Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 4/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Phó Khiếu Trần
Top 321

Phó Khiếu Trần

Đã xuất bản 3 truyện
10 Fan Hâm Mộ 14669342 Chữ
Đông Thiên không lạnh
Top 322

Đông Thiên không lạnh

Đã xuất bản 1 truyện
1 Fan Hâm Mộ 2103674 Chữ
Dị Năng Chuyên Gia
Top 323

Dị Năng Chuyên Gia

Đã xuất bản 3 truyện
0 Fan Hâm Mộ 5835943 Chữ
Nhất Điểm Hàn Mang Tiên Đáo. QD
Top 324

Nhất Điểm Hàn Mang Tiên Đáo. QD

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 3415209 Chữ
Mạn Mạn Thiên Sinh
Top 325

Mạn Mạn Thiên Sinh

Đã xuất bản 1 truyện
1 Fan Hâm Mộ 6837756 Chữ
Cật Điểm Hậu Hối Dược
Top 326

Cật Điểm Hậu Hối Dược

Đã xuất bản 1 truyện
1 Fan Hâm Mộ 2973491 Chữ
Chi Bất Đạo
Top 327

Chi Bất Đạo

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 3358638 Chữ
Ngô Đồng Hỏa
Top 328

Ngô Đồng Hỏa

Đã xuất bản 3 truyện
12 Fan Hâm Mộ 9434686 Chữ
Phi Tường De Lại Miêu
Top 329

Phi Tường De Lại Miêu

Đã xuất bản 2 truyện
0 Fan Hâm Mộ 4952513 Chữ
Vô Tâm Thụy Miên
Top 330

Vô Tâm Thụy Miên

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 718665 Chữ
Hibiki
Top 331

Hibiki

Đã xuất bản 2 truyện
15 Fan Hâm Mộ 152014 Chữ
Đôraêmon
Top 332

Đôraêmon

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 16204 Chữ
Siêu Nhân
Top 333

Siêu Nhân

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 1220 Chữ
Oh Myung Jook
Top 334

Oh Myung Jook

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 1552 Chữ
Ngã yêu tuyển thái bạch
Top 335

Ngã yêu tuyển thái bạch

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 1961623 Chữ
Nhất Vân Chi Phàm
Top 336

Nhất Vân Chi Phàm

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 2729660 Chữ
exe_Novel
Top 337

exe_Novel

Đã xuất bản 1 truyện
4 Fan Hâm Mộ 11314 Chữ
Mao Thỷ
Top 338

Mao Thỷ

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 2965 Chữ
Hacker
Top 339

Hacker

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 407 Chữ
^_^
Top 340

^_^

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 865 Chữ