Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Cổ Tiên Khung

Truyện có 1314 chương.
1001
Cổ Chi Tiên Khung Cường Đại
1002
Cao Tiên Chi Quyết Định Thật Nhanh
1003
Huyết Sắc Thiên Nhãn
1004
Đều Là Ta
1005
Cường Đại Tướng Thần
1006
Liền Thăng Hai Tầng
1007
Đoạt Thần Điện
1008
Đại Chính Vị Trí
1009
Đại Đạo Thân Thể
1010
Hội Chiến Thi Trủng Giới
1011
Khổng Tuyên Thất Lạc
1012
Mảng Lớn Diệt Thần Ánh Sáng
1013
Thiên Muốn Ngươi Chết, Ngươi Không Thể Không Tử!
1014
Tìm Đường Chết Khương Như Lai
1015
Ngũ Đại Phong Chủ
1016
Xi Vưu Đến Cứu Viện
1017
Vang Danh Thiên Hạ
1018
Dân Tâm Hướng Cổ
1019
Bốn Đạo Luân Hồi
1020
Dẫn Sói Vào Nhà
1021
Lấy Độc Công Độc
1022
Xi Vưu Thành Cuộc Chiến
1023
Tứ Phương Đến Cứu Viện
1024
Ta Thích Ăn Sống
1025
Kim Ô Tái Hiện
1026
Hậu Nghệ Xạ Nhật
1027
Xi Vưu Vs Cơ Đế Hồng
1028
Đại Hồng
1029
Tỳ Vết Tiên Khung
1030
Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn Mượn Pháp!
1031
Thương
1032
Câu Trần Hát Ghiền
1033
Pháp Tắc Căn Nguyên
1034
Cường Đại Cốt Thần
1035
Nguyên Thủy Thiên Tôn Thoát Khỏi Tù Đày
1036
Cổ Hải Bộ Xương Phân Thân?
1037
Thông Báo Lục Đạo
1038
Vong Ân Phụ Nghĩa Mười Đại Tông Chủ
1039
Phu Thê Gặp Lại
1040
Chu Thiên Thập
1041
Khổng Tuyên Viên Mãn
1042
Miêu Thiên Vân Dị Thường
1043
Điều Khiển Nhân Tâm
1044
Cổ Hải Phát Hiện
1045
Khủng Bố Điều Khiển Nhân Tâm
1046
Này Tiên Nguyên, Không Thuộc Về Ngươi!
1047
Tàn Nhẫn Công Pháp
1048
Lục Đạo Tiên Nhân Đến
1049
Truyền Thừa Của Tạp
1050
Một Lời Không Hợp, Giết Nhẵn!
1051
Mất Đầu Xích Hậu Khanh
1052
Đệ Nhị Sinh Linh, Tạp!
1053
Bạo Loạn Căn Nguyên, Tướng Thần!
1054
Trở Về Lục Đạo Tiên Khung
1055
Hoàng Tuyền Hải Đại Trận
1056
Hoàng Tuyền Tự Ngã Đại Trận
1057
Phụ Tử Đánh Nhau
1058
Doanh Câu
1059
Huyết Vu Hiến Tế
1060
Hồi Dương Tin Tức Kinh Động
1061
Đảo Mã Độc Thung
1062
Bàn Cổ
1063
Thần Đạo Cướp Đoạt
1064
Đại Hoàng Thiên Triều Bố Trí
1065
Trấn Quốc Quân
1066
Mỗi Cái Phân Hai Thi
1067
Hậu Khanh Rời Đi
1068
Hỏi Kế Sách Hoàng Đế
1069
Thiên Đạo Thanh Kiếm
1070
Hậu Khanh Oán Hận
1071
Phong Cương Công
1072
Ngu Xuẩn Hậu Khanh
1073
Long Ngạo Thiên Thỉnh Cầu
1074
Bỏ Đi Hậu Khanh
1075
Đại Chiến Lên
1076
Động Thủ Trước
1077
Chư Hùng Tranh Chấp
1078
Lại Thêm Ba Trận Chiến Tràng
1079
Quần Hùng Gặp Nhau
1080
Cổ Hải Vs Cơ Đế Hồng
1081
Ai Tính Toán Ai?
1082
Đại Chiến Bên Dưới
1083
Mỗi Bên Nguy Cơ
1084
Hương Khói
1085
Có Một Loại Yếu, Kêu Tại Sao!
1086
Uống Vẫn Là Không Uống?
1087
Đế Giang Xuất Kích
1088
Phá Đế Giang
1089
Long Ngạo Thiên Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn
1090
Thiên Địa Đệ Nhất Sinh Linh, Chúc Long!
1091
Cơ Đế Hồng Bản Thể
1092
Thần Châu Hết Chiến
1093
Cùng Long Chiến Quốc Tán Gẫu
1094
Địa Cầu Tình Trạng Gần Đây
1095
Hạ Dân Nghiệt Ác, Thượng Thiên Khó Lừa!
1096
Chính Khí
1097
Thượng Thiên Cung Tầng Thứ Tám
1098
Ngạ Châu
1099
Thật Đói Bụng
1100
An Bài Cõi Âm