Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Cổ Tiên Khung

Truyện có 1314 chương.
401
Uyển nhi giúp đỡ
402
Tam muội chân hỏa
403
Định Tổn Châu
404
Đông Phương Số 8
405
Vĩnh biệt, người yêu của ta!
406
Cổ Hải báo thù
407
Ta trở về, giết ngươi!
408
Tam Thập Thiên Địa Túng Hoành Đại Trận
409
Bổn giáo chủ
410
Đông Phương Bất Bại
411
Thánh Đạo Thư Kinh
412
Băng Sơn
413
Đại Minh Vương Thần rút đi
414
Thần Cung
415
Đông Phương bản thể
416
Vị Sinh Nhân đến
417
Tiểu diệt năm bộc
418
Vạn Cốt m Sơn cùng Đông Linh Hỏa Hải
419
Phong Thần bảng
420
Toàn thân trở ra
421
Giả chết?
422
Cương thi quân
423
Trị liệu
424
Độc dược?
425
Mặc Diệc Khách chờ đợi
426
29? 30?
427
Đại Minh Vương Thần và Bạt
428
Đếm tới ba
429
Không Không thành âm mưu
430
Bức Tổ trúng kế
431
Cổ Hải thương cảm
432
Liên hợp Bức tổ
433
Băng nhân
434
Đổ ước
435
Đều mượn đao giết người
436
Một ngụm
437
Một cái trứng?
438
Các ngươi cái này một mang thai, làm cho hào khí
439
Ra Đại Nguyên khu vực
440
A Tu La Bí Cảnh cửa vào Đoán Tạo Đồ
441
Thôi Đồng cùng Cửu Minh
442
Cổ Hải lửa giận
443
Trảm Thôi Đồng
444
Bại Cửu Minh
445
Cân nhắc mức hình phạt
446
Nhị công tử
447
Da Hoa
448
Tôm tép
449
Ba mươi mốt?
450
Cửu Ngũ Đảo phi thăng
451
Tìm không thấy Cửu Ngũ Đảo
452
Thường Thắng nhân tình
453
Cởi bỏ
454
Lần này là thật sự
455
Nghênh ngang đi
456
Thường Thắng giả thiết
457
Dùng thần dưỡng yêu
458
Tư Mã Tung Hoành
459
Thường Thắng bố trí
460
Thượng Quan Ngân tao ngộ
461
Ngươi tự do
462
Đã tìm được?
463
Đề kiểm tra
464
Nhen nhóm Thần Hỏa
465
Thường gia chi diệt
466
Triều Ca dân chúng, trẫm trở lại rồi!
467
Thường Thắng bàn giao
468
Bức tổ sắp chết
469
Bức Tổ chết
470
Câu cá
471
Đại Nguyên Đế Triều, là trẫm Đại Nguyên
472
Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
473
Diệt Hi Khang vương
474
Trúc trượng
475
Cương thi quân thuần phục ai
476
Hi Vũ Đại Đế VS Đại Lục Thánh Thượng thi
477
Long tranh hổ đấu
478
Nhảy chương
479
Bế Mục Tịnh Thế Thiền
480
Sát Nghiệt Xá Lợi
481
Linh Mẫu Thần Vương cùng Lục Sinh Đao
482
Mặc Diệc Khách ai thán
483
Nhân tài kiệt xuất
484
Tứ huynh đệ
485
Long Ngạo Thiên
486
Tái vào Thiên Lao
487
Đi thẳng đến Đại Đô thành
488
Cổ Hải ra mưu
489
Phế Mặc Diệc Khách
490
Binh tới Đại Đô thành
491
Tướng Thần
492
Thất thải đan hoàn
493
Bắt đầu ly gián
494
Lưỡng nan lựa chọn
495
Chúng bạn xa lánh
496
Mộ Dung Yên
497
Cuối cùng điên cuồng
498
Đại tai tự vận
499
Đến chậm một bước
500
Nguyên Diệt