Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 6/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Thanh Thái Bạch
Top 241

Thanh Thái Bạch

Đã xuất bản 3 truyện
2 Fan Hâm Mộ 726718 Chữ
nhatha255
Top 242

nhatha255

Đã xuất bản 2 truyện
9 Fan Hâm Mộ 92400 Chữ
Thiển Mộ Lưu Thương
Top 243

Thiển Mộ Lưu Thương

Đã xuất bản 4 truyện
17 Fan Hâm Mộ 12268779 Chữ
Shen Long
Top 244

Shen Long

Đã xuất bản 1 truyện
4 Fan Hâm Mộ 32171 Chữ
Ngao Dạ Đại Bạch
Top 245

Ngao Dạ Đại Bạch

Đã xuất bản 2 truyện
2 Fan Hâm Mộ 2442419 Chữ
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
Top 246

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

Đã xuất bản 4 truyện
4 Fan Hâm Mộ 4526648 Chữ
Kiếm Khinh Dương
Top 247

Kiếm Khinh Dương

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 3705377 Chữ
tứ cửu
Top 248

tứ cửu

Đã xuất bản 1 truyện
20 Fan Hâm Mộ 1275553 Chữ
Lương Thiếu
Top 249

Lương Thiếu

Đã xuất bản 1 truyện
11 Fan Hâm Mộ 4373330 Chữ
Joy
Top 250

Joy

Đã xuất bản 1 truyện
2 Fan Hâm Mộ 16679 Chữ
Tội Dương.CS
Top 251

Tội Dương.CS

Đã xuất bản 1 truyện
2 Fan Hâm Mộ 2713603 Chữ
Tây Qua Suất Miêu
Top 252

Tây Qua Suất Miêu

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 1807218 Chữ
Tran Tuan
Top 253

Tran Tuan

Đã xuất bản 1 truyện
6 Fan Hâm Mộ 41375 Chữ
Nhiên Thiêu Địa Ngục Bào Hao
Top 254

Nhiên Thiêu Địa Ngục Bào Hao

Đã xuất bản 1 truyện
1 Fan Hâm Mộ 2720157 Chữ
Phi Tường De Lại Miêu
Top 255

Phi Tường De Lại Miêu

Đã xuất bản 2 truyện
0 Fan Hâm Mộ 5264889 Chữ
Thiên Thiên Thập Canh
Top 256

Thiên Thiên Thập Canh

Đã xuất bản 1 truyện
2 Fan Hâm Mộ 711072 Chữ
Cấp Ngã Thượng Đan Đức Mã
Top 257

Cấp Ngã Thượng Đan Đức Mã

Đã xuất bản 1 truyện
2 Fan Hâm Mộ 1124576 Chữ
vip010398
Top 258

vip010398

Đã xuất bản 1 truyện
10 Fan Hâm Mộ 36559 Chữ
Diêu Vọng Nam Sơn
Top 259

Diêu Vọng Nam Sơn

Đã xuất bản 2 truyện
3 Fan Hâm Mộ 4478877 Chữ
Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu
Top 260

Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 243931 Chữ