Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Top Tác Giả Tháng 4/2019

Bảng xếp hạng các tác giả tiêu biểu trong tháng trên TruyenYY

Nguyễn Thiên Hy's
Top 341

Nguyễn Thiên Hy's

Đã xuất bản 2 truyện
2 Fan Hâm Mộ 1223 Chữ
Bắc Khuynh
Top 342

Bắc Khuynh

Đã xuất bản 2 truyện
0 Fan Hâm Mộ 216688 Chữ
Minh Thiên Dương Âu
Top 343

Minh Thiên Dương Âu

Đã xuất bản 1 truyện
1 Fan Hâm Mộ 18617 Chữ
Hoa Đâm 1913
Top 344

Hoa Đâm 1913

Đã xuất bản 1 truyện
1 Fan Hâm Mộ 2056836 Chữ
Quẫn Quẫn Hữu Yêu - 囧囧有妖
Top 345

Quẫn Quẫn Hữu Yêu - 囧囧有妖

Đã xuất bản 2 truyện
7 Fan Hâm Mộ 2151853 Chữ
Điệu Thấp Thanh Niên
Top 346

Điệu Thấp Thanh Niên

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 305079 Chữ
Sa Mạc
Top 347

Sa Mạc

Đã xuất bản 4 truyện
15 Fan Hâm Mộ 11703863 Chữ
Hắc Nam Tước
Top 348

Hắc Nam Tước

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 4114857 Chữ
Phi Ngữ Trục Hồn
Top 349

Phi Ngữ Trục Hồn

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 1686215 Chữ
Chu Thị Thiên Hạ
Top 350

Chu Thị Thiên Hạ

Đã xuất bản 1 truyện
3 Fan Hâm Mộ 7186490 Chữ
Diệp Chi Phàm
Top 351

Diệp Chi Phàm

Đã xuất bản 2 truyện
2 Fan Hâm Mộ 7839355 Chữ
Không Huyễn Linh Hồ
Top 352

Không Huyễn Linh Hồ

Đã xuất bản 1 truyện
1 Fan Hâm Mộ 1183784 Chữ
Trúc Lâm Tiểu Hiền
Top 353

Trúc Lâm Tiểu Hiền

Đã xuất bản 2 truyện
1 Fan Hâm Mộ 5784033 Chữ
Dịch Thủy Liên Thiên
Top 354

Dịch Thủy Liên Thiên

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 838681 Chữ
Bắc Minh Tiểu Yêu
Top 355

Bắc Minh Tiểu Yêu

Đã xuất bản 1 truyện
1 Fan Hâm Mộ 6916192 Chữ
Nguyệt Trung Âm
Top 356

Nguyệt Trung Âm

Đã xuất bản 4 truyện
5 Fan Hâm Mộ 6132539 Chữ
Ngọc Tiên Nhân
Top 357

Ngọc Tiên Nhân

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 664567 Chữ
Khương Trấp Đường Thủy
Top 358

Khương Trấp Đường Thủy

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 433419 Chữ
Vân Điên Cổn Lão Ma Đầu
Top 359

Vân Điên Cổn Lão Ma Đầu

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 1040775 Chữ
Tuyết Tạ
Top 360

Tuyết Tạ

Đã xuất bản 1 truyện
0 Fan Hâm Mộ 797357 Chữ