Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

17

Bình

104

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2

Hàn Lập

Nhân Vật Chính · Nam

Một phàm nhân linh căn kém cỏi. Tình cờ có được một thần bí tiểu bình mà bước lên con đường tu ti...

Đề Hồn

Nhân Vật Phụ · Chưa Biết

Một trong những pét sớm nhất của Hàn Lập. Song hành phiêu lưu từ phàm nhân giới, đến linh giới. Đ...

Thanh Nguyên Tử

Nhân Vật Phụ · Nam

Thanh Nguyên Tử nhân vật phi thăng Linh Giới để lại bộ công pháp "Thanh Nguyên Kiếm Quyết" tại Nh...

Nam Cung Uyển

Nhân Vật Phụ · Nữ

Thê tử của Hàn lão phu quân. Sau bao nhiêu khó khăn để đến được với nhau. (Như cái tính nhạt như ...

Chưởng Thiên Bình

Thần bí tiểu bình
Nhân Vật Phụ · Chưa Biết

Tiểu bình thần bí, làm bạn với Hàn Lập từ thuở đầu bước vào con đường tu chân. Có khả năng hấp th...

Giải Đạo Nhân

Nhân Vật Phụ · Nam

Bản thể là khôi lỗi cấp bậc Chân Tiên, nhận thấy năng lực của Hàn Lập. Đã nhận hắn làm chủ và phi...

Lệ Phi Vũ

Nhân Vật Phụ · Nam

Là một nhân sĩ giang hồ cùng luyện võ với Hàn Lập từ khi Hàn Lập tu luyện công pháp tu tiên. Ngườ...

Ma Quang

Thiên Ngoại Ma Đầu
Nhân Vật Phụ · Nam

Xuất hiện khi Hàn Lập làm thịt một chân tiên ở Linh giới và ký kết Thiên Ma Khế Ước trợ lực cho h...

Phệ Kim Trùng Vương

Phệ Kim Trùng
Nhân Vật Phụ · Chưa Biết

Phệ Kim Trùng có khả năng cắn nuốt vạn vật, bị khắc chế bởi pháp bảo mộc hệ, nhờ Hàn Lập bỏ nhiều...

Tử Linh

Nhân Vật Phụ · Nữ

Bạn tình Hàn Lập từ nhân giới (đệ nhất mỹ nữ loạn tinh hải). Gặp lại tại ma giới. Ước muốn phi th...