Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

17

Bình

101

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2

Truyện có 825 chương.
101
Vô Thường Minh
102
Đến trễ
103
Hồng Nguyệt đảo chủ
104
Triều Thánh
105
Thương thảo
106
Không gian máu
107
Thoát khốn
108
Quỷ dị
109
Sơ thám thành Hồng Nguyệt
110
Manh mối
111
Thiên tuyển
112
Manh Mối Tiếp Theo
113
Tính Toán
114
Mạng Đổi Mạng
115
Tái Chiến Cừu Ngũ
116
Kinh Sợ Nhị Tiên Thối Lui
117
Lại rơi vào cảnh nguy khốn
118
Mồi nhử
119
Hồng Nguyệt
120
Huyết Chiến Với Đảo Chủ
121
Tiến cử
122
Thí luyện
123
Hắc Hải Trọng Thủy Kinh
124
Thổ Tôn Quả Và Ngưng Hải Tinh
125
Chương 125 : Cô Đọng Hóa Thân
126
Bức Hiếp
127
Ngoài Dự Kiến
128
Phá Xích (thượng)
129
Phá Xích (hạ)
130
Như Đã Từng Quen
131
Linh Dịch Hóa Tinh Hạt
132
Trọng Thuỷ
133
Ba Đại Pháp Tắc Chí Tôn
134
Chương 134 : Linh Vật Nghịch Thiên
135
Bản Mệnh Bát Linh Hang
136
An Bài
137
Hắc Phong Thành
138
Tiên Nguyên Thạch Cùng Địa Đan Sư
139
Tiên Giới Luyện Đan Sư
140
Đan Đạo
141
Luyện Đan Khảo Thí
142
Không Thể Cùng Một Lúc
143
Tìm Người
144
Ái Nữ Đảo Chủ Mất Tích
145
Truy Tìm Dấu Vết
146
Hai Tu Sĩ Đảo Thanh Vũ
147
Đoạt Công
148
Đấu Tam Sát
149
Đại Đấu Giá Hội
150
Đấu Giá
151
Trọng Thuỷ Lôi Châu
152
Sơ kiến Đạo Đan
153
Tìm hiểu Lôi Châu
154
Chúc Long Đạo
155
Rời khỏi
156
Tiên đồ khó lường
157
Tiên Sạn
158
Lên đường
159
Một đường hướng Đông
160
Cam Cửu Chân
161
Khốn Đấu
162
Tặng Phù
163
Hiểm họa Thú Triều
164
Cường giả ẩn giấu
165
Như Đã Từng Quen
166
Pháp Tắc Tốc Độ
167
Thù phong ấn Nguyên Anh
168
Truy Đuổi
169
Phản Kích
170
Dê Tế Thần
171
Bất đắc dĩ phải làm
172
Chấm Dứt
173
Như thật như ảo
174
Chủ mưu đằng sau
175
Lôi Chu vượt biển
176
Lôi bạo
177
Con trai khổng lồ dưới biển sâu
178
Cướp ngọc trước miệng trai
179
Đặt chân trên đại lục mới
180
Cảm ứng
181
Thiên Ma đoạt xá
182
Tế Thiên
183
Trừ ma trên đỉnh Thái Nga
184
Một điều thỉnh cầu
185
Mới đến Chúc Long Đạo
186
Dự định
187
Tư chất thấp
188
Kim Tiên Thu Đồ Đệ
189
Động Phủ Và Thú Thủ Sơn
190
Vô Tướng Chân Luân Kinh
191
Người hầu của Chân tiên
192
Chọn Người Hầu
193
Linh Thú Thủ Sơn
194
Khí Tức Lại Hiện
195
Hỏa Mạch Xuất Hiện
196
Bố Trí
197
Chân Ngôn Hóa Luân Kinh
198
Vận Khí Phân Chó
199
Bắc Đẩu Thiên Tinh Bàn
200
Bảo Luân Sơ Thành