Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

17

Bình

101

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2

Truyện có 825 chương.
401
Giấu đầu hở đuôi
402
Cửa vào
403
Phong tỏa
404
Giằng co
405
Tề Tụ
406
Mời vào
407
Một điều thỉnh cầu
409
Thất Lạc
410
Tuyết Sư
411
Quen Mắt
412
Đi Theo
413
Đồn Đại
414
Bại Lộ
415
Một Lời Không Hợp
416
Liên thủ
416
Liên Thủ
417
Truy Binh
418
Leo Núi
419
Cấm Đấu
420
Lên Đỉnh
421
Đại Thiên Thế Giới
422
Lặp Lại Chiêu Cũ
423
Mồi Nhử
424
Nắm Tay Một Kích
425
Kiếm Bảo
426
Bích Hoạ
427
Dược Viên
428
Đoạn Thụ
429
Khô Đằng
430
Truy Binh
431
Có Động Thiên Khác Nữa
432
Xuyên Giới Bia
433
Thất Lạc Kiếm Tông
434
Giải Kiếm
435
Kiếm Hải
436
Mê Ly
437
Thù Cũ
438
Chương 438
439
Cực Hạn
440
Luyện Kiếm
441
Nhất Kiếm Đãng Thiên Khung
442
Sụp Đổ
443
Nghìn Cân Treo Sợi Tóc
444
Rỗng Tuếch
445
Biển Cát Vô Tận
446
Sinh Tử Đại Kiếp Nạn
447
Tiên Thiên Linh Hồ Lô
448
Gió Giục Mây Vần
449
Thận Ảnh Trùng Trùng Điệp Điệp
450
Đã Chậm Một Bước
451
Cung Điện
452
Giam Cầm
453
Phản Chiến
454
Tương Trợ
455
Nữ Đồng
456
Thành Nhỏ
457
Lo Lắng
458
Năm Trăm Năm
459
Đệ Tam Suy
460
Lôi Trì Tẩy Anh
461
Pháp Tắc Chi Ảo
462
Rung Động
463
Có Càn Khôn Khác
464
Kỳ Tài Ngút Trời
465
Hạch Tâm
466
Chênh Lệch
467
Ngưng Sát Phá Cảnh
468
Linh Vực
469
Nháy Mắt Quang Âm
470
Xuất Thủ
471
Ra Tay
472
Vực Đấu
473
Trảm Linh
474
Kiểm Kê
475
Đây Là Của Ta
476
Muốn Chết
477
Mạch Nước Ngầm
478
Dị Tượng
479
Cửa Điện
480
Rình Xem
481
Vội Vàng Không Kịp Chuẩn Bị
482
Vừa Ra Trò Hay
483
Vực Linh
485
Chung Tay Ngự Linh
485
Ngoài Dự Đoán Mọi Người
486
Thị Kim Tiên
487
Kim Vân Đan Kiếp
488
Tiên Sứ
489
Thế Giới Sau Cửa
490
Ta Tin
491
Động Thiên Kinh Biến
492
Giấu Diếm
493
Đoạn Đan
494
Giết Chết
495
Ra Tay
496
Phân Tranh
497
Lẻn Vào
498
Đoạt Đan
499
Giằng Co
500
Hỗn Chiến