Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Cổ Tiên Khung

Truyện có 1314 chương.
1101
Băng Cơ Sứ Đoàn
1102
Ngạ Quỷ Đạo Luân Hồi
1103
Quỷ Đói, Quỷ Đói!
1104
Ngạ Châu Chính Xác Phương Pháp Sử Dụng
1105
Phiên Ngoại: Tình Thương —— Phượng Huyết Trạc
1106
Phiên Ngoại Lục Đạo Khởi Nguyên
1107
Phiên Ngoại Long Chiến Quốc Trên Địa Cầu
1108
Lùng Bắt Long Hình Ngạ Quỷ
1109
Bắt Nam Cung Thọ
1110
Hai Ngàn Trượng Đại
1111
Nuốt Hiên Viên Kiếm
1112
Trực Diện Ngũ Quỷ
1113
Vồ Lấy Bắc Minh Thọ
1114
Lại Vào Ngạ Quỷ Đạo Bí Cảnh
1115
Có Thành Tựu Hắc Long
1116
Lấy Một Địch Ba
1117
Hối Hận Thiên Ngô
1118
Chân Chính Thôn Thiên Phệ Địa
1119
Cơ Đế Hồng, Ngươi Thua Rồi!
1120
Long Mạch Cường Tráng, Long Mạch Hủy!
1121
Bát Thọ Nghịch Mệnh Phản Thi Thuật
1122
Đến Từ Bạch Đế Tin Tức
1123
Vạn Cổ Âm Đô, Trấn Địa Điện!
1124
Mang Sơn Lão Tổ
1125
Đánh Cược Thương Hiệt
1126
Mạnh Mẽ Bạt
1127
Khương Liên Sơn Hậu Chiêu
1128
Giá Y
1129
Khổng Đế Tuyệt Vọng
1130
Nguyên Thủy Thiên Tôn Hỏi Dò
1131
Thái Tử Cổ Minh
1132
Thất Bại Thảm Hại Cơ Đế Hồng
1133
Thăng Cấp Thiên Triều
1134
Khổng Tuyên Thất Vọng
1135
Mang Sơn Lão Tổ Khổ Trong Lòng
1136
Tiên Nhân Phẫn Nộ
1137
Xui Xẻo Hà Đồ
1138
Nguyên Thủy Về, Lục Đạo Đi!
1139
Thương Hiệt Nhập Hãn
1140
Người Không Tín Không Tồn Tại!
1141
Khương Liên Sơn?
1142
Đông Linh Hỏa Hải
1143
Bước Vào Hỏa Hải
1144
Minh Hỏa Thần Soái
1145
Tái Kiến Khương Liên Sơn
1146
Cổ Hải Tái Chiến Khương Liên Sơn
1147
Tán Phách Hồ Lô
1148
Giả Bộ Bệnh
1149
Quỷ Đầu Thọ Trận
1150
Tầng Tầng Phá Địch
1151
Quỷ Dị Huyết Sắc Thần Soái
1152
Phá Gỗ?
1153
Thần Nông Cuốc
1154
Tinh Vệ Ngây Thơ
1155
Mộng Cảnh Trường Lực?
1156
Bàn Cổ Vs Cổ Hải?
1157
Chu Tước Chí Tôn Phục Sinh
1158
Chu Thất Thất
1159
Niết Bàn Đan
1160
Hung Cầm Sổ Lồng
1161
Tạp Lực Lượng
1162
Rộng Lớn Mặt Trời Phật Hải Thế Giới
1163
Khương Liên Sơn Diệt
1164
Cổ Hải Thượng Thiên Chi Nhãn
1165
Chu Tước Tinh Vệ
1166
Tạp Dặn Dò
1167
Bàn Cổ Phủ
1168
Nhất Thống Thiên Hạ Hội
1169
Sát Thu Đồ Đệ
1170
Minh
1171
Mù Mắt Chó Của Ngươi
1172
Chỉ Tay Bại Địch
1173
Khắp Nơi Vấp Phải Trắc Trở Chu Lục Lục
1174
Nguyên Thủy Thiên Tôn Hung Hãn
1175
Nhất Thống Thiên Hạ Hội Mục Đích
1176
Bức Thiên Hạ Cúi Đầu
1177
Thiên Hạ Thuận Theo
1178
Nhân Hạ Nhất Quân, Quân Thượng Nhất Nhân!
1179
Minh Tặng Bạt Thần Công
1180
Lòng Đất Huyết Thành
1181
Chia Cắt Dương Gian Thiên Hạ
1182
Cửu Đại Vương
1183
Cửu Đỉnh Đoạt Thần Chú
1184
Tàn Sát Dương Gian
1185
Cường Đại Nguyền Rủa
1186
Chú Lên Đoạt Thần
1187
Không Kịp Đợi Bạch Tự Tại
1188
Tù Ngưu Đại Vương Phiền Muộn
1189
Bệ Ngạn Đại Vương Báo Ân
1190
Tìm Tới Phương Hướng
1191
Gian Tế Là Ai?
1192
Tử Trung, Tù Ngưu Đại Vương!
1193
Điều Khiển Tù Ngưu
1194
Kết Minh Cửu Đại Vương
1195
Kế Thành
1196
Trái Tim?
1197
Chém Hắc Vô Thường
1198
Chúc Long Chi Tâm
1199
Rồng Sinh Chín Con
1200
Chúc Thế Thanh Đăng Vs Trớ Thần