Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

17

Bình

102

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2

Truyện có 825 chương.
501
Quy Hồn
502
Xuất Hiện
503
Đã Muộn
504
Hiệp Lực
505
Khí Ảnh
506
Tội Tình Gì
507
Chuong Muốn Giết Người Nào
508
Cơ Hội Tốt
509
Công Gấp
510
Trảm Thái Ất
511
Không Nghĩ Tới
512
Biệt Ly
513
Thu Hoạch
514
Hòm Bí Bảo Nặng
515
Phất Nhanh
516
Chỉ Có Vào Chứ Không Ra
517
Chương 517 : Xác Minh
518
Tinh Hà Kiếm Trận
519
An Bài
520
Đục Nước Béo Cò
521
Theo Sau
522
Vui Gặp Lại
523
An Ủi Phong Trần
524
Chuyện Cũ Chốn Phàm Trần
525
Không Đáy
526
Báo Thù
527
Mất Tích?
528
Đi Ra Gặp Ta
529
Tới Cửa
530
Điều Kiện Trao Đổi
531
Bộ Công Pháp Thứ Ba
532
Sơ Lâm Nguyên Hoang
533
Chuyện Ở Man Hoang
534
Biển Cát
535
Mê Tung
536
Nam Tử Yêu Tộc
537
Lên Đường
538
Khí Tức Lạ Lẫm
539
Dị Thú Biển Cát
540
Tiến Vào Man Hoang
541
Tầm Bảo
542
Núi Xương Nơi Hoang Trạch
543
Phân Tranh
544
Lưu Lại?
545
Khách Quý
546
Man Hoang Đại Tộc
547
Dừng Chân
548
Tam Đại Công Pháp
549
Tỉnh Mộng Chân Ngôn Môn
550
Bí Mật Cay Đắng
551
Khí Tức Quen Thuộc
552
Cùng Chung Kẻ Thù
553
Ác Chiến
554
Tiếng Trống Trận Thứ Nhất
555
Chiến Đấu Kịch Liệt
556
Không Kịp Chuẩn Bị
557
Tính Sai
558
Túc Lục
559
Con Rệp
560
Vương
561
Bất Đắc Dĩ
562
Kinh Sợ Thối Lui
563
Mưu Đồ Bí Mật
564
Bát Linh Tụ Hợp
565
Xâm Nhập
566
Loại Thứ Ba
567
Đuổi Tới
568
Cướp Đường Chạy
569
Bất Nhân Bất Nghĩa
570
Huyết Tẩy
571
Gắp Lửa Bỏ Tay Người
572
Thiêu Đốt Bản Nguyên
573
Theo Đuổi Không Bỏ
574
Gần Như Cực Hạn
575
Tuyệt Cảnh
576
Chấp Niệm Nhân Quả
577
Tiến Thoái Lưỡng Nan
578
Dò Xét Phía Dưới
579
Trầm Luân
580
Nhân Hoạ Đắc Phúc
581
Tiên Tụ
582
Được Ăn Cả Ngã Về Không
583
Đáy Động
584
Hai Thi Thể
585
Phân Hồn
586
Biến Nguy Thành An
587
Chia Ra Ăn
588
Đánh Cược Một Lần
589
Thức Tỉnh
590
Chuẩn Bị Cuối Cùng
591
Kiếm Trong Hồ Lô
592
Mãnh Liệt Tới
593
Dụ Địch Xâm Nhập
594
Chém
595
Liều Chết Chiến Đấu
596
Liều Mạng
597
Ngươi Chết Ta Sống
598
Cắt Đứt Nhân Quả
599
Đệ Ngũ Suy
600
Đối Kháng