Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Cổ Tiên Khung

Truyện có 1314 chương.
101
Yêu hóa
102
Thương nhớ
103
Chiến thư
104
Đến Tống Giáp Tông
105
Mưu tính trước vào Tống Giáp Tông
106
Giao Long
107
Phó Huyết
108
Hiện viết thánh chỉ
109
Liên Sinh Bồ Tát tái hiện
110
Cổ Hán bái sư
111
Mượn kê sinh trứng
112
Xâm nhập Thanh Hà Tông
113
Hóa đá
114
Tuyệt Sinh mới hiện ra uy
115
Lưu Niên Đại Sư trở về
116
Lại đến Tống Giáp Tông
117
Vận số
118
Một mình vào trận giết quần ma
119
Một đao đánh tới ngàn ma tận
120
Tàn sát hết yêu ma lấy được vận số
121
Bỏ rơi nhiệm vụ
122
Định Long Hoàn
123
Nguyên Anh = phách
124
Mưu quốc
125
Hung danh đã thành
126
Đánh cờ Đinh Long Tông
127
Tam đại Kỳ Vương
128
Quan Cửu
129
Cửu công tử mộng toái
130
Gấp 10 lần treo giải thưởng
131
Đe dọa Đinh Đông
132
Trốn đi
133
Cùng thế là địch
134
Xuất kỳ bất ý đánh lén
135
Vô tình Mông Thái
136
Cốt cách dị hoá
137
Cốt cánh
138
Nhất Phẩm Đường công việc
139
Hung thủ
140
Chủ quan cùng khách quan
141
Lưu Niên Đại Sư đến
142
Lại hồi phủ
143
Thư chiêu hàng
144
Năm yêu đột kích
145
Diệt năm yêu, gặp lại bình cảnh
146
Làm việc thiện tích đức
147
Diêu Chính Thiên
148
Dưỡng Long
149
Thiên Triều Yếu Lược
150
Sinh Tử Kỳ
151
Vị Sinh Nhân trở về
152
Thiên địa bất nhân, dùng muôn dân trăm họ vi quân cờ
153
Tam sinh vạn vật
154
Không có điên
155
Giết tất cả mọi người
156
Định Long Hoàn lộ ra thần uy
157
Phó Huyết chi tử
158
Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh
159
Đường chủ, như thế nào như vậy không cẩn thận à?
160
Đến từ Cổ Hải áp lực
161
Cổ Hải kế sách
162
Kim Đan cảnh
163
Lý Hạo Nhiên chi tử
164
Mọi người xuất trận
165
Thu long mạch
166
Thiên Trấn Thần Tỳ
167
Đại Hãn Hoàng triều
168
Lý Thần Ky
169
Việc vặt đa dạng
170
Thần bí Thượng Quan Ngân
171
Hoàng gia sòng bạc - Quyển 3: Thần Châu Phong Vân
172
Thôn Kim thần thú
173
Trao đổi bảo vật
174
Chuyển nguy thành an
175
Thọ - Vận - Thần - Văn - Linh
176
Xuất hành
177
An thiếu gia
178
Thành Ngân Nguyệt
179
Đệ nhất thiên hạ cầm lâu
180
Mộc Thần Phong
181
Cầm lâu tranh chấp
182
Bản nhai đệ nhất cầm lâu
183
Dự thụ
184
《 Canon 》
185
Lão trang chủ ý cảnh phục hồi như cũ
186
Đàn Dương cầm bán chạy
187
Nhiều phiên bản biến hóa
188
Bị Cổ Hải lừa
189
Uyển nhi tiên tử
190
Bi Thảm Thế Giới
191
Mây đen ép thành
192
Bi Thương
193
Thống suất
194
Niêm phong cầm lâu
195
Cầm? Kỳ?
196
Ta chơi cờ rất lợi hại
197
Mặc đại nhân đến chậm
198
Mặc Diệc Khách lộ rõ vẻ bá khí
199
Tinh Linh
200
Máu tanh bàn đào