Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

17

Bình

101

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2

Truyện có 825 chương.
601
Ngộ Biến Tòng Quyền
602
Đi Ra Ngoài Một Chút
603
Đánh Cờ
604
Nhàn Vân Dã Hạc
605
Ở Ẩn
606
Đại Đạo Quy Nhất
607
Dòng Sông Thần Bí
608
Đoạn Ngắn Ký Ức
609
Tiến Vào Tụ Côn Thành
610
Tấm Lụa Khó Cầu
611
Thân Phận Thật Sự
612
Tin Tức Nho Nhỏ
613
Phàm Vật Giá Tiên
614
Xuất Hiện Sự Tình Khác Thường
615
Một Thú Cốt Khác
616
Kinh Ngạc
617
Cạm Bẫy
618
Siêu Trộm
619
Chân Dung
620
Xem Kịch
621
Thì Ra Là Hắn
622
Hoa Điểu Ngư Trùng
623
Đảo Nhỏ Giữa Hồ
624
Hoa Chi
625
Nhị Chỉ Thiền
626
Sắp Xếp
627
Tìm Phương Pháp Khác
628
Thử Nghiệm
629
Thiên Ma Đấu
630
Giằng Co
631
Lợi Thế
632
Ma Vực
633
Luyện Đồng
634
Sự Tình Kỳ Lạ
635
Xảy Ra Chuyện
636
Dung Hợp Kiếm
637
Tránh Đầu Sóng Ngọn Gió
638
Tiên Khí Phân Cửu Phẩm
639
Nhiệt Hỏa Gặp Nạn
640
Không Tìm Nhầm Người
641
Tìm Tới Cửa
642
Không Tham Gia Náo Nhiệt
643
Đi Rồi Quay Lại
644
Chờ Xuất Phát
645
Ung Dung Tự Tại
646
Chuẩn Bị Một Chút
647
Thành Dưới Mặt Đất
648
Bến Đò
649
Tông Môn Thất Lạc
650
Xuất Hiện
651
Trở Lại Chốn Cũ
652
Chữa Trị
653
Rục Rịch
654
Ra Tay Trước
655
Loạn Lưu
656
Tử Thành
657
Kịch Đấu Thuỷ Diễn Cung
658
Bốn Người Đi
659
Năm Con Đường
660
Thi Mị
661
Đồng Thi Đầu To
662
Mồi Nhử
663
Hành Động Bất Đắc Dĩ
664
Xem Thường Tín Nghĩa
665
Niềm Vui Ngoài Ý Muốn
666
Tinh Liên
667
Hoả Tuế Huỳnh Trùng
668
Loạn Lưu
669
Duyên Pháp Giữa Thiên Địa
670
Bất Động
671
Đã Chết
672
Kinh Thiên Chỉ
673
Người Quen
674
Lo Lắng
675
Vô Đề
676
Vô Đề
677
Thi Hài
678
Sát Thai
679
Khúc Không Linh Trúc
680
Quái Nhân
681
Sinh Vật Hôi Giới
682
Lộ Ra Manh Mối
683
Chân Ngôn Cung
684
Mất Liên Lạc
685
Mất Hết Sáu Giác Quan
686
Trọng Bảo Hiện
687
Không Tin
688
Lấy Đạo Trả Đạo
689
Nhận Ra
690
Hiểm Chiến
691
Tinh Quan
692
Bí Mật Diệt Tông
693
Dị Biến
694
Ngưng Kết
695
Không Đề
696
Kiểm Kê
697
Nuốt Đan Sa
698
Ước Định
699
Bộ Lạc
700
Biểu Diễn Kỹ Xảo