Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Cổ Tiên Khung

Truyện có 1314 chương.
901
Khổng Tuyên Nuốt Quân
902
Vị Sinh Nhân Về Triều
903
Hội Tụ Tam Sơn Thành
904
Thế Tới Hung Hăng
905
Xuân Thân Thọ
906
Linh Sơn Quần Hùng
907
Cứu Tam Thần
908
Là Phúc Là Họa?
909
Vì Chính Pháp Minh
910
Nạp Thi Khí Nhập Tam Trọng
911
Thấy Cha
912
Đại Càn Tập Đoàn
913
Đệ Bát Quân Đoàn Trưởng
914
Hồi Triều Nghênh Loạn
915
Mầm Tai Hoạ
916
Cổ Hải Phẫn Nộ
917
Kinh Người Linh Sơn
918
Thần Huyết Phục Chế
919
Vang Danh Thiên Hạ
920
Chính Pháp Minh Như Lai
921
Đại Nhật Như Lai
922
Chuyên Mưu Ngân Nguyệt
923
Lại Cầm Ngân Nguyệt
924
Ngân Nguyệt Chi Diệt
925
Diệt Vận Kế Hoạch
926
Thiên Hạ Tưởng Niệm
927
Kinh Biến
928
Hãn Thôn Doanh Thổ
929
Sáu Phương Con Tin
930
Vô Lượng Tài Phú
931
Giếng Phun Quản Lý Tài Sản Sản Phẩm
932
Tinh Vệ Trở Về
933
Chiến Thần Hầu
934
Thô Bạo Bạt
935
Đại Diễm Thiên Triều
936
Phụ Không Ở, Trường Huynh Vi Phụ
937
Hình Thiên Tới Chơi
938
Hai Người Cõi Âm
939
Thi Trủng Giới
940
Thượng Cổ Oán Linh
941
Dăng Đạo Nhân
942
Khô Đăng Phật Đà
943
Ba Tầng Quá Khứ Ý
944
Khổng Tuyên Vs Kiếm Thần Lục Đạo
945
Thượng Cổ Khổng Tước Truyền Thừa
946
Huyết Vu Oán Linh
947
Muỗi Ruồi Đồng Tâm
948
Dăng Đạo Nhân Tuyệt Vọng
949
Diệt Kiếm Thần Lục Đạo
950
Như Lai Thiên Ma
951
Thiên Hồn Bộ
952
Tam Thế Phật Ý
953
Cường Đại Thi Trùng Thiên Ma
954
Cổ Hải Vs Thi Trùng Thiên Ma
955
Diệt Thần Thiên Nhãn
956
Vĩnh Hằng Phật Tháp
957
Hai Đạo Diệt Thần Ánh Sáng
958
Khương Như Lai Thăm Dò
959
Chưởng Trung Phật Quốc
960
Không Ai Tin Xuân Thân Thọ
961
Thần Châu Phong Sát Lệnh
962
Yêu Nhu Tử Ngọc
963
Kiếm Đạo Dung Hợp Đại Pháp
964
Lục Soát Tử Trúc Đảo
965
Bên Trong Lô
966
Ngao Thuận Chết
967
Biến Dị
968
Bại Lộ
969
Thông Thiên Tuyệt Cảnh
970
Bảo Trọng! Ta Nhị Ca!
971
Nguyên Thủy Thiên Tôn Xuất Quan
972
Nguyên Thủy Bất Nhân, Lấy Muôn Dân Làm Kiến Hôi
973
Sự Tuyệt Vọng Của Hắn, Cho Ngươi Lĩnh Hội
974
Bạch Hổ Chí Tôn
975
Kim Trứng Đồ Ăn
976
Nhận Khuân Vác Hiệp Khách
977
Tử Sinh Bộ
978
Thiên Mệnh Trạng Thái
979
Thương Hiệt Phát Hiện
980
Lộn Xộn Rồi
981
Bạo Loạn Bắt Đầu
982
Thương Hiệt Thôi Trắc
983
Trên Trời Dưới Đất, Duy Ngã Độc Tôn
984
Chuyển Vần, Báo Ứng Xác Đáng!
985
Khiến Người Ta Sợ Hãi Lổ Thủng Lớn
986
Số Mệnh Diệt Sạch
987
Khổng Đế Dùng Kế
988
Bạch Đế Gởi Thư
989
Như Lai Phật Tổ Vs Như Lai Phật Tổ
990
Này Oan Ức, Ta Không Gánh!
991
Cổ Đường An Toàn
992
Linh Sơn Diệt
993
Năm Cái Khương Như Lai
994
Bốn Người Con, Cổ Minh?
995
Phụ Tử Quen Biết Nhau
996
Tự Hại Vô Tinh Tiên Sinh
997
Xông Tầng Thứ Hai Địa Ngục
998
Đại Nhật Như Lai Hiện Ra Thần Uy
999
Thần Huyết Kiến Độc
1000
Cổ Hải Xuất Thủ