Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Cổ Tiên Khung

Truyện có 1314 chương.
501
Huyết Y Vệ - Quyển 5: Huyết Nhiễm Càn Thiên
502
Thái Thượng Đạo, Cự Tử
503
Vô Cương Thiên Đô
504
Thiên hạ thịnh sự
505
Sáu mươi thành
506
Lại về Ngân Nguyệt Thành
507
Đại Hung Cầm Sát Khúc
508
Tấu hưởng toàn thành
509
《 Bách Điểu Triều Phượng 》
510
Thất Sát nhúng tay
511
Lục chỉ cầm ma
512
Cung Điền
513
Đại tin tức hóa thời đại
514
Ngân Nguyệt Thành ngoại minh trống trận
515
Mắt chó đui mù
516
Thanh Đế ý niệm
517
Đường đại nhân thái độ
518
Thần chi âm
519
Thượng Quan Ngân ngoan kính
520
Ngao Thuận trở về
521
Tam Thập Tam Trọng Thiên
522
Nhất Phẩm Đường tàng bảo khố
523
Oanh Thiên Pháo
524
Mới vừa định quy củ
525
Đánh nổ thành chủ
526
Một giọt máu
527
Ngao Thuận chuyển biến
528
Độ Ma Kinh
529
Chính Pháp Minh
530
Tranh đoạt tiểu ăn mày
531
Lại oanh thành chủ
532
《 Đại Bi Chú 》
533
Quan Thế m Bồ Tát
534
Quan Thế m chi uy
535
Bế Khẩu Bất Động Thiện
536
Giới Động trào phúng
537
Phá Bế Khẩu Bất Động Thiện
538
Tiểu ăn mày thân thế
539
Dẫn xà xuất động
540
Thiết lập
541
Giết Phong Đồng Lão
542
Oanh Thiên Doanh
543
Bố trí mai phục
544
Sụp đổ Cung Điền
545
Diệt Cung Điền
546
Thiên m Thành
547
Cổ Hải đau lòng
548
Phật tâm nứt vỡ
549
Một quân cờ định thắng thua
550
Đại Càn Thánh Thượng liên hoàn cục
551
Nhân Đạo Bí Cảnh
552
Vạn Thánh Đại Hội
553
Long Chiến Quốc
554
Thánh Nhân lời bình
555
Oán niệm của các Thánh Nhân
556
Cổ Hải VS mười vạn văn tu
557
Cổ Hải kỳ lực
558
Ngươi lòng rối loạn
559
Thong dong lạc tử
560
Bức họa thứ hai của Trường Sinh
561
500 tiến cử phù
562
Vô Nhai Tử quân cờ phong biến hóa
563
Si Mị Võng Lượng
564
Thánh Nhân xâm nhập
565
Mắt Mù Thánh Nhân
566
Mua Dây Buộc Mình
567
Hấp Thụ Giáo Huấn
568
Kỳ Lại Đệ Nhất
569
Cờ Sai Một Nước
570
Ta thiện dưỡng ta hạo nhiên chi khí
571
Kẹt
572
Một ngàn chín trăm tiến cử phù
573
Tám Ngàn Thánh Nhân Làm Khó Dễ
574
Lấy tiến cử phù phương thức
575
Đợt Thứ Hai Bắt Đầu
576
Ta Muốn Một Trăm
577
Kỳ Lực Kéo Lên
578
Kỳ Đạo Lại Lên
579
Thụy Thần Tiên, Trường Sinh Mộng
580
Nhân Bất Thành Tiên, Vô Lực Diện Thiên
581
Lý Nhĩ
582
Thức Tỉnh
583
Tử Khí Đông Lai Tam Vạn Lý
584
Thần thoại Thái Thượng VS thần thoại Lão Tử
585
Văn đấu chấm dứt
586
Đặt song song đệ nhất
587
Sáu đạo tiên khung
588
Ngươi nếu không phục, trẫm không ngại hái đầu ngươi
589
Chém đầu
590
Luân Hồi
591
Long Thần Doanh cùng Long Thần Văn
592
Chiến Quốc tiên khung
593
《 Đại Từ Đại Bi Lục Đạo Chân Quân 》
594
Chuyển Sinh Thành
595
Uất ức Chuyển Sinh Vương
596
Trần Tiên Nhi
597
Súc sinh tựu là súc sinh
598
Giết không chết
599
Kỳ Đạo Sơn Trang
600
Hắc Miêu