Nguyên Thạch Kiếm
206
Nắm chắc chừng mực
207
Thanh kiếm đá thứ tư
208
Khu Mộ Thiên Kiếm
209
Thiên Phong Tụ Linh
210
Quần kiếm loạn vũ
211
Nghịch Chuyển
212
Phá Không
213
Trở Về
214
Sáu Đạo
215
Bầy Khỉ Lạy Tiên
216
Tiếng Chuông Vang Lên
217
Lão Đầu Lôi Thôi
218
Trùng hợp
219
Tỏ rõ sức mạnh
220
Thuận đường hành động
221
Rượu Say Luận Đạo
222
Tửu Phùng Tri Kỷ
223
Dấu Vết
224
Di Họa Giang Đông
225
Lại Thấy Tôn Khắc
226
Tiên Tục
227
Ba Tuyến Đường
228
Khác Biệt
229
Bị Nhốt
230
Nói Nhiều
231
Trọng Thủy Ra Uy
232
Giải thích nghi vấn
233
Gieo trồng đậu binh
234
Hầu Nhi tửu
235
Hầu vương hiến vật quý
236
Lần đầu luyện Tiên đan
237
Pháp tắc luyện đan
238
Xấu hổ vì ví rỗng
239
Cuồng nhân
240
Kim Tiên nghị sự
241
Lân Cửu đưa tin
242
Dung kim luyện kiếm
243
Cực hàn
244
Nhận định
245
Nhập cốc
246
Nhiên Anh Huyết Đan
247
Né tránh mũi nhọn
248
Một quyền suýt chết
249
Chọc phải Tiên Cung
250
Thân lâm tuyệt cảnh
251
Kéo dài
252
Kim tiên uy hiếp
253
Rước lấy phiền toái
254
Tranh giành lò đan
255
Tránh đầu sóng ngọn gió
256
Việc của người khác
257
Trả nhân tình
258
Mở hộp
259
Bận rộn
260
Luyện kiếm
261
Phù Sơn dị biến
262
Xuất quan
263
Thử nghiệm Chân Luân
264
Phó thác hậu sự
265
Trải nghiệm cực hạn
266
Năm nghìn điểm thưởng
267
Bạch tước
268
Niệm vũ
269
Chân thực chi nhãn
270
Bổ khuyết Thời Không
271
Chân nhãn chi thực
272
Nghịch chuyển Chân Luân
273
Kinh ngạc
274
Tăng nhân tai to giảng đạo
275
Trộm Đạo Đại Giới
276
Bế Quan Trăm Năm
277
Pháp Ngôn Thiên Địa
278
Hồi Tưởng
279
Mẫu Đậu Nảy Mầm
280
Đậu Binh Biến Dị
281
Thánh Khôi Môn
282
Đóng giữ ba năm
283
Bạch gia Lão tổ
284
Một thế lực ngầm khác
285
Phá trận tiến công
286
Vô cùng căng thẳng
287
Hai đấu ba
288
Viện thủ
289
Đàm phán không thành
290
Lặng yên theo dõi kỳ biến
291
Nhanh Chóng Cứu Viện
292
Cứu Viện
293
Giải Thích Nghi Hoặc
294
Cấm địa và Kim Tiên khôi lỗi
295
Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công
296
Đao Kiếm Gặp Nhau
297
Oan Gia Ngõ Hẹp
298
Xu thế suy sụp
299
Động thoáng một cái thử xem
300
Không rõ