Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

17

Bình

104

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2

Truyện có 825 chương.
301
Sát
302
Đối chiến gay gắt
303
Khiếp sợ
304
Linh Sát Tinh Ti
305
Tung Hết Thủ Đoạn
306
Không Có Cũng Được
307
Tiên Khôi Lỗi
308
Cải Tạo
309
Tiến Giai Hậu Kỳ
310
Hai Đoá Hoa
311
Trồng mẫu đậu vào khôi lỗi
312
Lôi đậu
313
Một lối đi riêng
314
Dung hợp
315
Đẹ nhất Đạo chủ
316
Kỳ Lương mời
317
Thiên Hạt lệnh
318
Trao đổi hội
319
Tin tức
320
Đấu giá hội dưới mặt đất
321
Cộng Sinh Văn
322
Tranh Đoạt Giá Trên Trời
323
Người Biết Hàng
324
Luyện Hoá
325
Một Hơi Mười Khối
326
Lần Lượt Trình Diện
327
Thiên Nhân Có Ngũ Suy
328
Mơ Mơ Hồ Hồ
329
Trọng Phạm Của Luân Hồi Điện
330
Hỗn Loạn
331
Giết Gà Thịt Chó
332
Lòng Đất Dị Động
333
Cự thủ
334
Vây khốn Long
335
Nghiệp Hỏa quy thân
336
Nhớ tới gì đó
337
Cực Sơn lại xuất hiện
338
Bảo Luân hiển uy
339
Đồng tử to lớn
340
Dụ địch
341
Luyện Anh
342
Rời tông
343
Ý định
344
Thu hoạch
345
Tránh đầu sóng ngọn gió
346
Treo giải thưởng đuổi giết
347
Danh ngạch
348
Nói bóng nói gió
349
Ý vị sâu xa
350
Phong thành
351
Trên đường gặp phân tranh
352
Bại lộ thân phận
353
Trở về Ô Mông đảo
354
Chọn địa điểm
355
Phong đảo
356
Vạn Luân Đan
357
Một bước cuối cùng
358
Trư Đồn Thú tặng thạch
359
Trả lời
360
Gom góp
361
Đan kiếp
362
Thiên Tư Hồi Lự
363
Kiếp đến
364
Được ăn cả ngã về không
365
Mạch nước ngầm
366
Sớm phát tác
367
Phục đan
368
Người đã tỉnh
369
Sư cùng đồ
370
Duyên nhân quả
371
Thật giả khó phân
372
Thu hoạch ngoài ý muốn
373
Tin tức
374
Giao dịch
375
Nửa bộ sau
376
Luân hồi chi tử
377
Giải thích nghi vấn
378
Địa bảng
379
Giam lỏng
380
Tai họa ngầm
381
Thế lực khắp nơi
382
Phương án thay thế
383
Chương 383
384
Dị thường
385
Vô tình gặp lại
386
Cảnh giác
387
Loạn cục
388
Xâm nhập kinh phong
389
Sương mù trùng trùng điệp điệp
390
Đầu quỷ to lớn
391
Xuất thủ tương trợ
392
Tiên phủ lâm thế
393
Vòng vèo trở về
394
Tạm biệt
395
Cải tạo
396
Chuẩn bị
397
Cẩn tắc vô ưu
398
Gần tới
399
Một tin tức khác
400
Tập hợp